Zrealizowano

Ojcowizna w Kaliszu

W dniach 15-16 -17 maja 2015 r. na terenie miasta Kalisza i gmin powiatu kaliskiego gościliśmy 120 uczestników Centralnego Zlotu Laureatów XXII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę".

Konkurs ten (od ponad dwudziestu lat) służy poznawaniu przez dzieci i młodzież Ziemi Ojczystej, bogactwa dziedzictwa narodowego, promowaniu "Małych Ojczyzn", dostrzeganiu osiągnięć czasów współczesnych oraz kształtowaniu postaw patriotycznych.

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawcze pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej przy wsparciu lokalnych władz wojewódzkich i powiatowych. W roku bieżącym Patronat nad Zlotem Laureatów objęli również:

 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak
 • Wielkopolski Kurator Oświaty- Elżbieta Walkowiak,
 • Prezydent Miasta Kalisza - Grzegorz Sapiński,
 • Starosta Kaliski - Krzysztof Nosal,
 • Sebastian Wardęcki Wójt Gminy Opatówek.

W tegorocznej edycji konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" na etapie wojewódzkim, oceniono 441 prac, przygotowanych przez 677 uczniów pod opieką 298 osób. Reprezentowali oni 251 szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na etapie centralnym oceniono 105 prace: w tym 45 prac ze szkół podstawowych, z czego 14 to prace multimedialne; 37 prac ze szkół gimnazjalnych, z czego 14 to prace multimedialne; 23 prace ze szkół ponadgimnazjalnych, z czego 9 to prace multimedialne. Z 10 województw nadesłano po jednej dodatkowej pracy, zgodnie z punktem IV ust. 8 lit. d regulaminu konkursu.

Obrady jury konkursu odbywały się w dniach 14-18 kwietnia 2015 r. w Centralnej Bibliotece PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie.

Jury XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę" etapu centralnego obradowało w składzie:

 • Andrzej Gordon, przewodniczący jury, jeden z pomysłodawców Konkursu, wiceprezes Zarządu Głównego PTTK,
 • sekretarz Katarzyna Czyż (w zastępstwie Pawła Zania), specjalista ds. inicjatyw programowych Zarządu Głównego PTTK,

członkowie:

 • Olimpia Piątczak, przedstawiciel Oddziału PTTK w Kaliszu - organizatora tegorocznego Centralnego Zlotu Laureatów OMKK "Poznajemy Ojcowiznę",
 • Marek Bogusz, przewodniczący Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK,
 • Ryszard Wojcieszek, polonista, przedstawiciel Oddziału PTTK w Kozienicach - organizatora przyszłorocznego Centralnego Zlotu Laureatów OMKK "Poznajemy Ojcowiznę",
 • Marian Kurzyna, nauczyciel, członek Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK,
 • Elżbieta Matusiak-Gordon, redaktor i sekretarz redakcji kwartalnika "Gościniec PTTK",
 • Weronika Smolarkiewicz-Lendzion, wielokrotna laureatka, w tym Grand Prix, OMKK "Poznajemy Ojcowiznę", wiceprzewodnicząca Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK,
 • Mieczysław Wojecki, krajoznawca, emerytowany wykładowca akademicki.

Wielką Nagrodą dla laureatów i ich opiekunów był 3- dniowy bezpłatny pobyt na Ziemi Kaliskiej ufundowany przez ZG PTTK. W piątek zwiedzali Kalisz a potem w nocy podziwiali panoramę miasta z wieży ratuszowej. W sobotę udali się na wycieczkę do Opatówka gdzie poznali zabytkowy park z najstarszym w Polsce żeliwnym mostkiem /1824 r./. Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza weszli do kaplicy grobowej gen. Józefa Zajączka w miejscowym kościele. Kolejnym punktem było zwiedzanie Muzeum Historii Przemysłu, które funkcjonuje w dawnych budynkach fabrycznych. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Chrystowskich w Tłokini Kościelnej a potem - już w Russowie - zwiedzano Muzeum Marii Dąbrowskiej i podziwiano występ zespołu regionalnego "Niechcice" prowadzonego przez Lucynę Kaźmierczak. Ba! Wielu laureatów i gości wirowało w rytmie walca...

Uczestników zlotu ujęła obecność władz lokalnych tj. Sylwiusza Jakubowskiego - Wójta Gminy Żelazków wraz z z-cą - Ewą Bąkowską.

To piękne - mówili - iż gospodarze gminy znaleźli czas na spotkanie z Laureatami "Ojcowizny" reprezentującymi całą Polskę.

