Zrealizowano

IV konkurs fotograficzny

W środę 19 czerwca 2013 r. w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników IV edycji Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego i Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tegoroczne zmagania odbywały się pod hasłem: "W kalejdoskopie małych stworzeń" a przedmiotem zainteresowania uczyniły wszelkiego rodzaju małe żyjątka, zauważalne jedynie dla wytrwałego poszukiwacza i obserwatora przyrody. Zadaniem uczestnika było uchwycenie okiem obiektywu tego, co piękne, a niekiedy ukryte i niedostrzeżone.

Konkurs miał na celu upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie młodych talentów w tym zakresie. Dla wielu uczniów stał się także alternatywną propozycją na twórcze spędzanie wolnego czasu i fascynującą przygodą, która rozbudziła nowe zainteresowania i pasje.

Wydarzenie to było nie tylko okazją by podziwiać efekty pracy uczniów i docenić ich artystyczne wysiłki, ale także szansą na refleksję dla wszystkich zgromadzonych nt. piękna świata natury.

Na prezentowanych fotografiach można było odnaleźć zarówno barwne motyle, wygrzewające się w słońcu chrabąszcze, ukryte w cieniu leniwe ślimaki, beztroską biedronkę jak i przyczajoną do ataku muchę, uchwyconą w locie pszczołę czy smutno zawisłego na odnóżach pająka. Autorzy fotografii przyglądali się im wszystkim z bliska zwracając uwagę na najdrobniejsze detale oraz uwzględniając środowisko naturalne zwierzątek.

Prace konkursowe - a wpłynęło łącznie 168 z 16 szkół od 63 uczestników - charakteryzują się wysokim poziomem wrażliwości na piękno przyrody, dbałością o kompozycję ujęcia oraz różnorodnością i oryginalną interpretacją tematu.

Koordynatorką całego przedsięwzięcia była nauczycielka SP w Opatówku Dorota Skinder a aranżacją wystawy zajęła się Magdalena Rzeźniczak.

Elementy dekoracyjne oraz stojaki do ekspozycji zdjęć udostępniła kwiaciarnia: Krystyna i Robert Garbacz.

Nagrody ufundowane zostały przez: Kaliski Oddział PTTK, Szkołę Podstawową w Opatówku, firmę Virgo (8 pen driver), Urząd Miejski w Kaliszu oraz firmę EKO.

Wśród zaproszonych gości byli:

 • Anna Woźniak z Wydziału Kultury i Sztuki Sportu i Turystyki,
 • Marlena Kirmasz-Gruszka - Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Opatówek,
 • Danuta Urbaniak- wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTTK,
 • Jolanta Kowalska - skarbnik Kaliskiego Oddziału PTTK,
 • Anna Piotrowska-Wągrodzka - dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Kaliszu,
 • Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK i jednocześnie dyrektor SP w Opatówku oraz pomysłodawca tego konkursu.

Wydarzeniu towarzyszyły występy uczennic Anny Świątek i Agnieszki Mituty ze szkoły muzycznej ArtMuz w Kaliszu, przygotowanych pod kierunkiem pani Iwony Adamczak.

Ponadto uczniowie Iwona Skrabulska, Damian Borowski i Maciej Kasprzak z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu zadbali o doznania smakowe uczestników i gości. Kulinarne popisy młodzi adepci gastronomi przygotowali pod fachowym okiem pani Honoraty Karbowniczek.

Fotografie można było oglądać nie tylko w przestrzeni wystawowej, ale również w formie prezentacji multimedialnej przygotowanej przez nauczycielkę SP Opatówek Grażynę Chrystek.

W konkursie wzięło udział 63 uczestników z 16 szkół, zgłoszono 168 zdjęć, w tym:

 • 22 uczestników z 2 szkół ponadgimnazjalnych - 51 zdjęć;
 • 20 uczestników z 8 szkół gimnazjalnych - 59 zdjęć ;
 • 20 uczestników z 6 szkół podstawowych - 58 zdjęć.

Szkoły ponadgimnazjalne

Wyróżnienia:

 • Kacper Zieliński, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu - 1 zdjęcie "Bez tytułu".
 • Iga Szymczak, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu - 2 zdjęcia: "Na pomarańczowo", "W stronę światła".
 • Krystyna Glapińska, II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu - 1 zdjęcie: "Wierny sługa królowej".
 • Anna Korach, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu - 1 zdjęcie: "delikatni w świecie nieczułości"
 • Monika Kral, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu - 1 zdjęcie: "Kontrapunkt"
 • Natalia Chudaś, II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu - 1 zdjęcie: "Nektarowe zbiory".

