Zrealizowano

VIII Rajd Śladami Przodków

13 września 2014 roku w Kaliszu odbył się po raz kolejny rajd turystyczno-krajoznawczy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Cykl nosi nazwę "Śladami Przodków", a tegoroczna odsłona odbywała się pod hasłem "Dziedzictwo źródłem tożsamości". W związku z tym imprezę organizowaną przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego wspomogli hojni, lokalni sponsorzy nagród, firmy: Metalplast, Runotex, piekarnia pana Tomasza Pawlaka. Nagrody książkowe ufundował Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Rajd uświetniło zaangażowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, ratowników medycznych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, bractw rycerskich z grodu na Zawodziu oraz prezesa Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego. W rajdzie wzięło udział ponad 150 osób ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Dzieci i młodzież uczestniczyły w konkursie historyczno-etnograficznym obejmującym tematyką dzieje Kalisza i okolic. Zadania na trasach rajdu także zachęcały do poznania bliżej naszego miasta. Na mecie opiekunowie grup przypomnieli sobie czasy dzieciństwa biorąc udział w mini-konkursie "Zabawy z dzieciństwa". Pogoda oraz dobre nastroje dopisały, a apetyty zaspokoił smaczny żurek. Każda z drużyn wróciła do domu z atrakcyjnymi nagrodami. Zdobyta wiedza na temat swojej "małej ojczyzny" z pewnością przyda się w przyszłości i zacieśni więzy z rodzinnymi korzeniami i źródłem pochodzenia.

Wyniki:

 • 1. miejsce: III LO im. M. Kopernika (opiekun: Monika Michalska)
 • 2. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 (opiekun: Ela Misterska)
 • 3. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9 (opiekun: Monika Raniś)
 • 4. miejsce: Gimnazjum nr 3 (opiekun: Eliza Świerk)
 • 5. miejsce: II LO im. T. Kościuszki (opiekun: Jolenta Kowalska)
 • 6. miejsce: Gimnazjum nr 2 (opiekun: Ewa Wielgórska)
 • 7. miejsca: Gimnazjum nr 1 (opiekun: Renata Urbaniak)
 • 8. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 (opiekun: Agnieszka Fiechowska)
 • 9. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 16 (opiekun: Wioleta Rachwalska)

Konkurs historyczno-etnograficzny:

 • 1. miejsce szkoły podstawowe: Gabriela Zduniak, Tomasz Jarmołowicz (SP 11)
 • 2. miejsce szkoły podstawowe: Wiktor Kucharski, Adam Kępczyński (SP 9)
 • 1. miejsce szkoły ponadpodstawowe: Cezary Kowalski, Adrian Szczupak (III LO)
 • 2. miejsce szkoły ponadpodstawowe: Gabriela Brodziak, Anna Sośnicka (Gimnazjum nr 3)
 • 3. miejsce szkoły ponadpodstawowe: Aleksandra Michałek, Anna Sosińska (Gimnazjum nr 2)

Projekt znaczka: Justyna Szczepaniak (Gimnazjum nr 3)

Organizacja rajdu:

 • Rajd zorganizowany został dzięki patronatowi Kaliskiego Oddziału PTTK (puchary, przybory sportowe) i wsparciu Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Rekreacji (nagrody książkowe)
 • Przygotowanie tras, przeprowadzenie konkursów - D. Urbaniak, W. Maląg, M. Walczak
 • Opracowanie pytań konkursowych i zadań na trasy - W. Maląg, D. Urbaniak
 • Pozyskanie nagród od sponsorów - W. Maląg (piekarnia Pana Pawlaka z Rajskowa, Metalplast - Kalisz, Runotex - Kalisz)
 • Nawiązanie współpracy z Muzeum Okręgowym w Kaliszu - gród na Zawodziu - Bractwa rycerskie, Państwową Strażą Pożarną w Kaliszu, Wydziałem Ratownictwa Medycznego PWSZ, Kaliskim Towarzystwem Wioślarskim
 • Jury rajdu: Anna Urbaniak, Mateusz Walczak
 • Potwierdzanie punktów na OTP - Łukasz Wolski
 • Nagrody wręczył prezes Kaliskiego Oddziału PTTK - Mateusz Przyjazny
 • Prezentowanie zbiorów Pracowni Krajoznawczej - Elżbieta Siarkiewicz

Komandor rajdu: Danuta Urbaniak