Kolejny obiektem zwiedzania był Gołuchów ( zamek i zabytkowy park). Organizatorzy składają szczególne podziękowania dla Pauliny Vogt - kierownika Muzeum Zamek w Gołuchowie / oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu /- za umożliwienie zwiedzania zamku - mimo, iż noc muzeów się jeszcze nie zaczęła...:)))

Po spożyciu obiadu i "przeodziewieniu się" w uroczyste szaty uczestnicy zlotu pojawili się w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza. Tu nastąpiło ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i oficjalne podsumowanie.

Sala wypełniona była gośćmi aż po brzegi. Uroczystość prowadził Mateusz Przyjazny- prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

"Ojczyzna to rzecz święta" - tymi słowami rozpoczął swe wystąpienie Prezes Mateusz Przyjazny- zwracając jednocześnie uwagę słuchaczy na fakt , iż ojczyzna - ojcowizna to nie tylko - jak wielu rozumie - ziemia Ojców / w rozumieniu areału wyrażanych w łanach, morgach, dziesięcinach ,hektarach/, ale to także wiara, obyczaje, zwyczaje a zwłaszcza język i tożsamość narodowa.

Witając serdecznie przybyłych uczestników konkursu "Poznajemy Ojcowiznę" szczególną atencją obdarzył gości szczególnych: tj. Honorowych Członków PTTK w osobach:

 • Andrzeja Gordona - przewodniczącego jury oraz wiceprezesa Zarządu Głównego PTTK
 • Mieczysława Arkadiusza Woźniaka -wiceprezesa Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK
 • Zdzisława Kobyłki - prezesa Oddziału PTTK WSK w Kaliszu

oraz

 • Artura Kijewskiego - wiceprezydenta Kalisza,
 • Martina Zmudę - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM Kalisza,
 • Jarosława Klimczaka - starszego wizytatora Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty,
 • Sebastiana Wardęckiego - Wójta Gminy Opatówek,
 • Tadeusza Krokosa- Prezesa Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu.

Następnie mówca oddał głos Panu Andrzejowi Gordonowi Przewodniczącemu Jury XXII Konkursu Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę".

Przewodniczący Jury przybliżył zebranym ideę konkursu, omówił zasady jakimi jury kieruje się w przyznawaniu nagród, podkreślił wysoką jakość prac tegorocznego konkursu oraz poprosił kol. Weronikę Smolarkiewicz-Lendzion o odczytanie protokołu.

Na prośbę Przewodniczącego jury nagrody książkowe i rzeczowe (ufundowane przez ZG PTTK) wręczali:

 • Aleksandra Staszak- Członek ZG PTTK,
 • Mieczysław Arkadiusz Woźniak -wiceprezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK,
 • Zdzisław Kobyłka - Prezes Oddziału PTTK WSK w Kaliszu,
 • Artur Kijewski - Wiceprezydent Kalisza,
 • Jarosław Klimczak - Starszy wizytator Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty,
 • Sebastian Wardęcki - Wójt Gminy Opatówek,
 • Tadeusz Krokos - Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu,
 • Marek Bogusz- Przewodniczący RP ds. MSz ZG PTTK,
 • Mieczysław Wojecki - Krajoznawca, wykładowca PWSZ w Sulechowie,
 • Marian Kurzyna - Członek RP ds. MSz ZG PTTK,
 • Elżbieta Matusiak- Gordon -Sekretarz Redakcji "Gościniec PTTK",
 • Arkadiusz Nowakowski- Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Kozienicach,
 • Weronika Smolarkiewicz-Lendzion - Wiceprzewodnicząca RP ds. MSz ZG PTTK,
 • Mirosław Mazur - Sekretarz RP ds. MSz ZG PTTK,
 • Danuta Sosnowska - Członek RP ds. MSz ZG PTTK,
 • Agata Wierzejska- Holewska - Biuro Promocji Miasta Kalisza,
 • Stefan Szymczak- Kawaler Orderu Uśmiechu,
 • Danuta Urbaniak - Wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego,
 • Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Alla Semibreve pod opieką instrumotora Łukasza Pieniążka. Zespół wystąpił w stylizowanych strojach z epoki. Grając na fletach prostych i dawnych instrumentach / (lira korbowa, cymbały, cornamuse, harfa) młodzi artyści uraczyli słuchaczy utworami:

 • Ductia - Anonim XIII w.
 • Ad mortem festinamus - Llibre Vermell de Montserrat
 • Stella splendens in monte - Llibre Vermell de Montserrat
 • Radości wam powiedam - anonim XIV/XV
 • Estampida
 • Polorum regina - Llibre Vermell de Montserrat
 • Cuncti simus - Llibre Vermell de Montserrat.

