Zrealizowano

Jubileuszowy XV Rajd "Barwy Jesieni"

3 października 2014 r. w miejscowości Rożdżały - Słoneczna zakończył się XV Rajd "Barwy Jesieni" dla szkół z powiatu kaliskiego - zarówno ziemskiego jak i grodzkiego. Uczestniczyło w nim 555 osób ze szkół podstawowych i gimnazjalnych (wraz z organizatorami).

Pomysłodawcą tej pięknej i cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem ( rekord: 733 uczestników -2002 r.) jest Pan Mateusz Przyjazny - ówczesny Nauczyciel historii, wos-u i geografii w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka. Pierwszy rajd miał metę w Opatówku a wszystkie kolejne w Rożdżałach - Słonecznej na gościnnych terenach Nadleśnictwa Kalisz.

Organizatorami rajdu byli /i są/: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Urząd Gminy w Opatówku, Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, Nadleśnictwo Kalisz i Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku. Celem rajdu jest popularyzowanie turystyki pieszej, budzenie wrażliwości na piękno przyrody, poznawanie ziemi kaliskiej, wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicznej, a także popularyzacja idei zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej.

W trakcie rajdu zorganizowano wiele ciekawych konkursów, w których rywalizowało 12 zespoów. Komisja konkursowa rajdu w składzie: pp. Wanda Pietrzykowska, Danuta Urbaniak, Agnieszka Figiel oceniła prace konkursowe, a wyniki przedstawiają się następująco:

Konkurs krajoznawczy "Znam Ziemię Kaliską":

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Opatówku,
II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 18 w Kaliszu,
III miejsce /ex aequo/-
Gimnazjum w Opatówku,
Gimnazjum w Russowie,
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kaliszu.

Konkurs dendrologiczny:

I miejsce /ex aequo/ -
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kaliszu,
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Kaliszu,
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kaliszu.
II miejsce/ex aequo/ -
Gimnazjum w Opatówku,
Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu.
III miejsce/ex aequo/ -
Szkoła Podstawowa w Opatówku,
Gimnazjum w Russowie.

Projekt znaczka na rajd następny:

I miejsce - Anna Styś (Hufiec Pracy w Kaliszu),
II miejsce - Bartłomiej Kaźmierczak (Szkoła Podstawowa w Opatówku),
III miejsce - Weronika Gralińska (Gimnazjum w Opatówku).

Zorganizowano również konkurs dla opiekunów grup. Zwycięzcą w rzucie "kłodą pod nogi" został Pan Tomasz Smoliński z Zespołu Szkół w Russowie. II miejsce zdobyła Pani Agnieszka Kowalczyk z Gimnazjum w Opatówku, a III miejsce Pani Edyta Szymkowiak ze Szkoły Podstawowej Nr 9 w Kaliszu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Zwycięzcy konkursów otrzymali puchary ufundowane przez Starostę Kaliskiego, a także dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo, Urząd Miejski w Kaliszu, Nadleśnictwo Kalisz oraz PTTK. Główne nagrody w postaci sprzętu sportowego ufundował Wójt Gminy Opatówek. Nagrody wręczył Pan Krzysztof Dziedzic- Sekretarz Gminy Opatówek, Pan Mateusz Przyjazny- Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK i komandor rajdu oraz Pan Zenon Kamiński - leśniczy. Punkty na odznaki turystyczne na mecie rajdu potwierdzał w książeczkach Pan Marcin Adasiak - przodownik turystyki pieszej. Obsługę rajdu zapewnili uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Zapraszamy na kolejną edycję tego rajdu.

Tekst: Małgorzata Melka
Foto: Joanna Litwin


Rzut instruktażowy- Prezes M. Przyjazny rzuca kłodę poza konkursem.