III miejsce

 • Klaudia Karbowska, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu za 1 zdjęcie "Rudzielec"

III miejsce

 • Paulina Śledziona, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu za 1 zdjęcie "Drewniana przystań"

II miejsce

 • Sara Idźkowska, II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu za całokształt 3 zdjęcia: Cytrynek, Filip, Akt

I miejsce

 • Julia Kowalska, III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu za 1 zdjęcie "Na pajęczych nóżkach"

Szkoły gimnazjalne

Wyróżnienia:

 • Iga Iwanow, Gimnazjum nr 2 w Kaliszu za zdjęcie: "Przerwa w pracy".
 • Mateusz Kobyłka, Gimnazjum nr 9 w Kaliszu za 2 zdjęcia: "Komu kwiaty, komu?", "W sieci".
 • Wioletta Garncarek, Gimnazjum w Russowie za zdjęcie "Bajkowy maj" (uchwycenie pszczoły w locie).
 • Weronika Gaczyńska, Gimnazjum nr 3 w Kaliszu za zdjęcie "Biedronki"
 • Aleksandra Matusiak, Gimnazjum nr 2 w Kaliszu za 2 zdjęcia: "Skrzydlata tęcza", "Ulotna chwila"
 • Weronika Tułacz, Gimnazjum w Russowie za zdjęcie "Szczęście w tulipanie"

III miejsce

 • Marta Bardowska, Gimnazjum w Opatówku za 2 zdjęcia: "Małe jest wielkie", "Miłość"

II miejsce

 • Sara Salamon, Gimnazjum w Opatówku za 2 zdjęcia: "Jestem inny niż wszyscy", "Jak się stąd wyplątać?"

I miejsce

 • Martyna Balcer, Gimnazjum nr 10 w Kaliszu za całokształt "Na brzegu krateru", "Między światłem a cieniem", "Zdobyty szczyt".

Szkoły Podstawowe

Wyróżnienia:

 • Szymon Gruszka - Szkoła Podstawowa w Opatówku za 2 zdjęcia: "Ślimak", "Królowa"
 • Franciszek Jakóbczak - Szkoła Podstawowa w Tłokini Wielkiej za 2 zdjęcia: "Motyl", "Siadła pszczółka "
 • Martyna Perskawiec - Szkoła Podstawowa w Opatówku za 1 zdjęcie: "Na szczycie"
 • Daniel Krzak - Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu za 1 zdjęcie: "Świat w kropki"
 • Gabriela Salamon - Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu za 1 zdjęcie: "Mój przyjaciel szczurek"
 • Sandra Szkudlarek - Szkoła Podstawowa w Opatówku za 2 zdjęcia: "Mamy czas", "Halo, ja jestem, zauważ mnie"
 • Weronika Kowalczyk - Szkoła Podstawowa w Opatówku za 1 zdjęcie: "Uczta w krainie mrówek"

III miejsce

 • Sandra Kasperek, Szkoła Podstawowa w Opatówku za 2 zdjęcia: "Klejnoty wśród zieleni", "Majowa piękność"

II miejsce

 • Julia Kwaśniewska, Szkoła Podstawowa w Opatówku za 2 zdjęcia: "Grasz w zielone?", "Zielono mi"

I miejsce

 • Jakub Patynowski, Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu za całokształt: "Czas na lunch", "Dokąd zmierzasz?", "Skok w bok"

Ten konkurs nie przeszedł bez echa, wystawa była prezentowana w ratuszowym korytarzu przez trzy tygodnie, gdzie można było oglądać prace młodych fotografików, a później na czas wakacji, przeniesiona została do CIT-u, przy ul. Zamkowej w Kaliszu. We wrześniu nagrodzone prace eksponowane będą w Szkole Podstawowej w Opatówku.

Tekst: Dorota Skinder

Sala recepcyjna to dobre miejsce na podsumowanie konkursu.

Licznie przybyli goście w oczekiwaniu na werdykt jury.

Pani Dorota Skinder ogłasza wyniki konkursu.

Pełnia szczęścia - pełna sala i stół pełen nagród...

Nagrody wręczają: Pan Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK oraz Pani Anna Woźniak - inspektor Urzędu Miejskiego w Kaliszu ( Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki).

Wyróżnienia wręcza Pani Danuta Urbaniak - wiceprezes Kaliskiego Oddziału PTTK.

Wystawa pokonkursowa cieszy się dużym wzięciem i sprzyja wymianie spostrzeżeń i poglądów.

Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK - Mateusz Przyjazny- przybliża zebranym ideę konkursu oraz zaprasza do zgłaszania tematyki konkursu w roku 2014.

Niezależnie od nagród, uczestnicy konkursu otrzymali atlas "Bursztynowy szlak rowerowy" ufundowany przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego.

Nagrodzone prace poniżej.

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce "Na pajęczych nóżkach", autor:Julia Kowalska III LO Kalisz

II miejsce, "Cytrynek", autor: Sara Idźkowska, II LO Kalisz

III miejsce (ex aequo) "Drewniana przystań", autor: Paulina Śledziona III LO Kalisz

III miejsce (ex aequo) "Rudzielec", autor: Klaudia Karbowska III LO Kalisz

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce "Na brzegu krateru", autor: Martyna Balcer Gimnazjum nr 10 w Kaliszu

I miejsce "Zdobyty szczyt", autor: Martyna Balcer Gimnazjum nr 10 w Kaliszu

II miejsce "Jestem inny niż wszyscy", autor Sara Salamon Gimnazjum w Opatówku

III miejsce "Małe jest wielkie", autor: Marta Bardowska Gimnazjum w Opatówku

Szkoły podstawowe:

I miejsce "Skok w bok", autor: Jakub Patynowski SP nr 8 w Kaliszu

II miejsce "Grasz w zielone?", autor: Julia Kwaśniewska SP Opatówek

III miejsce "Majowa piękność", autor: Sandra Kasperek SP Opatówek