Zrealizowano

V Konkurs Krajoznawczy "Piękna nasza Polska cała"

27 lutego 2013 r., w auli II LO im. Tadeusza Kościuszki odbył się V Konkurs Krajoznawczy "Piękna nasza Polska cała".

Organizatorami kolejnej edycji cieszącego się coraz większą popularnością wśród młodzieży Konkursu była Komisja Młodzieżowa przy Kaliskim Oddziale PTTK im. Stanisława Graevego oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu.

V Konkurs Krajoznawczy "Piękna nasza Polska cała" skierowany został do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z Kalisza oraz regionu. Kierownictwo Konkursu stanowiły: Jolanta Kowalska - Komandor oraz Dorota Skinder i Ewa Wielgórska - Kierownicy Konkursu.

Uczestnicy podczas pisemnego testu odpowiadali na pytania dotyczące geografii fizycznej Polski, problematyki ochrony środowiska oraz znajomości najważniejszych obiektów architektonicznych naszego kraju.Konkursowej rywalizacji towarzyszyła wystawa prac nadesłanych na III Konkurs Fotograficzny PTTK "Patrzmy na to co łączy - mosty Ziemi Kaliskiej". Na ubiegłoroczną edycję konkursu organizowanego przez kaliski petetek młodzież nadesłała ponad 150 zdjęć obrazujących naturalnie i antropogenicznie wytworzone przejścia przez cieki wodne, strumienie i rzeki znajdujące się w południowo-wschodniej części Wielkopolski.Nagrody wręczone podczas uroczystego podsumowania Konkursu "Piękna nasza Polska cała" ufundowane zostały przez Urząd Miejski Kalisza - Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.Zainteresowani uczniowie szkół gimnazjalnych mieli okazję zapoznania się z ofertą programową II LO - na pytania odpowiadali nauczyciele oraz starsze koleżanki i koledzy.

Ostateczne wyniki Konkursu

Szkoły podstawowe:

I miejsce
Martyna Dziedzic, SP Opatówek
II miejsce
Julia Sztandera, SP nr 7, Kalisz
III miejsce
Szymon Pinczak, SP nr 21, Kalisz
Dawid Kasprzak, SP Opatówek
IV miejsce
Aleksandra Kolańska, SP nr 9, Kalisz

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce
Aleksandra Bielska, Gimnazjum nr 2, Kalisz
II miejsce
Kłos Klaudia, Gimnazjum nr 2, Kalisz
III miejsce
Jarosław Lisiecki, Gimnazjum Stawiszyn
Kamil Przybylski, Gimnazjum Stawiszyn
Karina Biernat, Gimnazjum nr 3, Kalisz
Janusz Zdyb, Gimnazjum nr 3, Kalisz

Nagroda Specjalna Dyrektora II LO w Kaliszu dla najlepszego ucznia 3 klasy gimnazjum

Aleksandra Bielska, Gimnazjum nr 2, Kalisz

Nagroda PTTK za szczególną aktywność w krzewieniu krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej po Ziemi Kaliskiej

Maria Żubrowska-Gil, Dyrektor II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Tekst i zdjęcia: Łukasz Wolski

Uczestnicy podczas Konkursu

Uczestnicy podczas Konkursu

Ogłoszenie wyników - Dyrektor II LO Maria Żubrowska-Gil (pierwsza z lewej) i Komandor Rajdu - Jolanta Kowalska

Wystawa pokonkursowa - III Konkurs Fotograficzny PTTK "Patrzmy na to co łączy - mosty Ziemi Kaliskiej"

Wystawa pokonkursowa - III Konkurs Fotograficzny PTTK "Patrzmy na to co łączy - mosty Ziemi Kaliskiej"

Wystawa pokonkursowa - III Konkurs Fotograficzny PTTK "Patrzmy na to co łączy - mosty Ziemi Kaliskiej"

Wystawa pokonkursowa - III Konkurs Fotograficzny PTTK "Patrzmy na to co łączy - mosty Ziemi Kaliskiej"