Zrealizowano

13. Rajd "Barwy Jesieni"

Prawie 280 uczniów i opiekunów ze szkół z Kalisza i powiatu kaliskiego uczestniczyło w 13. Rajdzie "Barwy Jesieni" z metą w Rożdżałach-Słonecznej. Organizatorzy przygotowali cztery trasy marszowe, smaczny posiłek na mecie oraz deszcz... nagród.

W piątkowy (5 października 2012 r.), jesienny poranek młodzieżowe drużyny wędrowały trasami prowadzącymi wśród pól i lasów okolic Opatówka do mety rajdu wyznaczonej, na polanie przy leśniczówce, w osadzie Rożdżały-Słoneczna. Na metę przybyła także ponad trzydziestoosobowa drużyna kolarska z III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika. Najliczniejszą drużyną była reprezentacja Szkoły Podstawowej w Opatówku, która liczyła 188 uczniów i opiekunów - nie licząc dyrektora, który na ten czas wdział skórę Prezesa PTTK :)

Przybywające na metę drużyny kolejno przedstawiały swoje wersje piosenek turystycznych koniecznie z własnymi słowami. Następnie po ciepłym posiłku turystycznym przedstawiciele wszystkich drużyn wzięli udział w konkursie krajoznawczym "Znam Ziemię Kaliską" i dendrologicznym - w którym należało odnaleźć w najbliższej okolicy liście dziesięciu drzew występujących w tutejszym lesie.

Rozegrano także konkurs na projekt znaczka rajdowego na przyszłoroczną imprezę a opiekunowie drużyn uczestniczyli w konkursie zręcznościowym "chwytanie byka za rogi".

W konkursie krajoznawczym trzy pierwsze miejsca zdobyły:

  1. Wiktoria Witczak z III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika,
  2. Patrycja Kubicka ze Środowiskowego Hufca Pracy,
  3. Aleksandra Zimna ze Szkoły Podstawowej w Opatówku.

W konkursie dendrologicznym trzy drużyny uzyskały taką samą ilość punktów: Szkoła Podstawowa w Opatówku, III Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum w Opatówku.

W konkursie na projekt znaczka rajdowego zwyciężyła praca Justyny Słowińskiej z Gimnazjum w Opatówku.

Zmagania zręcznościowe dla opiekunów wygrała Sonia Matczak - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Opatówku, a piosenkę turystyczną najlepiej wykonała drużyna III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika.

W ogólnej punktacji rajdu do której zaliczono wygląd drużyn, posiadanie apteczki pierwszej pomocy i proporca a także punkty zdobyte w poszczególnych konkursach najwyższe lokaty zajęły drużyny:

  1. Szkoły Podstawowej w Opatówku pod opieką Zbigniewa Muzalewskiego i dziesięciu dalszych opiekunów,
  2. III Liceum Ogólnokształcącego z opiekunkami Moniką Michalską, Violą Wacowską i Moniką Baran,
  3. Gimnazjum w Opatówku pod opieką Anny Nowackiej i Agnieszki Błaszczyk.

Konkursy oceniała komisja w składzie Wanda Pietrzykowska, Agnieszka Figiel.

Drużyny te otrzymały puchary ufundowane przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala, a także dyplomy, sprzęt sportowy i nagrody książkowe przekazane przez Gminę Opatówek, Miasto Kalisz, Powiat Kaliski, Nadleśnictwo Kalisz i PTTK. Nagrody wręczał Artur Kijewski dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego i Mateusz Przyjazny prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego tudież komandor rajdu oraz Magdalena Krzywda wicedyrektor Zespołu Szkół im.Stanisława Mikołajczyka w Opatówku.

Organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, Zespół Szkół w Opatówku, Urząd Gminy w Opatówku, Kaliski Oddział PTTK i Nadleśnictwo Kalisz.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Pol (Koło Przewodników PTTK)