Zrealizowano

VIII Rajd "Od Sasa do Lasa" - Kościelna Wieś 23 listopada 2013r

W Zespole Szkół w Kościelnej Wsi odbył się już VIII rajd upamiętniający 307 rocznicę bitwy pod Kaliszem w 1706r.

Był to największy epizod wojny północnej, w której uczestniczyły wojska koalicji antyszwedzkej dowodzone przez ówczesnego króla Polski Augusta II Mocnego Sasa z dynastii Wettinów, wspieranego przez część polskiej szlachty, cara Rosji oraz wojska kałmuckie, a koalicją szwedzką wspieraną przez część polskiej szlachty. Konflikt między obiema stronami był spowodowany różnicą zdań co do osoby władcy w Polsce. Jedni popierali aktualnie rządzącego Sasa (Augusta II Mocnego) drudzy na tronie polskim chcieli widzieć Stanisława Leszczyńskiego.

Do walki doszło 28 października 1706r na polach pomiędzy Kościelną Wsią, Dobrzecem a Warszówką.

Celem rajdu było więc upamiętnienie tego wydarzenia oraz popularyzacja wiedzy historycznej, poznanie walorów krajoznawczych okolic Kalisza a także rozwijanie aktywnych form turystyki i rekreacji.W rajdzie wzięło udział 15 drużyn z powiatów: kaliskiego, ostrowskiego oraz pleszewskiego. Na metę przybyło 203 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów; 20 opiekunów drużyn oraz wielu innych sympatyków tego rajdu.

Po przebyciu tras rajdowych reprezentanci drużyn przystąpili do konkursów: krajoznawczego, historycznego oraz na projekt plakietki rajdowej na przyszły rok. Punktowane były poza tym zdobyte odznaki turystyczne, książeczki turystyki pieszej, posiadanie apteczki, proporca oraz liczebność drużyn.

Dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi zorganizowano spotkanie z kaliskim przewodnikiem i przodownikiem turystyki pieszej p. Stefanem Szymczakiem. Przewodnik opowiadał o swojej przygodzie z turystyką, o swoim wędrowaniu oraz o zdobywaniu kolejnych odznak turystycznych.

Współorganizatorami, którzy są jednocześnie fundatorami pucharów dla drużyn, które zdobyły w konkursach rajdowych najwięcej punktów byli:

 • Kaliski Oddział PTTK - prezes Mateusz Przyjazny, v-ce prezes p.- Danuta Urbaniak
 • Koło Przewodników PTTK w Kaliszu - przewodnicy: Stefan Szymczak, Łukasz Wolski, Hieronim Kępiński, Elżbieta Siarkiewicz, Marcin Adasiak
 • Straż Miejska w Kaliszu - komendant Mariusz Konieczny
 • Urząd Gminy w Gołuchowie - wójt gminy p. Marek Zdunek
 • Czasopismo Krajoznawczo - Turystyczne "Poznaj swój kraj" - redaktor naczelny p. Paweł Cukrowski. Wydawnictwo tego wyjątkowego czasopisma objęło w tym roku Honorowy Patronat nad Rajdem "Od Sasa do Lasa"
 • Zespół Szkół w Kościelnej Wsi - p. dyrektor Katarzyna Laksander

Kierownictwo VIII rajdu "Od Sasa do Lasa":

 • Komandor rajdu - Barbara Wiktorowicz
 • Sekretariat - Emilia Hertmann
 • Kierownik tras - Elżbieta Siarkiewicz
 • Obsługa OTP - Stafan Szymczak
 • Kierownik konkursów - Aneta Rataj

Sponsorami, którzy przeznaczyli inne nagrody oraz artykuły spożywcze:

 • Piekarnia MAR PIEK z Gołuchowa - p. Mariusz Hulak
 • Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
 • Wydawnictwo Edukacyjne OPERON
 • Sklep spożywczy w Kościelnej Wsi

Redaktor naczelny miesięcznika turystyczno - krajoznawczego "Poznaj swój kraj", który objął honorowy patronat nad naszą imprezą, przybył na rajd z wieloma atrakcyjnymi niespodziankami:

 1. Każda drużyna otrzymała plakat informujący o prenumeracie czasopisma "Poznaj swój kraj".
 2. Każda drużyna otrzymała egzemplarze "Poznaj swój kraj" , w którym był artykuł poświęcony poprzedniemu rajdowi "Od Sasa do Lasa" 2012r.
 3. Rozlosowano dla trzech drużyn prenumeratę czasopisma "Poznaj swój kraj" na rok 2014r./ SP nr 16 w Kaliszu, SP w Kotowiecku oraz Gimnazjum nr 2 w kaliszu
 4. Rozlosowano wśród wszystkich uczestników rajdu 12 niezbędników turystycznych.

Po przeprowadzeniu konkursów wyłoniono zwycięzców:

Nagroda za projekt plakietki na przyszły rok - Katarzyna Jarantowska ze Szkoły Podstawowej w Kotowiecku.

Konkurs historyczny dla szkół podstawowych:

 1. Adrianna Kołak ze Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi
 2. Karina Rutkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
 3. Michał Ochocki z Centrum Edukacyjnego Sióstr Nazaretanek w Kaliszu

Konkurs historyczny dla gimnazjów i liceów:

 1. Piotr Nawrocki z Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu
 2. Michał Ptak Z Gimnazjum w Ociążu
 3. Wiktoria Werbińska z II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Konkurs Krajoznawczy dla szkół podstawowych:

 1. Katarzyna Słabosz ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Kaliszu
 2. Oliwia Mielcarek ze Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi
 3. Małgorzata Czarnecka ze szkoły Podstawowej NR 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

Konkurs Krajoznawczy dla gimnazjów i liceów:

 1. Ewelina Rudownik z Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu
 2. Wioleta Borkowska z Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu
 3. Joanna Michalska z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie

Klasyfikacja generalna przedstawia się następująco:

 1. SP nr 11 w Kaliszu - puchar czasopisma "Poznaj swój kraj"
 2. Gimnazjum nr 1 w Kaliszu - puchar Wójta Gminy Gołuchów
 3. SP Kościelna Wieś - puchar prezesa PTTK o/Kalisz
 4. Gimnazjum nr 2 w Kaliszu - puchar Straży Miejskiej w Kaliszu
 5. Gimnazjum w Stawiszynie - puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi.