Zrealizowano

Wyniki XVII Rajdu "Marsz Wolności"

Wyniki XVII Rajdu "Marsz Wolności" zorganizowanego dnia 11 listopada 2018 r. (wg. pomysłu Mateusza Przyjaznego - obecnego Prezesa PTTK w Kaliszu) przez:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze - Kaliski Oddział im. Stanisława Graevego,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Kaliszu,
 • Urząd Miejski w Kaliszu,
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Cele rajdu:

 • uczczenie Święta Niepodległości,
 • budzenie polskiej świadomości narodowej,
 • promowanie edukacji regionalnej i ekologicznej,
 • promowanie postaw obywatelskich,
 • popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej,
 • poznawanie piękna miasta Kalisza,
 • realizacja podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicznej.

W XVII "Marszu Wolności udział wzięło 650 osób ze szkół Kalisza oraz powiatu kaliskiego.

W roku bieżącym po raz pierwszy udział w "Marszu Wolności" ( stępem i kłusem) wziął Wielkopolski Klub Turystyki Konnej działający w ramach Kaliskiego Oddziału PTTK. Przemierzając konno lasy, łąki i pobliskie miejscowości dotarli do 4 mogił /pomników/ poległych żołnierzy, zapalili znicze i oddali hołd Tym, którzy za nas walczyli. 

Wyniki konkursu historycznego: "Polskie drogi do niepodległości", który został przeprowadzony w dniu 8 listopada w lokalu RPK-PTTK - ul. Łódzka 29a. Autorem pytań i oceniającym był Pan Lech Moryksiewicz.

I Miejsce (ex aequo)

 • SP nr 18 w Kaliszu
  Skład drużyny: Julia Pietrzak, Piotr Sobański
 • SP nr 7 w Kaliszu
  Skład drużyny: Jan Ciesielski, Magda Bartczak

II miejsce

 • SP im. J. Kusocińskiego w Opatówku
  Skład drużyny: Aleksander Wróblewski

III miejsce

 • II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu
  Skład drużyny: Kamil Szmyt, Michał Kolasiński

Najlepszy projekt znaczka na rok następny opracowała Emilia Madejka (II LO w Kaliszu).

Kolejne wyróżnienia za projekt znaczka: Klaudia Karpińska (SP w Opatówku) oraz Marta Andrysiak (SP nr 18 w Kaliszu).

Wyniki konkursu głównego XVII Marszu Wolności, ustalone na podstawie osiągnięć cząstkowych w poniższych kategoriach:

 • konkurs historyczny "Polskie drogi do niepodległości"
 • projekt znaczka na rajd następny,
 • prezencja drużyny (strój epoki, proporzec, transparenty, rozśpiewanie, etc.),
 • liczebność grupy,
 • ilość flag narodowych,
 • proporzec drużyny etc.

I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zdobyła drużyna II LO w Kaliszu prowadzona przez Panią Jolantę Kowalską.

II miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej w Opatówku prowadzona przez Panią Dorotę Skinder.

III miejsce i Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Kaliszu zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Kaliszu prowadzona przez Panią Renatę Urbaniak.

IV miejsce i Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 18 w Kaliszu prowadzona przez Panią Monikę Kubiak.

V miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 17 w Kaliszu prowadzona przez Panią Marzenę Perugę.

VI miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Szkoły podstawowej nr 7 w Kaliszu prowadzona przez Panią Annę Woszczalską.

Gratulujemy!

Nagrody i puchary wręczyli:

 • Pan Grzegorz Sapiński - Prezydent Miasta Kalisza,
 • Pan Andrzej Plichta - Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza,
 • Pani Anna Narewska - Prezes Kaliskiego Oddziału PTH,
 • Pan Mateusz Przyjazny- Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

Fundatorzy pucharów i nagród:

 • Urząd Miejski w Kaliszu,
 • Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego,
 • Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego,
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Komandor "Marszu Wolności" Mateusz Przyjazny serdecznie dziękuje za wsparcie w organizacji rajdu wolontariuszom, tj. Paniom: Iwonie Kapitaniak - Konopce (wspomaganej przez uczniów "Ogrodnika" w Opatówku), Danucie Urbaniak, Olimpii Piątczak i Wacławie Maląg oraz Panom: Lechowi Moryksiewiczowi, Leszkowi Tomczakowi, Andrzejowi Matysiakowi.

Nadto dziękujemy: Pani Bogumile Kwaśniewskiej, Pani Zofii Bień oraz Panu Hieronimowi Kempińskiemu za przekazanie na rzecz PTTK wykonanych przez nich fotografii.