Wielkopolskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa

Skład osobowy

Skład osobowy Wielkopolskiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa (kadencja 2018-2022) wybrany (i ukonstytuowany) na Wojewódzkim Sejmiku Instruktorów Krajoznawstwa w dniu 18 marca 2018 r. w Poznaniu:

  • Jerzy Szociński - przewodniczący,
  • Paweł Anders - wiceprzewodniczący,
  • Anna Bręczewska - sekretarz, a po jej rezygnacji - Maria Staszak (od 10.05.2019 r.),
  • Elżbieta Horst - członek,
  • Mateusz Przyjazny - członek.

Uwaga!

W celu uniknięcia mnożenia władz i funkcji Sejmik postanowił, iż WKIK pełni jednocześnie rolę Wielkopolskiej Komisji Krajoznawczej w ramach Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK.