Zrealizowano

7. rajd "Od Sasa do Lasa"

Prawie 150 uczniów i opiekunów ze szkół i innych jednostek wychowawczych a także turyści indywidualni z Kalisza i powiatów: kaliskiego, ostrowskiego i pleszewskiego uczestniczyło w 7. Rajdzie Od Sasa do Lasa z metą w Kościelnej Wsi.

Celem głównym rajdu było uczczenie 306. rocznicy wielkiej bitwy w 1706 roku, znanej historykom jako "Bitwa pod Kaliszem" a także popularyzacja wiedzy historycznej, poznawanie walorów krajoznawczych okolic Kalisza a także rozwijanie aktywnych form turystyki i wypoczynku.

Rajd odbył się w sobotę (24 listopada 2012 r.) a jego uczestnicy wędrowali na trzech trasach przygotowanych przez organizatorów rozpoczynających się w centrum Kalisza, oraz na trasach dowolnych. Spotkanie turystów wędrujących z Kalisza odbyło się przy tablicy upamiętniającej bitwę z 1706 roku znajdującej się obok Cmentarza Komunalnego. Od tego miejsca nad bezpieczeństwem wędrującej młodzieży czuwali funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Bitwa ta rozegrała się 29 października pomiędzy wojskami szwedzkimi i polskimi na polach między okolicznymi wsiami: Dobrzec, Kuchary, Kościelna Wieś i Warszówka. Po jednej stronie stanęły wojska szwedzkie, w których skład weszły także oddziały niemieckie i francuskie, wspierane przez zwolenników Stanisława Leszczyńskiego. Po drugiej stronie była armia króla polskiego i elektora saskiego Augusta II - polskie oddziały koronne, a także saskie i rosyjskie. W bitwie tej starło się około pięćdziesiąt tysięcy żołnierzy z obu stron a zwycięstwo odniosła koalicja sasko-rosyjsko-polska.

Z tego miejsca turyści już jako jedna grupa, nadal ubezpieczana przez strażników miejskich przeszła przez nowe osiedle mieszkaniowe "Zielone Łąki", a następnie ulicami Poligonową i Szwedzką docierając do niewielkiego kurhanu z prochami poległych, zwieńczonego krzyżem. Jest to jedyna pamiątka po tamtych tragicznych wydarzeniach a kurhan znajduje się na prywatnym polu.

Ostatni etap wędrówki wiódł trasą wojewódzką nr 12, która doprowadziła zmęczonych wędrowców do budynku zespołu szkół, gdzie zorganizowano metę rajdu. Wszyscy uczestnicy skorzystali z ciepłego, smacznego posiłku turystycznego po którym chętni mogli obejrzeć i zapoznać się z historią romańsko-barokowego kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca znajdującego się niedaleko szkoły. Najstarsza część kościoła pochodzi z drugiej połowy XII wieku. Kościół pobenedyktyński rozbudowano w wieku XVIII i XIX. Obecne wyposażenie wnętrza kościoła wykonano około roku 1760. Znajduje się tam pięć ołtarzy architektonicznych dwa drewniane. Na cmentarzu parafialnym leżącym niedaleko kościoła można było zobaczyć grobowiec rodziny Kreczunowiczów (aktualnie w trakcie renowacji), których przodkowie pochodzili z rodu ormiańskich Krzyżowców.

Przedstawiciele drużyn wzięli udział w konkursach: historycznym, krajoznawczym, plastycznym - na najciekawszy projekt znaczka rajdowego na przyszłoroczną imprezę.

W tym czasie pozostali uczestnicy mogli obejrzeć multimedialną prezentację na temat bitwy z 1706 roku oraz czasów z przełomu XVII i XVIII wieku opracowaną i przedstawioną przez gimnazjalistów.

Gościem rajdu był Paweł Cukrowski redaktor naczelny czasopisma "Poznaj swój kraj".

W konkursie historycznym w grupie szkół podstawowych najlepiej wypadli Adrianna Kołak ze Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi i Piotr Chlebowski ze Szkoły Podstawowej nr 16 natomiast w grupie szkół ponadpodstawowych zwyciężyła Wiktoria Witczak z III LO im. M. Kopernika przed Wiktorem Smelczyńskim z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek.

W konkursie krajoznawczym w grupie szkół podstawowych najwięcej punktów zdobyła Agata Górska ze Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi, natomiast w grupie szkół ponadpodstawowych zwycięstwo wywalczył Patryk Kołtun z III LO im. M. Kopernika.

Najciekawszy projekt znaczka rajdowego na przyszłoroczną imprezę przygotowała Oliwia Mielcarek ze Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi.

Wymienione osoby wyróżnione zostały nagrodami książkowymi.

W klasyfikacji generalnej rajdu do której zaliczono liczebność drużyn, posiadanie proporca drużyny i apteczki pierwszej pomocy a także wyniki konkursów zwyciężyły drużyny:

  • I miejsce ex-equo
    III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika pod opieką Moniki Michalskiej i Renaty Miaśkiewicz oraz Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi pod opieką Małgorzaty Kurek - Kołak.
  • II miejsce ex-equo
    Gimnazjum w Stawiszynie pod opieką Doroty Ciesielskiej oraz Szkoły Podstawowej w Kotowiecku pod opieką Wioletty Matuszczak i Urszuli Adrian.
  • III miejsce
    Gimnazjum w Ociążu pod opieką Elżbiety Nowak i Kingi Jasińskiej.

Drużyny te otrzymały puchary ufundowane przez wójta Gminy Gołuchów, komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu, prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK, dyrektora Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi i komandora rajdu a także dyplomy, nagrody książkowe i inne upominki.

Puchary oraz nagrody wręczała komandor rajdu Barbara Wiktorowicz w towarzystwie dyrektora Zespołu Szkół Katarzyny Laksander i przedstawicieli Kaliskiego Oddziału PTTK.

Organizatorami rajdu byli: Zespół Szkół w Kościelnej Wsi, Urząd Gminy w Gołuchowie, Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego oraz Koło Przewodników PTTK a także Straż Miejska w Kaliszu.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Pol (Koło Przewodników PTTK)