Zrealizowano

XIII Rajd "Marsz Wolności"

W dniu Święta Niepodległości (11.11.2014 r.) odbył się XIII Rajd "Marsz Wolności" zorganizowany (wg. pomysłu Mateusza Przyjaznego - obecnego Prezesa PTTK w Kaliszu) przez:

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze - Kaliski Oddział im. Stanisława Graevego,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Kaliszu,
 • Urząd Miejski w Kaliszu,
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Cele rajdu:

 • uczczenie Święta Niepodległości,
 • budzenie polskiej świadomości narodowej,
 • promowanie edukacji regionalnej i ekologicznej,
 • promowanie postaw obywatelskich,
 • popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej,
 • poznawanie piękna miasta Kalisza,
 • realizacja podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicznej.

W Marszu Wolności wzięło udział ponad 400 uczniów i nauczycieli z 11 szkół Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Najliczniejsze drużyny wystawili:

 1. II LO w Kaliszu: 96 osób,
 2. Gimnazjum nr 1 w Kaliszu: 81 osób,
 3. SP w Opatówku: 75 osób.

Wyniki konkursu historycznego:"Polskie drogi do niepodległości".

L.p.Nazwa szkoły
Skład drużyny
Ilość punktów
Miejsca zdobyte
1SP im. J. Kusocińskiego
w Opatówku
Katarzyna Szafirowicz
Miłosz Ugorny
18I
2II LO im. T. Kościuszki
w Kaliszu
Daniel Dębowy
Maciej Zakrzewski
17II
ex
aequo
3IV LO im. I.J. Paderewskiego
w Kaliszu
Dawid Brzozowski
Łukasz Karolczak
17
4SP nr 7 im. A. Mickiewicza
w Kaliszu
Małgorzata Czarnecka
Gniewomir Woldański
16IV

Autorem pytań i oceniającym był Pan Lech Moryksiewicz. Pytania były dostosowane do kategorii poziomu szkół (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne).

Najlepszy projekt znaczka na rok następny opracowała: Bardis HASSAN (II LO w Kaliszu)

Wyniki konkursu głównego XIII Marszu Wolności ustalone na podstawie osiągnięć cząstkowych w poniższych kategoriach:

 • konkurs historyczny "Polskie drogi do niepodległości"
 • projekt znaczka na rajd następny
 • prezencja drużyny (strój epoki, proporzec, transparenty, rozśpiewanie, etc. ),
 • liczebność grupy, ilość flag narodowych, proporzec drużyny

I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zdobyła drużyna II LO w Kaliszu

II miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyła drużyna Gimnazjum nr 1 w Kaliszu

III miejsce i Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Kaliszu zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej w Opatówku

IV miejsce i Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu

V miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Gimnazjum nr 3 w Kaliszu

VI miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Gimnazjum nr 2 w Kaliszu.

Nagrody i puchary wręczyli:

 • Pan Janusz Pęcherz - Prezydent Miasta Kalisza,
 • Pan Tadeusz Krokos- Prezes Kaliskiego Oddziału Polskiego Stronnictwa Historycznego
 • Pan Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego

Uczestnicy Marszu Wolności złożyli białoczerwoną wiązankę pod tablicą pamiątkową. Napisy na szarfach brzmiały:

 • 1 szarfa: "Przodkom naszym w podzięce za utrwalenie POLSKIEJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ"
 • 2 szarfa: "Uczestnicy i organizatorzy XIII Marszu Wolności"

Obsługę rajdu zapewnili:

 • Pani Danuta Urbaniak - wiceprezes ZO PTTK,
 • Pani Iwona Kapitaniak - Konopka - sekretarz ZO PTTK,
 • Pani Wanda Pietrzykowska - członek ZO PTTK wspomagana przez 6 woluntariuszy z "Ogrodnika".

Fundatorzy pucharów, nagród, pamiątkowych plakietek:

 • Urząd Miejski w Kaliszu
 • Kaliski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego
 • Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
 • Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Poniżej foto z podsumowania imprezy - autor Hieronim Kempiński.