PRO MEMORIA

Pamięci tych, którzy odeszli

Waldemar Pol