Zrealizowano

XIII Rajd "Śladami Przodków"

Wolność dla wszystkich!

Pod takim hasłem odbył się w sobotę 15 września 2018 r. XIII rajd" Śladami przodków" w ramach XXVI Europejskich Dni Dziedzictwa.

Trasa rajdu i konkurs historyczny miały na celu upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów i powrót na mapę Europy.

W rajdzie wzięło udział 120 uczestników. Byli to uczniowie z SP nr 12, SP nr 3, SP nr 9, SP nr 16 (dawne gimnazjum nr 3), SP nr 2, SP 16 i SP z Kotowiecka. Młodzi ludzie podkreślali charakter i tematykę rajdu strojami z epoki.

Uczestnicy mieli do wykonania kilka zadań. W czwartek przed rajdem dwuosobowe zespoły pisały konkurs historyczny, na który pytania przygotował historyk Sławomir Przygodzki. Na trasie rajdu były do wypełnienia karty pracy, które opracowała bibliotekarka Anna Raczko. Każda drużyna, jak co roku, przygotowywała projekt znaczka na następny rajd. Wszystko łącznie z posiadaniem apteczki i wyglądem grupy liczyło się do ogólnej klasyfikacji.

Start odbył się na Dworcu Kolejowym w Kaliszu o godz. 8.45, skąd wyruszono podstawionymi autobusami KLA, z przewodnikami, do Skalmierzyc na dawny punkt graniczny pomiędzy zaborem /państwem ruskim i pruskim, aby zapoznać się z ekspozycją przedstawiającą funkcjonowanie przejścia granicznego w tamtych czasach oraz życie ówczesnych mieszkańców.

Przewodnicy opowiadali na trasie o "Obozie jenieckim nr 5 w Skalmierzycach", o internowanych Legionistach i o ich aktywnym życiu w obozie, wspomnieli o zabudowaniach dawnej komory celnej na terenie dzisiejszego Centralnego Ośrodka Służby Więziennej, której naczelnikiem w latach 40 tych XIX w. był W. Chmielowski, ojciec św. Brata Alberta. Pokazali cokół pomnika Legionistów, opowiadali o bunkrach, które pozostały z Kaliskiej Linii Maginota, o Szczypiorniaku, o spotkaniu trzech dowódców: gen. J. Dowbór - Muśnickiego z gen. J. Hallerem i J. Piłsudskim, którego efektem było powstanie Wojska Polskiego pod dowództwem J. Piłsudskiego.

Autobusy dowiozły młodzież do Złotego Rogu, skąd z przewodnikami, wędrowała Kaliskim Szlakiem Niepodległości do miejsc, w których w Kaliszu rodziła się niepodległość i które wpisują się w dzieje naszego miasta.

Na mecie, w Pracowni Krajoznawczej PTTK, czekały na rajdowiczów nagrody podarowane przez firmy: Carrefour, Runotex, Metalplast, Decathlon. Książki przekazało Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Towarzystwo Miłośników Kalisza. Puchary ufundował Kaliski Oddział PTTK, a wynajem autobusów zasponsorował Urząd Miasta.

Po trudach wędrówki wszyscy posilili się smacznym żurkiem, a na deser był jak zawsze, pyszny placek ze śliwkami ofiarowany przez Piekarnię Państwa Paraczyńskich.

Podsumowanie wyników:

I m. w rajdzie zajęła SP nr 12, opiekun K. Lasek, II m. SP nr 3, - Ewa Wielgórska, III m. SP nr 2, - RenataUrbaniak

Zwycięzcy konkursu historycznego:

I m. Igor Sobczak i Marcelina Osetek SP nr 12, II m. Gabriela Janiak i Agnieszka Forysiak, SP nr 3 III m. Michał Stradomski i Jakub Kaczała SP nr 2 oraz IV m. Ola Grzelak i Maria Krysiak z SP nr 9.

Projekt znaczka na rajd następny: I m. Amelia Krysiak SP nr 9, II m. Wiktoria Syguła SP nr 16 (dawne Gimnazjum nr 3), III m. Mateusz Mielczarek z SP nr 12.

W podsumowaniu trzeba podkreślić, że rajd dał uczestnikom dużo radości, sukcesy, przekazał wiele ważnych treści historycznych, a wszystko dzięki chętnym do działania osobom : przewodnikom turystycznym - Małgorzacie Walczak - Kubiak, Annie Raczko i Andrzejowi Matysiakowi. Nauczycielom, którzy przyszli z młodzieżą na rajd, a także obsługującym Biuro Rajdu - Wacławie Maląg, Aleksandrze Warszewskiej, Karolinie Kłopotek i Zofii Marciniak. Nie bez znaczenia jest tu praca Olimpii Piątczak, Ewy Długaś i Marcina Adasiaka z Biura Oddziału PTTK. Punkty na Odznaki Turysty Pieszego przyznawał Przodownik Turystyki Pieszej - Hieronim Kempiński. Nad wszystkim czuwała komandor rajdu - Danuta Urbaniak ze wsparciem prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK - Mateusza Przyjaznego.

Tekst: Danuta Urbaniak
Foto: Hieronim Kempiński