Zrealizowano

Sprawozdanie z XIV rajdu 2019

W sobotę 14 września odbył się XIV rajd "Śladami przodków" w ramach obchodów 27 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegoroczne hasło "Polski Splot" łączy w sobie historię, odbudowę, sylwetki osób, wszechstronny rozwój Polski. Organizatorem był Kaliski Oddział PTTK im. S. Graevego, a uczestnikami uczniowie z kaliskich szkół: SP nr 2, SP nr 3, SP nr 7, SP nr 16 i III LO im. M. Kopernika. Pieczę nad uczniami sprawowali nauczyciele: R. Urbaniak, D. Pankiewicz, E. Grzesiak, A. Woszczalska, M. Trzęsała, Violetta Rachwalska, M. Paduch, M. Michalska i T. Tomczak.

O godz. 9.15 z parkingu przy WSK wyruszyło 120 uczestników na wybrane dwie trasy pt. Tędy jeszcze nie szliśmy" i " Z biegiem Prosny" aby dotrzeć na metę w Pracowni Krajoznawczej PTTK przy ul. Łódzkiej. Rajdowiczów prowadziły przewodniczki: Anna Raczko i Małgorzata Kubiak – Walczak, a zasłyszana od nich wiedza pomogła wypełnić karty pracy jakie otrzymali na starcie.

Zaraz na początku, rajdowicze trasy "Tędy jeszcze nie szliśmy" zostali zaproszeni do zwiedzenia Izby Pamięci w WSK a rajdowicze trasy "Z biegiem Prosny"zostali podjęci przez przedstawicieli firmy Pratt and Withney, którzy opowiedzieli o Zakładzie.

Panowała super atmosfera, były firmowe upominki od obu w/w zakładów, a na trasie niespodzianki, np. lody z Kilargo. Ładna pogoda dopełniła zadowolenia z tak spędzonego dnia.

Na mecie czekał na wędrowców żurek, ciasto, puchary, dyplomy i dużo nagród, które jak co roku ufundowali: Decathlon, Carrefour, Runotex, Metalplast, Kilargo, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Supodex, piekarnia Państwa Paraczyńskich i Kaliski Oddział PTTK.

Uwieńczeniem rajdu był konkurs "Kaliski splot" przeprowadzony na mecie.

Każda z grup dostała 5 odcinków taśmy po 1m długości z przypiętymi napisami zawierającymi zagadnienia historyczne, dotyczące dziejów miasta i osób z nim związanych. Zadaniem każdej z grup było poukładanie odcinków wedle chronologii wydarzeń, a następnie związanie fragmentów taśmy w całość.

Dzięki temu wszystkie grupy po połączeniu swych odcinków stworzyły "Kaliski splot".

W konkursach towarzyszących wędrówce zwyciężyli:

W konkursie historycznym, w pionie szkół podstawowych – I miejsce zajął duet Julianna Plota i Piotr Juszczak z SP nr 2, II miejsce Dominika Śmietańska i Miłosz Smura z SP nr 7. Na poziomie szkół średnich I miejsce zajęli Jakub Kowaliński, Michał Knapik z III LO im. M. Kopernika w Kaliszu.

Najbardziej interesujący znaczek rajdowy na następny rok wykonała Karolina Gałecka z SP nr 3, a wyróżnienia otrzymały: Aleksandra Cieślak z SP nr 2 i Olga Golas z SP nr 7.

Po zsumowaniu wszystkich zdobytych punktów okazało się iż w klasyfikacj generalnej zwyciężyli / i otrzymali Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego/ oraz bogate nagrody rzeczowe :

  • I miejsce - III LO w Kaliszu,
  • II miejsce- SP nr 2 w Kaliszu,
  • III miejsce SP nr 7 w Kaliszu.

Biuro rajdu obsługiwali: Wacława Maląg, Iwona Konopka, Adam Wojcieszak. Rolę fotografa pełnił Marek Stachowiak.

Duże zasługi dla organizacji rajdu wnieśli: Sławomir Przygodzki (autor pytań historycznych dla szkół średnich), Mateusz Walczak (autor pytań historycznych dla szkół podstawowych), Anna Raczko (autor "Kart pracy" na trasach).

Puchary i nagrody wręczał prezes PTTK Mateusz Przyjazny, a nad wszystkim a komandor rajdu Danuta Urbaniak.

Uczestnikom i zwycięzcom rajdu Gratulujemy!