Zrealizowano

XIV Rajd "Marsz Wolności"

W dniu Święta Niepodległości (11.11.2015 r.) odbył się XIV Rajd "Marsz Wolności" zorganizowany przez:

 • Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Kaliszu,
 • Urząd Miejski w Kaliszu,
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Cele rajdu:

 • uczczenie Święta Niepodległości,
 • budzenie polskiej świadomości narodowej,
 • promowanie edukacji regionalnej i ekologicznej,
 • promowanie postaw obywatelskich,
 • popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej,
 • poznawanie piękna miasta Kalisza,
 • realizacja podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicznej.

Pomysłodawca a jednocześnie komandor rajdu Mateusz Przyjazny w swym wystąpieniu wyjaśnił dlaczego w Kaliszu jest Marsz Wolności -a nie Marsz Niepodległości - jak w wielu miastach polskich.Jestem historykiem - powiedział - i dla mnie niepodległość, suwerenność jest określeniem w kategorii państwa. Dobrze więc jeśli państwo jest/będzie niepodległe, suwerenne. Jednakże historia pokazała nam, iż wiele państw niepodległych, suwerennych ba! hegemonistycznych w polityce międzynarodowej było jednocześnie dyktatorskimi wobec własnych obywateli. Niestety w takich państwach obywatele nie mieli wolności... Marzy mi się Polska, która na arenie międzypaństwowej, międzynarodowej będzie państwem samodzielnym, suwerennym a jednocześnie jej obywatele będą się czuli ludźmi wolnymi, ludźmi którzy biorą odpowiedzialność za własne czyny.

W Marszu Wolności wzięło udział 433 uczniów i nauczycieli z 10 szkół Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Najliczniejsze drużyny przysłali:

 1. Szkoła Podstawowa w Opatówku: 110 osób,
 2. II LO w Kaliszu: 96 osób,
 3. Gimnazjum nr 1 w Kaliszu: 52 osoby.

Wyniki konkursu historycznego:"Polskie drogi do niepodległości".

L.p.Nazwa
Szkoły
Skład
drużyny
Miejsce
zdobyte
1.II LO im. T. Kościuszki w KaliszuKinga Jędrzejak
Kamil Ratajczyk
I
2.SP im. J. Kusocińskiego w OpatówkuJulia Łuczak
Martyna Wosiek
II
3.SP nr 12 w KaliszuKacper Michalak
Aleks Komarkiewicz
III (ex aequo)
4.Gimnazjum nr 3 w KaliszuHubert Żurawski
Łukasz Tomczak
III (ex aequo)
5.SP nr 7 w KaliszuMikołaj Suchecki
Aleksandra Strójwąs
IV
6.Gimnazjum nr 2Oskar Wawrzyniak
Szymon Maziec
V (ex aequo)
7.Gimnazjum
nr 1
Grzegorz
Wrzuszczak
MichaŁ
Kmiecik
V (ex aequo)


Autorem pytań i oceniającym był Pan Lech Moryksiewicz. Pytania były dostosowane do kategorii poziomu szkół (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Najlepszy projekt znaczka na rok następny opracowała: Aleksandra Werbińska (II LO Kalisz) II miejsce zdobyła Klaudia Karpińska (SP Opatówek).

Wyniki konkursu głównego XIV Marszu Wolności:

Ustalone na podstawie osiągnięć cząstkowych w poniższych kategoriach:

 1. konkurs historyczny "Polskie drogi do niepodległości"
 2. projekt znaczka na rajd następny
 3. prezencja drużyny (strój epoki, proporzec, transparenty, rozśpiewanie, etc.),
 4. liczebność grupy, ilość flag narodowych, proporzec drużyny
 • I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku pod kierownictwem Pani Doroty Skinder,
 • II miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyła drużyna II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu pod kierownictwem Pani Jolenty Kowalskiej,
 • III miejsce i Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Kaliszu zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu pod kierownictwem Pani Anny Wolszczańskiej,
 • IV miejsce i Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Gimnazjum nr 1 w Kaliszu pod kierownictwem Pani Renaty Urbaniak,
 • V miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Gimnazjum nr 3 w Kaliszu pod kierownictwem Pani Elizy Świerk,
 • VI miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Gimnazjum nr 2 w Kaliszu pod kierownictwem Pani Ewy Wielgórskiej.

Nagrody i puchary wręczyli:

 • Pan Grzegorz Sapiński - Prezydent Miasta Kalisza,
 • Pan Jan Kłysz - Wicestarosta Kaliski
 • Pan Tadeusz Krokos- Prezes Kaliskiego Oddziału Polskiego Stronnictwa Historycznego
 • Pan Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego

Uczestnicy/organizatorzy Marszu Wolności złożyli białoczerwoną wiązankę pod tablicą pamiątkową.

Napisy na szarfach brzmiały:

 • 1 szarfa: "Praojcom naszym w podzięce za wolną Polskę"
 • 2 szarfa: "Uczestnicy i organizatorzy XIV Marszu Wolności"

Komandora Rajdu wspierali organizacyjnie:

 • Pani Danuta Urbaniak - wiceprezes ZO PTTK,
 • Pani Iwona Kapitaniak - Konopka - sekretarz ZO PTTK,
 • Pani Wanda Pietrzykowska - członek ZO PTTK wspomagana przez 3 woluntariuszy z "Ogrodnika".
 • Pan - Lech Moryksiewicz - autor pytań na konkurs "Polskie drogi do niepodległości" (i juror)
 • oraz pracownicy biura Oddziału PTTK.

Fundatorzy pucharów, nagród, pamiątkowych plakietek:

 • Urząd Miejski w Kaliszu
 • Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Tekst: Mateusz Przyjazny
Foto: Hieronim Kempiński