WATRA

Klub Turystyki Górskiej

W dniu 5.06. 2019 r. Zarząd Oddziału WSK PTTK w Kaliszu podjął decyzję o samorozwiązaniu się / likwidacji Oddziału. Jednocześnie wystąpiono do Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego w Kaliszu o przyjęcie (na zasadach kontynuacji członkowstwa w PTTK) członków wygaszanego Oddziału zrzeszonych w Klubie Turystyki Górskiej "WATRA" z prawem przejęcia nazwy klubu i jego członków. Zarząd Oddziału im. Stanisława Graevego ustosunkował się pozytywnie do tych wniosków. Nadto w skład Zarządu Oddziału dokoptowano przedstawiciela "Watry".