KTG WATRA

Słów kilka o dziejach klubu "WATRA"

W 1960 roku powstało w Kaliskim Oddziale PTTK Koło Zakładowe nr 2 przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. Od samego początku turystyka górska cieszyła się dużym zainteresowaniem członków tego koła. Powstała sekcja turystyki górskiej i nizinnej na czele której stanęli kol. Józef Kęsik i kol. Stanisław Dyl. Sekcja ta z każdym rokiem stawała się coraz liczniejsza. Na różnego rodzaju rajdy górskie wyjeżdżały corocznie setki osób. Wśród działaczy tego koła zakładowego PTTK zrodziła się myśl aby przekształcić je w Oddział Zakładowy PTTK przy WSK "Delta" w Kaliszu. Pomysł ten szybko stał się faktem. 19 stycznia 1968 r. odbył się I Zjazd Oddziału na którym ustanowiono pionierską w skali kraju strukturę organizacyjną. Oddział miał się składać nie z kół lecz z klubów specjalistycznych PTTK. Struktura ta została zatwierdzona przez Zarząd Główny PTTK w Warszawie. Jako pierwszy - w dniu 9 lutego powstaje Klub Górski.21 osób było członkami założycielami. To pracownicy WSK, członkowie sekcji turystyki górskiej i nizinnej w byłym już kole zakładowym nr 2 w Kaliszu.

Wybrano Zarząd w składzie:

  • Zdzisław Kobyłka - prezes,
  • Józef Kęsik - wiceprezes,
  • Jerzy Płonka - sekretarz,
  • Alfred Ryguła - skarbnik,

oraz członkowie Zdzisław Filipiak, Józef Łoboz, Edmund Sobkowicz.

W drodze plebiscytu przyjęto dla klubu nazwę "WATRA". Godnym podkreślenia jest fakt, że już następnego dnia ilość członków wzrosła do 64. Wszyscy byli pracownikami WSK.

Zarząd postawił sobie za cel szerzenie umiłowania gór i góralszczyzny, popularyzację zdobywania GOT. W roku powstania "posiadał" już 3 Przodowników Turystyki Górskiej (Józef Łoboz, Zdzisław Kobyłka, Józef Kęsik).Pierwszy wyjazd klubowy to był rajd Sudecka Wiosna. Następne to Rajdy Metalowców w Góry Świętokrzyskie, Powitanie Wiosny w Tatrach, Rajd Hutników w Beskid Żywiecki i Śląski, Bieszczady, Gorce itd.

"Watrowcy" prześli całe polskie góry od Czerniawy Zdroju w Górach Izerskich po Halicz w Bieszczadach. Corocznie bywaliśmy w Tatrach Słowackich na takich szczytach jak np.: Gerlach, Krywań, Lodowy, Sławkowski, Wysoka.

Każdego roku byliśmy w Karkonoszach Czeskich.

Zorganizowaliśmy młodzieżowe górskie obozy wędrowne dla c. 2800 dzieci w wieku 14-18 lat. Przeszliśmy z nimi całe polskie góry. Obozy prowadzili nasi Przodownicy Turystyki Górskiej których mieliśmy wtedy 21 osób. Pierwsze 2 obozy odbyły się w 1969 roku a ostatni w 1994 r.

W 1969 roku gościliśmy w Kaliszu 87 Przodowników TG z okręgów nizinnych. Zorganizowaliśmy wyjazdy= wyprawy 10- osobowe w 1972 r. do Bułgarii - pasma Piryn i Riła. Na najwyższym szczycie Musała (2925 m n.pm/ zawiesiliśmy proporzec WSK.

W 1973 r. do Rumunii w Alpy Marmaroskie i Rodiańskie . W 1975 r. ponownie do Rumunii w najwyższe Fogorasze i Pietra Craii. A następnie do Austrii - z wejściem na najwyższy szczyt 3798 m n.p.m Grossglockner.

W roku 2000 zorganizowaliśmy Zlot Czytelników i Sympatyków pisma "Na Szlaku" dla 94 osób. Baza była w schronisku nad Popradzkim Plesem.

Każdy rok kończyliśmy wyjazdem w inne pasmo górskie. W roku 2020 miały to być Góry Bystrzyckie z bazą w schronisku "Jagodna". Niestety rządowe obostrzenie sanitarne z powodu koronowirusa pokrzyżowały nasze plany.

Opracował:
Zdzisław Kobyłka