Zrealizowano

Rajd "Tour de Calisia" - III Setka Cyklisty

W sobotę 6 sierpnia 2011 r. sprzed kaliskiego Starostwa Powiatowego wystartowało ok. 70 rowerzystów - uczestników tegorocznego Rajdu "Tour de Calisia". Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej, aktywnego wypoczynku i rekreacji, a także promocja walorów krajoznawczych Powiatu Kaliskiego. W imprezie uczestniczyli rowerzyści z Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Włoszakowic, Kalisza i powiatu kaliskiego. Punktualnie o godzinie 8:30 cykliści wyruszyli w stukilometrową trasę po powiecie kaliskim, by po 6 godzinach jazdy dotrzeć na metę rajdu. Honorowym starterem rajdu był Wicestarosta Kaliski Andrzej Dolny. Na mecie rajdu w Bursztynowym Dworze w Niedźwiadach k/Kalisza uczestników rajdu powitali Wicestarosta Kaliski wraz z Prezesem Kaliskiego Oddziału PTTK Mateuszem Przyjaznym. Po spożyciu posiłku przygotowanego przez gospodarza Bursztynowego Dworu - Pawła Mielcarka nastąpiło podsumowanie rowerowej imprezy. Każdy uczestnik rajdu został nagrodzony pamiątkową statuetką, dyplomem oraz materiałami promującymi Kalisz i powiat kaliski. Po raz drugi w rajdzie uczestniczył kolega Krzysztof Piotrowski z Przyrania, jadący na rowerze trójkołowym dostosowanym do jego dysfunkcji ruchowej. Najmłodszą uczestniczką rajdu była 10 - letnia Julia Kowalska z Kalisza jadąca wspólnie z bratem i tatą. Słoneczna pogoda sprzyjała miłośnikom rowerowej jazdy, którzy po dotarciu do mety obiecali wystartować ponownie w roku 2012. Kierownikami tegorocznej trasy byli koledzy: Piotr Wencfel i Edward Adamin,  nad zabezpieczeniem technicznym czuwali i pomocy udzielali: Jacek Ptak i Marek Glapiński. Sekretariat prowadzili: Jolanta Glapińska i Bogusław Monczyński.

Grażyna Adamin - komandorem rajdu.