Zrealizowano

34. rajd "Uroki zimy"

W niedzielę 24 lutego w zimowej scenerii, odbył się kolejny, trzydziesty czwarty rajd turystyczny "Uroki zimy".

Organizatorami imprezy byli Region International Police przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, Straż Miejska Kalisza, Zarząd Kaliskiego Oddziału i Koło Przewodników PTTK, Stowarzyszenie Strzeleckie "Bellona".

Celami rajdu była popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku, upowszechnianie zorganizowanej turystyki i krajoznawstwa, popularyzacja historii i czasów współczesnych miasta a także propagowanie profilaktyki i prewencji wśród najmłodszych.

W rajdzie wzięła udział prawie setka uczestników: uczniów i opiekunów ze szkół kaliskich, Kościelnej Wsi a także z Kalinowej koło Błaszek i turyści indywidualni.

Uczestniczący w imprezie wędrowali pod opieką policjantów i strażników miejskich na trzech trasach wytyczonych tak aby zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc w naszym mieście.

Rozpoczynający wędrówkę od siedziby Straży Miejskiej przy ulicy Krótkiej mogli wziąć udział w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie. Trzy pierwsze miejsca zdobyli Wiktor Smelczyński i Natan Lis - obaj ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek i Wiktor Sobczak z Gimnazjum w Kalinowej.

Zakończenie rajdu odbyło się na terenie Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Kordeckiego, gdzie po ciepłym posiłku przedstawiciele drużyn wzięli udział w konkursach: "Znamy nasze miasto", Znam przepisy ruchu drogowego" oraz strzeleckim z broni pneumatycznej.

Konkurs strzelecki wygrała drużyna Gimnazjum w Kościelnej Wsi zdobywając sto punktów na 150 możliwych. Kolejne miejsca zajęły drużyny Szkoły Podstawowej nr 21 i Szkoły Podstawowej nr 9.

W konkursie krajoznawczym, w grupie szkół podstawowych, najlepiej wypadli:

 1. Malwina Jeziorska - Szkoła Podstawowa nr 21,
 2. Adam Wesołowski - Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek,
 3. Gabriela Nastawska - Szkoła Podstawowa nr 9

W grupie gimnazjów zwyciężyli:

 1. Tomasz Sobczak - Gimnazjum nr 1,
 2. Filip Witkowski - Gimnazjum w Kościelnej Wsi,
 3. Martyna Balcerzak - Gimnazjum w Kalinowej

W konkursie o przepisach ruchu drogowego najwyższe miejsca zdobyli:

 1. Edyta Schreder - Szkoła Podstawowa nr 9,
 2. Jakub Dawidowski - Gimnazjum w Kalinowej,
 3. Julia Kierasińska - Gimnazjum w Kościelnej Wsi

W ogólnej punktacji rajdu w której oceniano aktywność i kulturę uczestników na trasie, posiadanie proporczyka drużyny i apteczki pierwszej pomocy a także wyniki konkursów trzy pierwsze miejsca zajęły drużyny:

 1. Gimnazjum w Kościelnej Wsi pod opieką Barbary Wiktorowicz i Alfreda Woźniaka. W nagrodę drużyna otrzymała puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK, który wręczyła Danuta Urbaniak wiceprezes zarządu.
 2. Szkoła Podstawowa nr 21 pod opieką Moniki Niewiadomskiej i Katarzyny Lewandowskiej. Nagrodą był puchar Komendanta Miejskiego Policji wręczany przez podinspektora Andrzeja Harasia, zastępcy komendanta.
 3. Szkoła Podstawowa nr 9 pod opieką Moniki Raniś i Anny Szmyt. Drużyna nagrodzona została pucharem Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu. Nagrodę wręczył inspektor Mariusz Konieczny.

Drużyna Gimnazjum w Kościelnej Wsi, za zwycięstwo w konkursie strzeleckim, otrzymała puchar Stowarzyszenia Strzeleckiego "Bellona".

Przedstawiciele drużyn odebrali dyplomy uczestnictwa w rajdzie, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe znaczki rajdowe.

Podsumowania rajdu dokonała jego komandor Damiana Łada która wręczała również nagrody za zwycięstwa w konkursach.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Pol