Po wręczeniu nagród Prezes Mateusz Przyjazny dziękował wszystkim uczestnikom oraz gościom za przybycie i uświetnienie finału Ojcowizny a następnie zaprosił, wszystkich uczestników gali w kaliskim ratuszu, na biesiadę turystyczną do ośrodka w Szwacinie.

Przybyłych do Szwacina zadziwiły dwie granitowe wieże kolumnowe symbolizujące gmachy Word Trade Center - jako pomnik dla uczczenia ofiar zamachu.

Następnie uczestnicy przeszli do "wigwamu" gdzie przy ognisku wiara śpiewała i bawiła się znakomicie. Do śpiewu i tańca przygrywał zespół muzyczny Henryka Karskiego z Opatówka. We wspólnej zabawie uczestniczyli laureaci, nauczyciele, rodzice jak i aktywiści PTTK.

Również w niedzielę zrealizowano ciekawy program turystyczny:

W Żydowie( za zgodą Pani Dyrektor Kokocińskiej) uczestniczono w inscenizacji odprawy granicznej na dawnej granicy rosyjsko- niemieckiej. Organizatorem inscenizacji był zespół rekonstukcyjny Pana Karola Matczaka . Była budka graniczna, szlaban oraz posterunek graniczny w mundurach- armii niemieckiej i armii rosyjskiej. Opiekę nad rannymi zorganizowała siostra Miłosierna.

W rolę celnika wcielił się grzesznik Mateusz (vel Prezes) (zgodnie z zapisem biblijnym) ale i on okazał się niezwykle Przyjaznym dla Gości: "nie godzi się w wolnej Polsce podtrzymywać zaborczych podziałów" - powtarzał i przybijał na każdym paszporcie pieczęć umożliwiającą przejście "do Prusiech". Nie mniej jednak zdarzyli się uczestnicy usiłujący przekroczyć granicę nielegalnie tj. bez paszportu. Odnotowaliśmy także próby korupcji pograniczników za pomocą słodyczy, napojów a nawet ... golonki :)))

Kolejnym punktem zwiedzania było Muzeum Falskiego w Kuźnicy Grabowskiej gdzie Pani Ewa Studziańska przybliżyła przyjezdnym ideę Muzeum oraz zasady funkcjonowania .

A potem był już tylko... Koniec Świata tj. wizyta w miejscowości o tej nazwie położonej na terenie gminy Kraszewice.

Goście wyjechali z Kalisza zadowoleni gdyż bardzo dużo zobaczyli i- co również istotne,jak sami podkreślali- cała impreza odbyła się w miłej, przyjaznej atmosferze. A i pogoda dopisała. Organizatorem Zlotu był Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego działający na zlecenie Zarządu Głównego PTTK.

Obsługę przewodnicką zapewnili przewodnicy Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego:

 • kol. Piotr Sobolewski
 • kol. Paweł Dybka
 • kol. Zdzisław Kobyłka
 • kol. Andrzej Matysiak
 • kol. Honorata Domagała
 • kol. Małgorzata Walczak - Kubiak

Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwał komitet organizacyjny w osobach:

 • Olimpia Piątczak- sekretarz zlotu,
 • Ewa Długaś- sekretariat
 • Danuta Urbaniak- sekretariat
 • Wacława Maląg - sekretariat
 • Iwona Konopka-Kapitaniak-sekretariat
 • Jolanta Kowalska- skarbnik
 • Urszula Woźniak- kwatermistrz
 • Dżesika Marciniak- kwatermistrz
 • Arkadiusz Skaruz - przewodnik
 • Grzegorz Walkowiak - scenograf
 • Piotr Sobolewski - koordynator tras
 • Mateusz Przyjazny- komandor zlotu.

Komandor zlotu składa szczególne podziękowania Panu Pawłowi Zaniowi za wydatną pomoc w organizacji całego Zlotu oraz Pani Katarzynie Czyż i Pani Jolancie Kowalskiej za sprawną organizację wręczania nagród. Wyrażamy również wdzięczność Gospodarzom Gmin Opatówek, Żelazków, Kraszewice, Gołuchów, Godziesze W. oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i Staroście Kaliskiemu za wsparcie organizatorów materiałami promującymi Wielkopolskę Południową. Dziękujemy również Prezydentowi Miasta Kalisza za udostępnienie sali recepcyjnej ratusza na uroczyste podsumowanie.

Pozdrawiamy Gości i zapraszamy ponownie na Ziemię Kaliską

Tekst: Mateusz Przyjazny
Foto: Mariusz Ługowski