Zrealizowano

VIII Konkurs krajoznawczo - ekologiczny "Piękna nasza Polska cała"

W dniu 23 lutego 2016r. odbyła się kolejna edycja konkursu krajoznawczo ekologicznego "Piękna nasza Polska cała".

Organizatorem konkursu jest Komisja Młodzieżowa przy kaliskim oddziale PTTK oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Konkurs został przeprowadzony pod kierownictwem Pani Jolanty Kowalskiej, w opracowaniu pytań brały udział Panie: Ewa Wielgórska, Dorota Skinder i Magdalena Dębowiak.

W tegorocznej edycji wystartowało 28 uczniów z 5 szkół gimnazjalnych i 7 szkół podstawowych. Uczniowie musieli zmierzyć się z niełatwymi pytaniami dotyczącymi walorów turystycznych Polski oraz problematyki związanej z degradacją i ochroną środowiska.

Po zakończeniu części pisemnej samorząd uczniowski II LO przedstawił ofertę programową szkoły oraz w sposób ciekawy opowiedział jak wygląda codzienne życie uczniowskie starszych kolegów. Uczniowie z klas gimnazjalnych odbyli dodatkowo spacer po szkole , nie omijając sal lekcyjnych, w których odbywały się lekcje.

Nagrody książkowe dla laureatów zostały ufundowane przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego oraz Wydział Środowiska, Rolnictwa i gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Jury powołane dla uczniów szkół gimnazjalnych w składzie:

 • Ewa Wielgórska - przewodnicząca
 • Dorota Ciesielska
 • Renata Urbaniak

wyłoniło laureatów:

 • I miejsce: Maciejewski Łukasz - Gimnazjum nr 2 w Kaliszu
 • II miejsce: Michałek Aleksandra- Gimnazjum nr 2 w Kaliszu
 • II miejsce: Sztark Patrycja - Gimnazjum w Stawiszynie
 • III miejsce - Olszyna Magdalena - Gimnazjum nr 1
 • III miejsce Kalinowski Michał- Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu
 • III miejsce - Kowalski Michał- Gimnazjum nr 2 w Kaliszu

Jury powołane dla uczniów szkół podstawowych w składzie:

 • Dorota Skinder - przewodnicząca
 • Anna Woszczalska
 • Elżbieta Misterska
 • Monika Raniś

wyłoniło laureatów:

 • I miejsce -Kajdanek Mateusz - Szkoła Podstawowa w Opatówku
 • II miejsce -Jarmołowicz Tomasz - Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu
 • III miejsce - Kołodziejczyk Marcelina- Szkoła Podstawowa w Opatówku
 • IV miejsce - Duras Krzysztof Szkoła Podstawowa w Skarszewie
 • V miejsce - Skurniak Szymon - Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kaliszu

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano następujące miejsca:

 • I miejsce - Gimnazjum nr 2 w Kaliszu
 • II miejsce - Gimnazjum w Stawiszynie
 • III miejsce - Gimnazjum nr 3 w Kaliszu

W kategorii szkół podstawowych przyznano następujące miejsca:

 • I miejsce - Szkoła Podstawowa w Opatówku
 • II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu
 • III miejsce - Szkoła Podstawowa w Skarszewie

Jolanta Kowalska pogratulowała wszystkim uczestnikom udziału w konkursie, a szczególnie wyróżnionym uczniom . Szczególne podziękowania zostały skierowane do opiekunów, którzy przygotowali swoich podopiecznych do konkursu, przekazując im chęć poznawania piękna ziemi ojczystej.