Zrealizowano

IX Konkurs Fotograficzny - podsumowanie!

Konkurs Fotograficzny, którego inicjatorem jest p. Mateusz Przyjazny – Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. S. Graevego i jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku, to jedna z cyklicznych imprez goszczących w murach kaliskiego Ratusza. To również stały punkt działalności Kaliskiego Oddziału PTTK, który wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku już po raz dziewiąty zachęcił uczniów do twórczego ujęcia rzeczywistości w obiektywie. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: Światło, barwa i faktura a nowoczesna architektura. Jak wskazuje temat przewodni, przedmiotem konkursu były nowoczesne formy architektury. Uczestnikom pozostawiono pełną dowolność interpretacji tematu. Celem artystycznych zmagań było przedstawienie nowoczesnych rozwiązań w przestrzeni publicznej, ukazanie różnych przejawów nowoczesności w architekturze, a także dostrzeżenie i uchwycenie artyzmu obiektów w otoczeniu. Konkurs był okazją do upowszechnienia i popularyzowania fotografii jako dziedziny sztuki, umożliwił rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów oraz zachęcił ich do twórczego spędzania czasu wolnego. Jak pokazują zgłoszone prace, młodzi autorzy-fotograficy z zaangażowaniem i artystycznym zacięciem podeszli do realizacji tematu w przestrzeni. Na fotografiach znalazły się między innymi: obiekty lub ich fragmenty o interesującej kolorystyce, sfotografowane w ciekawym świetle (w różnych porach dnia, roku), a także charakteryzujące się efektowną fakturą. Jury, powołane przez organizatorów konkursu, w ocenie brało pod uwagę wartość artystyczną prac, ich jakość i oryginalność. Liczył się pomysł, gra kolorów i geometria ujęć /kształty geometryczne/. Prace nagradzane były w trzech kategoriach: I kategoria – klasy młodsze szkół podstawowych – do VI klasy /włącznie/, II kategoria – klasy starsze szkół podstawowych od VII do VIII klasy oraz klasy gimnazjalne, III kategoria – szkoły ponadgimnazjalne. Warto dodać, że konkurs skierowany był do uczniów z całej Polski. Łącznie wpłynęło 126 zdjęć od 46 uczestników z 12 szkół; w tym: 8 szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi – 53 zdjęcia od 17 uczestników oraz 4 szkoły ponadgimnazjalne – 73 zdjęcia od 29 uczestników. W konkursie udział wzięli: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, Szkoła Podstawowa nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kotowiecku, Szkoła Podstawowa w Korzeniewie, Prywatna Szkoła Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, Niepubliczne Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie k. Jarocina, Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej – Gimnazjum nr 13 w Koszalinie, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu, II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu, V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie, Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej – Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 w Koszalinie.

Uroczyste ogłoszenie wyników IX Konkursu Fotograficznego Światło, barwa i faktura a nowoczesna architektura odbyło się 28 września w Sali Recepcyjnej kaliskiego ratusza. Spośród zaproszonych gości na uroczystość przybyli m.in.: p. Tomasz Rogoziński - Wiceprezydent Kalisza, p. Grażyna Dziedziak – Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu, p. Marlena Kiermas-Gruszka – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Gminy Opatówek, p. Małgorzata Matysiak – Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku, p. Anna Piotrowska-Wągrocka – Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu, p. Danuta Urbaniak – Wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. S. Graevego w Kaliszu. Tradycyjnie na podsumowanie i ogłoszenie wyników słodki poczęstunek przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu. W tym roku o oprawę kulinarną uroczystości zadbali uczniowie kl. IV b /II grupa/ Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych pod kierunkiem nauczycielek szkoły: p. Katarzyny Korpik przy współpracy p. Mileny Kwaśniak-Nowak. Osobą odpowiedzialną za przebieg konkursu oraz uroczyste ogłoszenie jego wyników/komandorem/ z ramienia Kaliskiego Oddziału PTTK była p. Dorota Skinder – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Opatówku. Aranżację wystawy prac przygotowała p. Joanna Litwin przy współpracy p. Moniki Ratajczyk oraz p. Renaty Narczyńskiej, a prezentację multimedialną wykonała p. Grażyna Chrystek /nauczycielki SP w Opatówku/. O transport zadbał p. Maciej Kliber.

