Ostatnia droga Waldemara Pola

kaliskiego przewodnika PTTK

"Drogi Waldku - przemówił w myślach Prezes Mateusz Przyjazny imieniem Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Gravego - spójrz na nas z Nieboskłonu. Czy widzisz te tłumy podążające za Twoimi prochami? Jesteśmy - a przecież nas nie obligowałeś...
Wcześniej - jako rasowy przewodnik - zapraszałeś turystów, by podążali Twoim śladem.
"Vade me cum" - Pójdź za mną - to zawołanie wszystkich przewodników- także i tych turystycznych.
Dziś bez wezwania podążamy za Tobą na cmentarz komunalny w Kaliszu. Spójrz na ten liczny orszak - jego ogrom to hołd dla Ciebie. To także Twoja ostatnia posługa przewodnicka. Jest ona ukoronowaniem Twojej służby dla społeczeństwa - wszak żaden żywy przewodnik nie poprowadził takich tłumów... Jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją aktywność. Waldi! Twoją nieobecność odczuwam równie boleśnie jak nieobecność mojego Taty".

W środę, 17 października 2012 r., w ostatnią drogę wyruszył śp. Waldemar Pol - kaliski przewodnik PTTK, który przez dziesięciolecia przybliżał wszystkim chętnym piękno nie tylko Wielkopolski, ale i całego kraju.

Przewodnicy PTTK, współpracownicy, przyjaciele, delegacje pocztów sztandarowych, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Kalisza, wychowankowie kaliskich szkół, "Kaliszobrańcy" oraz pasjonaci turystyki i krajoznawstwa przybyli do kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, by wraz z rodziną pożegnać znanego kaliskiego przewodnika.

Ś.p. Waldemar Pol (1940-2012) - kaliszanin, asnykowiec, nauczyciel, krajoznawca i przewodnik turystyczny do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1957 r., by wziąć udział w akcji Auto Stop, dzięki czemu dwukrotnie (w 1959 r. i 1969 r.) przemierzył Polskę. W 1962 r. rozpoczął karierę zawodową jako nauczyciel geografii w kaliskiej szkole podstawowej nr 4, gdzie założył Młodzieżowy Klub Turystyczny "Włóczykije". Razem z młodzieżą uprawiał turystykę kolarską i rozpoczął zbieranie punktów na poszczególne odznaki turystyki kwalifikowanej.

Pod koniec lat 60-tych XX wieku podjął pracę w szkole podstawowej nr 13, gdzie rozwinął turystykę pieszą. Członkowie klubu "Algi-13", którego był opiekunem, uczestniczyli we wszystkich rajdach organizowanych przez kaliskie PTTK, zwiedzając Ziemię Kaliską, Wielkopolskę, Jurę Krakowsko-Częstochowską, Sudety oraz inne regiony kraju. Jego podopieczni uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym, a dzięki praktycznemu poznawaniu Polski, trzykrotnie zakwalifikowali się do finału centralnego.

W latach 70-tych zaangażował się w działalność miejscowego PTTK - był zastępcą sekretarza, wiceprezesem, a w latach 1977-78 Prezesem Zarządu Oddziału PTTK w Kaliszu. W kolejnych latach był członkiem Zarządu Oddziału lubo Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Lata 2001-2005 to okres, kiedy był przewodniczącym Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i członkiem Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK. W latach 2006-2009 sprawował funkcję Prezesa Koła Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego.

Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, by podczas turystycznego życia uzyskać uprawnienia przodownika turystyki pieszej, przewodnika i pilota turystycznego, instruktora krajoznawstwa Polski, czy instruktora przewodnictwa.

Współuczestniczył w organizacji masowych imprez turystyki kwalifikowanej - podczas rajdów pieszych wielokrotnie był komandorem, kierownikiem trasy, kierownikiem mety i potwierdzającym punkty na poszczególne Odznaki Turystyki Pieszej.

Sprawował opiekę nad szlakami turystycznymi, wygłaszał prelekcje na tematy krajoznawcze, oraz publikował artykuły o tematyce krajoznawczej i przewodnickiej w informatorze Regionalnej Pracowni Krajoznawczej "Krajoznawstwo i Turystyka", w biuletynie "Znad Warty" i "Kalisii Nowej". Spośród Jego publikacji warto odnotować "Stulecie krajoznawstwa i przewodnictwa w Kaliszu. 1900-2000" (2002), "120-lecie kościoła w Dobrzecu" (2007), czy "Stulecie krajoznawstwa i turystyki Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego" (2008), był także współautorem "Słownika krajoznawczego" na potrzeby CZAK-2006.

Jako współorganizator, uczestniczył w realizacji ponadregionalnych imprez turystycznych, m.in. Sejmiku Przewodnickiego (1999), Nadaniu Oddziałowi PTTK w Kaliszu imienia Stanisława Graevego (2002), Seminarium Adama Chodyńskiego (2002), 45. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej (2002), IX Ogólnopolskiego Nizinnego Zlotu Przewodników PTTK (2005), Centralnego Zlotu Krajoznawców "CZAK" (2006).

W kadrze PTTK zdobył uprawnienia Strażnika Ochrony Przyrody, Przewodnika Turystycznego PTTK II klasy, Instruktora Kształcenia Kadr PTTK, Instruktora Krajoznawstwa Regionu, a wśród wyróżnień za pracę zawodową i społeczną otrzymał m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę "Zasłużony Działacz Turystyki", Złotą Odznakę "Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży" i Złotą Honorową Odznakę PTTK.

Kaliszanie z pewnością pamiętają śp. Waldemara Pola jako aktywnego współorganizatora popularnych spacerów z przewodnikami PTTK z cyklu Kaliszobranie, w czasie których opowiadał turystom o ciekawych miejscach grodu nad Prosną.

Waldemar Pol zmarł 12.10.2012 r. - w dniu, kiedy realizowany był pierwszy Kaliski Happening Przewodnicki, najnowszy projekt miejscowych przewodników, który po części był rezultatem Jego pomysłu, by uczcić stulecie stilterowskiego mechanizmu zegara kaliskiej Rogatki.

Opracował: Łukasz Wolski - na podstawie obserwacji własnej oraz publikacji:

  • Chudy Marian Henryk, "Wielkopolski Słownik Biograficzny Krajoznawców i Działaczy Turystycznych", Poznań, 2007
  • Pol Waldemar, "Stulecie krajoznawstwa i turystyki Kaliskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego", Kalisz, 2008