Zrealizowano

14. rajd "Barwy Jesieni"

Ponad 450 uczniów i opiekunów ze szkół Kalisza i powiatu kaliskiego uczestniczyło w 14. rajdzie turystycznym "Barwy Jesieni" z metą w Rożdżałach - Słonecznej. Organizatorzy przygotowali cztery trasy piesze, posiłek na mecie, konkursy a także obfitość nagród.

W piątkowy (4 października 2013 r.), słoneczny poranek młodzieżowe drużyny wędrowały trasami rozpoczynającymi się w Winiarach, Pólku i Opatówku a prowadzącymi wśród pól i lasów aby dotrzeć na metę wyznaczoną na urokliwej leśnej polanie przy leśniczówce w Rożdżałach - Słonecznej. Na metę dotarła także drużyna kolarska z III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Drużyną najliczniejszą była reprezentacja Szkoły Podstawowej w Opatówku. Takim to dobrze - mają najbliżej (i nie muszą ponosić dodatkowych kosztów dojazdu) mówili - z zazdrością - ale i z podziwem - reprezenanci innych szkół.

Przybywające na metę rajdu drużyny kolejno przedstawiały swoje wersje piosenek turystycznych koniecznie z własnymi słowami. Następnie po potwierdzeniu przebytej trasy w książeczkach na odznaki turystyki pieszej i gorącym posiłku ( a żurek był mniam - mniammm...:) przedstawiciele drużyn wzięli udział w konkursie krajoznawczym "Znam Ziemię Kaliską" i konkursie dendrologicznym, w którym należało odnaleźć liście drzew występujących w tutejszym lesie jak dęby, lipy, modrzewie, topole, sosny, jarzębiny, brzozy, jesionu, kasztanowca i klonu zwyczajnego.

Rozegrano także konkurs na projekt znaczka rajdowego na przyszłoroczną imprezę a opiekunowie drużyn uczestniczyli w konkursie zręcznościowym "Wbijanie do trumny gwoździa ostatniego".

W konkursie krajoznawczym trzy pierwsze miejsca zdobyli:

1. Alicja Muszyńskaze Szkoły Podstawowej w Opatówku,
2. Daria Andrzejewska z Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu,
3. Szymon Kaźmierczak i Mateusz Gruszka obaj z Gimnazjum w Opatówku.

W konkursie dendrologicznym dwa pierwsze miejsca z taką samą ilością punktów zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opatówku a trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu.

W konkursie na projekt znaczka rajdowego najwyżej oceniono prace:

1. Rozalii Kraska ze Szkoły Podstawowej w Opatówku,
2. Karoliny Bartoszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Kaliszu,
3. Weroniki Gralińskiej z Gimnazjum w Opatówku i Karoliny Grabarskiej ze Środowiskowego Hufca Pracy w Kaliszu.

W zmaganiach zręcznościowych dla opiekunów drużyn ( wbijanie do trumny gwoździa ostatniego) kolejne miejsca zdobyli:

1. Zbigniew Muzalewski ze Szkoły Podstawowej w Opatówku,2. Marcin Jaworski z Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu,3. (ex aequo) Iwona Walczak ze Szkoły Podstawowej w Opatówku i Łukasz Witczak z Gimnazjum nr 2 w Kaliszu.

W konkursie na wykonanie piosenki turystycznej najwyżej oceniono występy drużyn Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Opatówku.

Konkursy oceniała komisja w składzie Wanda Pietrzykowska, Agnieszka Figiel, Danuta Urbaniak.

W ogólnej punktacji rajdu do której zaliczono wygląd drużyn, posiadanie apteczki pierwszej pomocy i proporca drużyny a także punkty zdobyte w konkursach najwyższe lokaty zajęły drużyny:

1. Szkoła Podstawowa w Opatówku pod opieką Doroty Skinder i Zbigniewa Muzalewskiego (wspomagani przez 12 opiekunów),
2. Gimnazjum w Opatówku pod opieką Agnieszki Kowalczyk, Anny Nowak i Anny Marszał.
3. Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu pod opieką Elżbiety Misterskiej.

Drużyny te otrzymały puchary ufundowane przez Starostę Powiatowego Krzysztofa Nosala a także dyplomy, sprzęt sportowy i nagrody książkowe ufundowane przez Gminę Opatówek (sponsor najhojniejszy), Powiat Kaliski, Miasto Kalisz, PTTK Kalisz oraz Nadleśnictwo Kalisz. Profesjonalny przebieg rajdu zapewnili nauczyciele ( pp. Wanda Pietrzykowska, Agnieszka Figiel, Danuta Urbaniak) i uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Puchary wręczył osobiście fundator- Pan Krzysztof Nosal (Strosta Kaliski ) a pozostałe dyplomy i nagrody wręczali:

Pan Krzysztof Dziedzic - sekretarz Gminy Opatówek,
Pan Krzysztof Grabowski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego,
Pan Marek Janiak - dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku,

oraz pomysłodawca imprezy:

Pan Mateusz Przyjazny - prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego tudzież komandor rajdu.

Organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, Urząd Gminy w Opatówku, Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego i Nadleśnictwo Kalisz.

Tekst: Zbigniew Pol
Foto:Bogumiła Kwaśniewska, Zbigniew Pol