WKIK

Wielkopolskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Aktywność bieżąca:

KOMUNIKAT NR 1/2023 r.

Do wiadomości wszystkich wielkopolskich instruktorów krajoznawstwa PTTK.

W niedzielę 16 kwietnia 2023 r. o godz.10.00 w Domu Kultury Kolejarza w Poznaniu Al. Niepodległości 8a (wejście od podwórza, obok punktu ksero; nacisnąć przy domofonie przycisk ZG ZKK, 3 piętro) odbędzie sięZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE WIELKOPOLSKIEGO KOLEGIUM INSTRUKTORÓW KRAJOZNAWSTWA PTTK.

Z krajoznawczym pozdrowieniem
Jerzy Szociński
przewodniczący WKIK

Zamierzenia WKIK:

PRO MEMORIA