Wielkopolskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Skład osobowy

Skład osobowy Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa (kadencja 2018-2022) wybrany (i ukonstytuowany) na Wojewódzkim Sejmiku Instruktorów Krajoznawstwa w dniu 18 marca 2018 r. w Poznaniu:

  • Jerzy Szocińskiprzewodniczący,
  • Paweł Anders – wiceprzewodniczący,
  • Anna Bręczewska – sekretarz,
  • Elżbieta Horst – członek,
  • Mateusz Przyjazny – członek.

Uwaga!

W celu uniknięcia mnożenia władz i funkcji Sejmik postanowił, iż WKIK pełni jednocześnie rolę Wielkopolskiej Komisji Krajoznawczej w ramach Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK.