PTTK w APK

Działalność PTTK w zbiorach Archiwum Państwowego w Kaliszu