Zrealizowano

XII Marsz Wolności - 11 listopada 2013 r.

W dniu 11 listopada 2013 r. na Rynku Głównym Kalisza zakończył się XII Marsz Wolności, realizujący następujące cele:

 • uczczenie Święta Niepodległości,
 • budzenie polskiej świadomości narodowej,
 • promowanie edukacji regionalnej i ekologicznej,
 • promowanie postaw obywatelskich,
 • popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej,
 • poznawanie piękna miasta Kalisza,
 • realizacja podstawy programowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicznej.

Głównym organizatorem tego rajdu jest (corocznie) Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, przy współdziałaniu Polskiego Towarzystwa Historycznego (Oddział w Kaliszu), Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz (od lat kilku) Starostwa Powiatowego w Kaliszu.

Marsz Wolności (od lat dwunastu) jest realizacją inicjatywy i przebojowości Pana Mateusza Przyjaznego - nauczyciela historii w kilku szkołach a dziś Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

Trudne były początki:

W XII MARSZU WOLNOŚCI wzięło udział ponad 400 uczestników z 10 szkół Kalisza i Powiatu Kaliskiego Ziemskiego. Młodzi Patrioci przybyli pod ratusz ze śpiewem na ustach, pięknie prezentując się w strojach historycznych i z zapałem wymachując białoczerwonymi flagami. Nadto wiele drużyn posiadało proporce i transparenty oraz białoczerwone kokardy.

Po wystąpieniu Janusza Pęcherza - Prezydenta Miasta Kalisza głos zabrał Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego i ogłosił wyniki. I tak w konkursie historycznym "Polskie drogi do niepodległości", który odbył się dnia 8 listopada w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK przy ul Łódzkiej 29a kolejne sześć pierwszych miejsc zdobyli:

Miejsce zdobyte: I

Nazwa Szkoły: SP 1 w Kaliszu
Skład drużyny: Małgorzata Czarnecka, Gniewko Woldański

Miejsce zdobyte: II /ex aequo/

Nazwa Szkoły: Gimnazjum nr 1w Kaliszu
Skład drużyny: Adrianna Styś, Jakub Pasternak

Nazwa Szkoły: Gimnazjum nr 3 w Kaliszu
Skład drużyny: Aleksandra Janiak, Karolina Janiak

Miejsce zdobyte: IV

Nazwa Szkoły: IV LO w Kaliszu
Skład drużyny: Karol Kowalski, Jakub Węckowski

Miejsce zdobyte: V

Nazwa Szkoły: SP w Opatówku
Skład drużyny: Alicja Muszyńska, Andżelika Wosiek

Miejsce zdobyte: VI

Nazwa Szkoły: SP nr 12 w Kaliszu
Skład drużyny: Daria Milewska, Miłosz Sztrajt

Najlepszy projekt znaczka na rok następny opracowała:

Patrycja Zydorczyk (Gimnazjum nr 1 w Kaliszu).
Nagrodzone zostały również prace: Piotra Ignatowicza (Gimnazjum nr 1 w Kaliszu) oraz Wiktorii Baranowskiej (SP Opatówek).

Wyniki konkursu głównego XII Marszu Wolności:

 • I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zdobyła drużyna Gimnazjum nr 1 w Kaliszu,
 • II miejsce i Puchar Starosty Kaliskiego zdobyła Szkoła Podstawowa w Opatówku,
 • III miejsce i Puchar Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Kaliszu zdobyła drużyna Gimnazjum nr 3w Kaliszu,
 • IV miejsce i Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Liceum Ogólnokształcącego nr IV w Kaliszu,
 • V miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu,
 • VI miejsce i kolejny Puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

Puchary wręczali fundatorzy:

 • Pan Janusz Pęcherz - Prezydent Miasta Kalisza,
 • Pan Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski,
 • Pan Leszek Tomczyk - wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTH działający w imieniu Pana Tadeusza Krokosa - Prezesa,
 • Pan Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego.

Fundatorami nagród książkowych byli:

 • Urząd Miejski w Kaliszu,
 • Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Kaliszu,
 • Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego,
 • Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Organizację i obsługę rajdu zapewnili:

 • Komandor Rajdu - Mateusz Przyjazny,
 • Kierownik konkursów - Lech Moryksiewicz,
 • Kierownik tras - Wanda Pietrzykowska,
 • Kierownik mety - Danuta Urbaniak,
 • oraz Iwona Konopka - sekretarz ZO PTTK i Dżesika Marciniak - nauczyciel SP Sierzchów,
 • tudzież: Krzysztof Jurowski i Arkadiusz Szczęsny-uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.