Nagrody ufundowali organizatorzy oraz Urząd Miejski w Kaliszu i Urząd Miejski Gminy Opatówek.

Wystawa gościć będzie na korytarzu kaliskiego Ratusza przez dwa tygodnie.

Laureaci IX Konkursu Fotograficznego 2018 r.

Szkoły Podstawowe – klasy młodsze (do VI)

I miejsce

 • Bartosz Warszewski – 3 zdjęcia: London The Shard, London Canary Wharf, Londyn nocą

II miejsce

 • Zuzanna Kliber – 1 zdjęcie: Magia wody (Fontanna Kaliska Noce i dnie)

III miejsce

 • Anna Olejnik – 1 zdjęcie: The Shard w typową angielską pogodę

Wyróżnienia:

 • Wiktoria Krzak – 2 zdjęcia: Uroki nocy (Fonntanna Kaliska Noce i dnie), Niebo
 • Jan Gruszka – 1 zdjęcie: Szklarnie (Kompleks szklarni w Szulcu koło Opatówka) – najmłodszy uczestnik konkursu – II klasa
 • Antoni Jarek – 2 zdjęcia: Nowoczesna forma architektury – 3 zdjęcia (Galeria Amber w Kaliszu)

Szkoły Podstawowe – klasy starsze (od VII do 3 GIM)

I miejsce

 • Hanna Warszewska – 3 zdjęcia: Londyn nocą, Panorama Londynu, Słońce nad Warszawą

II miejsce

 • Tymoteusz Matuszczak – 2 zdjęcia: Szklany wąwóz (Muzeum Historii Naturalnej w Londynie), Przemysłowy zachód słońca

III miejsce

 • Zuzanna Kaźmierczak – 1 zdjęcie: KORPO (Londyn)

Wyróżnienia:

 • Stanisław Kowalczyk – 1 zdjęcie: Świetlne konstrukcje
 • Weronika Storch – 1 zdjęcie: W blasku słońca (Galeria Amber w Kaliszu)
 • Izabela Mazurowska – 1 zdjęcie: Czekam na cud (Stadion Narodowy w Warszawie)

Szkoły Ponadgimnazjalne

I miejsce

 • Wiktoria Drzazga - 3 zdjęcia: Błyszcząca aleja, Lustrzana Kamienica, Lustrzany widok z okna (pasaż róży na ul. Piotrkowskiej w Łodzi)

II miejsce

 • Michał Motłoka – 1 zdjęcie: Srebrny glob (kino sferyczne w hali turbin odnowionej elektrowni EC1 w Łodzi)

III miejsce

 • Julia Nowak – 2 zdjęcia: Chodź, pomaluj mój świat (ogrodzenie przedszkola Zagórów koło Słupcy), Udźwignę cię Słońce (plac budowy w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej)

Wyróżnienia:

 • Kornel Bartnicki – 2 zdjęcia: (zdjęcia z Barcelony i Londynu)
 • Iga Niemiec – 1 zdjęcie: Okiem humanisty (budynek biblioteki w Zielonej Górze)
 • Dominika Włodarczyk – 1 zdjęcie: Magiczne budynki (miasteczko sztuki i nauki, Walencja)
 • Zuzanna Doruch – Niezwykły klimat nadany przez światło (Wrocław)
 • Piotr Szczepanik – 2 zdjęcia: Chwila przed burzą (osiedle Dobrzec)
 • Martyna Zaręba – 1 zdjęcie: Deformacja w świetle nowoczesności (Bank PKO Kalisz)
 • Andżelika Wosiek – 1 zdjęcie: Fontanna nocą (Fontanna Noce i dnie w Kaliszu)

Tekst/Foto: D. Skinder