Zrealizowano

IX rajd "Śladami Przodków"

12 września (sobota) 2015 r.

Już IX raz wędrowała młodzież i dzieci po Kaliszu i okolicy odkrywając miejsca przepełnione historią, wspomnieniami, faktami. Rajd ten odbywa się corocznie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod różnymi hasłami. W tym roku było to "Utracone dziedzictwo".

W rajdzie wzięło udział 176 osób. Byli to uczniowie pod opieką nauczycieli z SP nr 9, SP nr 11 w Kaliszu i z SP w Opatówku oraz z Gimnazjum nr 1, 2, 3, a także z III LO w Kaliszu.

Trasy, z początkiem na dworcu kolei żelaznej, oplatały miasto, a zadania przypominały wydarzenia, budowle, architektów, zasłużonych obywateli, tragedie i sukcesy ówczesnego społeczeństwa. Młodzi krajoznawcy spotkali się na Zawodziu z prezesem Bractwa Rycerskiego Ziemi Kaliskiej Andrzejem Gałdusińskim i członkiem Michałem Antoniakiem, którzy wspaniale opowiadali o dawnych dziejach miasta, odwiedzili siedzibę Bractwa Kurkowego gdzie Starszy Jerzy Wypych przedstawił jego bogatą historię i tradycje. Na kolejnym etapie wędrówki rajdowicze dowiedzieli się o dawnej świetności kaliskich hoteli, "po których oprowadzały" organizatorki wystawy na ten temat Joanna Bruś -Kosińska i Anna Raczko, wstępowali do Biblioteki Miejskiej, gdzie również czekały na nich zadania przygotowane przez panie bibliotekarki Marię Kubacką - Gorwecką, Monikę Sobczak - Waliś, Małgorzatę Kowalewską wraz z panią kierownik - Eleonorą Morawską. Trasy wiodły też przez kaliskie nekropolie, Park Miejski, nie omijając centrum miasta i Centrum Kultury i Sztuki.

Każda drużyna miała do wykonania 20 zadań, do przebycia ok. 6 kilometrów w ciągu 2,5 godziny.

Punkty z trasy dodawane były do już zdobytych podczas konkursu historyczno - etnograficznego, który odbył się 2 dni wcześniej.

Każdy zespół miał też przygotować projekt znaczka na następny rajd.

Na mecie w Pracowni Krajoznawczej PTTK czekał na rajdowiczów konkurs "Udzielania pierwszej pomocy" prowadzony przez studentki Kaliskiej PWSZ Dominika Gibus i Justyna Dębowska pod kierunkiem lekarza Mieczysława Pietrzyka.

Na mecie wszyscy mogli się posilić staropolskim żurkiem (zwanym już żurkiem Prezesa MP) i dogodzić podniebieniu smacznym ciastem, które ofiarowały piekarnie: Pana Paraczyńskiego, Pana Pawlaka i Państwa Sośnickich.

W rajdzie zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Opatówku, opiekun- Dorota Skinder, II miejsce zajęło III LO im. M. Kopernika - Monika Michalska, III miejsce SP nr 11 w Kaliszu - Elżbieta Misterska.

W konkursie historycznym na poziomie podstawowym I miejsce zajęli Tomasz Jarmołowicz i Gabriela Zdunek z SP nr 11, II miejsce - Hanna Warszewska i Izabela Mazurowska z SP Opatówek, III - Mikela Ciamciak i Mateusz Przybyła z SP nr 9.

W pionie ponadpodstawowym zwyciężyli: Anna Sośnicka i Łukasz Bartosik z III LO im. M. Kopernika, II miejsce - Anna Sosińska i Aleksandra Michałek z Gimnazjum nr 2.W udzielaniu I pomocy wyróżniła się Hania Maziec z kolegą Piotrem Kaczmarkiem z Gimnazjum nr 2, II miejsce - Michał Nawrocki i Tomasz Jarmołowicz z SP nr 11, III miejsce - Ania Sośnicka i Wioleta Borkowska z III LO.

Najmłodszym uczestnikiem, był Jakub Nawrocki ZSP nr 11, który na zachętę również otrzymał nagrodę.Najciekawszy projekt znaczka na rajd następny opracowała: Gabriela Goździewicz - Gimnazjum nr 2 - Kalisz, II miejsce- Julia Machowicz Gimnazjum nr 1 - Kalisz, III miejsce - Karolina Janiak i Julia Nowak - SP Opatówek.

Puchary, książki i piłki ufundował Kaliski Oddział PTTK, nagrody książkowe - Wydział Kultury i Sztuki UM w Kaliszu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Filia nr 5 Biblioteki Miejskiej. Nagrody rzeczowe, już tradycyjnie, ofiarował Runotex i Metalplast. Wręczenia dokonali organizatorzy wraz z Mateuszem Przyjaznym- prezesem Kaliskiego Oddziału PTTK. Impreza przebiegła bardzo sprawnie, dzięki ogromnemu zaangażowaniu organizatorów: Wacławy Maląg, Iwony Konopki, Mateusza Walczaka, pracownic Biura Kaliskiego Oddziału PTTK -Olimpii Piątczak i Ewy Długaś, pomocy Hieronima Kępińskiego, uczennic Aleksandry Warszewskiej i Julii Flechner i wszystkich ofiarodawców oraz sprzyjającej pogodzie.

Zapraszamy na X jubileuszowy rajd "Śladami Przodków"

Komandor rajdu - Danuta Urbaniak