Zrealizowano

VII Rajd Śladami Przodków Nie od razu Polskę zbudowano

Tegoroczny rajd VII Rajd Śladami Przodków przebiegał pod hasłem Nie od razu Polskę zbudowano. W dniu 14.09.2013 r. wzięło w nim udział 109 osób (uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum).

Rajd zrealizował zamierzone cele:

 • propagowanie dziedzictwa historyczno- kulturowego Ziemi Kaliskiej - w ramach XXI "Europejskich Dni Dziedzictwa",
 • przybliżanie ważnych kart polskiej historii i wielu dokonań na wszystkich płaszczyznach życia społecznego,
 • promowanie edukacji regionalnej,
 • promowanie postaw obywatelskich,
 • podkreślanie osiągnięć i sukcesów w rozwoju naszego miasta i regionu,
 • popularyzacja różnych form turystyki,
 • poznawanie piękna miasta Kalisza i Ziemi Kaliskiej,
 • wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicznej.

Dnia 12 września 2013 r. przeprowadzony został konkurs wiedzy historyczno -krajoznawczo -etnograficznej.

W konkursie wiedzy zwyciężyli:

w kategorii szkół podstawowych:

 • I miejsce - Aleksandra Kolańczyk i Aleksandra Kaczmarek - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu

w kategorii szkól ponadpodstawowych:

 • I miejsce - Cezary Kowalski i Adrian Szczupak - III LO w Kaliszu
 • II miejsce - Marta Kopik i Weronika Glinkowska - Gimnazjum nr 2 w Kaliszu
 • III miejsce - Maciej Chojnacki i Nikola Leśniewicz - II LO w Kaliszu

Do "zabawy" chętnie przyłączyły się zakłady: Runotex i Metalplast, obdarowując przybywających tam "rajdowiczów" upominkami. Z miłym przyjęciem spotkali się również uczniowie w Muzeum Okręgowym i w Galerii im. Jana Tarasina, gdzie uzyskali wiele informacji i pamiątkowe zakładki.

Na mecie, każda drużyna wykonywała zadanie polegające na zagraniu sceny z dziejów Kalisza (np. wręczenie Aktu Lokacyjnego przez Bolesława Pobożnego). Rekwizyty do scenek przygotowało kierownictwo rajdu.Dla opiekunów, zadaniem na mecie było zbudowanie z wyrobów cukierniczych "Kaliszanki" budowli lub obiektu istniejącego w naszym mieście. Dobrze rozpoznawalny był ratusz, teatr. Uczestnicy pomagali swoim nauczycielom, by po prezentacji prac wspólnie skonsumować dzieło.

W klasyfikacji końcowej rajdu czołowe miejsca zdobyli:

 • I miejsce - drużyna III LO im. M. Kopernika pod opieką Pani Moniki Michalskiej
 • II miejsce - drużyna SP nr 9 w Kaliszu pod opieką Pani Moniki Raniś
 • III miejsce - drużyna II LO im. T. Kościuszki pod opieką Pani Jolanty Kowalskiej.

W projekcie znaczka na następny rajd zwyciężyła praca Agaty Łaskiej z II LO im. T. Kościuszki. Nagrody za dobre prace otrzymały również - Kaja Tchórzewska z III LO i Karolina Kot z SP nr 9.

Na mecie wszyscy mogli zjeść gorący żurek " gotowany" przez samego Prezesa PTTK.

Nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego ufundował Kaliski Oddział PTTK, a książki przekazał Wydział Kultury Urzędu Miejskiego.

Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego serdecznie dziękuje współorganizatorom za otwarte drzwi i ufundowanie nagród.

Komandor rajdu Danuta Urbaniak