Zrealizowano

Wartkie wody Ziemi Kaliskiej w obiektywie młodzieży

W czwartkowe popołudnie, 9.06.2011 r., Villa Calisia gościła uczestników II konkursu fotograficznego "Wędrówka z aparatem brzegiem rzek, strumieni, potoków Ziemi Kaliskiej" zorganizowanego przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego.

Celem konkursu, którym z ramienia kaliskiego PTTK zajmowała się Dorota Skinder, było ukazanie piękna przyrody ze szczególnym uwzględnieniem płynących wód Ziemi Kaliskiej, a dzięki temu upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. "Twoje spojrzenie okiem obiektywu na wartkie wody Kalisza i okolic" - w ten sposób organizatorzy zwrócili się do młodych ludzi, zachęcając młodzież do poszukiwania niepowtarzalności przyrody ujawniającej się w symbolicznej przemijalności upływającego czasu.

Pomysłodawcą konkursu jest Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK Mateusz Przyjazny - z jego inicjatywy, w 2010 roku fotograficzna rywalizacja wpisana została na listę imprez organizowanych przez tutejszy PTTK. Z uwagi na fakt, że pierwsza edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, impreza może na stałe wpisać się w harmonogram stałych punktów działalności PTTK w grodzie nad Prosną.

W konkursie udział wzięło ponad 50 osób z 13 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Do organizatorów napłynęło prawie 150 zdjęć, na których utrwalone zostało przyrodnicze życie kaliskiego regionu z wodą jako tematem przewodnim. Młodzież uwieczniała zatem między innymi "Mieszkańców rzek" nieopodal kaliskiego Zawodzia, "Tajemnicze światła rzek" Parku Miejskiego, czy "Zielone zwierciadło Prosny" w okolicach Kalisza. Młodzi fotografowie przysyłali do PTTK w Kaliszu prace "Wodna wstęga" wykonaną w pobliżu Pamięcina, "Zadumę" znad strugi kaliskiego Korczaka, a także "Zimowe kryształy" i "Krainę Królowej Śniegu" zrealizowane w pobliżu Pokrzywnicy.

Ostateczne wyniki II konkursu fotograficznego "Wędrówka z aparatem brzegiem rzek, strumieni, potoków Ziemi Kaliskiej" w pochodzącej z 1905 roku neoklasycystycznej dawnej willi mecenasa Józefa Jaźwińskiego, a obecnie Villa Calisia, ogłosił i nagrody wręczył Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK - Mateusz Przyjazny.

Opracowania tegorocznego tematu podjęli się: Katarzyna i Tomasz Korpik, Magdalena Rzeźniczak oraz Dorota Skinder. "Chcieliśmy w ten sposób zachęcić do aktywnego, ale i twórczego spędzania wolnego czasu. Ponieważ konkurs kierowany był do ludzi młodych, stąd też w podtytule wprowadzony został element swego rodzaju dynamizmu, zachęcający do tego, aby okiem obiektywu spojrzeć na wartkie wody Kalisza i okolic; spojrzeć ale i zatrzymać piękno natury na dłużej w pamięci" Organizatorzy zostawili pełną dowolność interpretacji tematu, aby każdy uczestnik miał możliwość wykazania własnej inwencji twórczej.

Ostateczne wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe:

 • I miejsce - Alicja Siwińska, SP nr 1 w Kaliszu, "Swędrnia"
 • II miejsce - Alicja Rosiak, SP nr 13 w Kaliszu, "Zimowe kryształy", "Kraina Królowej Śniegu"
 • III miejsce - Oliwia Klimek, SP nr 9 w Kaliszu, "Rzeka" oraz Patryk Sawicki, SP nr 8 w Kaliszu, "Wodna ścieżka"

Wyróżnienia:

 • Adrian Bruź, SP w Opatówku, "Wodny raj rzeki Trojanówki"
 • Piotr Goławski, SP w Opatówku, "Drzewa przyglądające się rzece", "Naturalny most w otulinie drzew"
 • Iga Iwanow, SP nr 1 w Kaliszu, "Rozlewisko Prosny", "Zachód słońca nad Prosną"
 • Agata Przepiórka, SP w Opatówku, "Wodna wstęga"
 • Aleksandra Stasiak, Sp nr 17 w Kaliszu, "Prosna"
 • Alicja Śiwińska, SP nr 1 w Kaliszu, "Rzeka Prosna przy ul. Szopena"
 • Dominika Tomak, SP nr 7 w Kaliszu, "Zaduma"

Szkoły gimnazjalne:

 • I miejsce - Wioletta Garncarek, Gimnazjum w Russowie, "Rzeka Swędrnia"
 • II miejsce - Weronika Bardowska, Gimnazjum nr 2 w Kaliszu, "Zakole Prosny" oraz Honorata Jerzyk, Gimnazjum nr 1 w Kaliszu, "Rzeka marzeń"
 • III miejsce - Klaudia Wynykowska, Gimnazjum nr 3 w Kaliszu, "Zimowy spokój", "Zimowy potok", "Lustrzane odbicie"

Wyróżnienia:

 • Magdalena Kucharska, Gimnazjum nr 3 w Kaliszu, "Wodna droga"
 • Katarzyna Musielak, Gimnazjum nr 2 w Kaliszu, "Odnoga Prosny - Starorzecze"
 • Alicja Widełko, Gimnazjum nr 2 w Kaliszu, "Zielone zwierciadło Prosny"

Szkoły ponadgimnazjalne:

 • I miejsce - Weronika Kulińska, II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu, "Rzeka darem życia"
 • II miejsce - Ewa Rataj, II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu, "Mieszkańcy rzek", "Tajemnicze światła rzek"
 • III miejsce - Adam Szurmiński, II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu, "Zimowy krajobraz"

Wyróżnienie:

 • Marika Kostera, II LO im. T. Kościuszki w Kaliszu, "Lustro", "Prosna w Przystajni wiosną", " Prosna w Przystajni zimą"

Tekst: Dorota Skinder & Łukasz Wolski

Uczestnicy konkursu i ich Opiekunowie w oczekiwaniu na werdykt jury.

Prezes PTTK w Kaliszu Mateusz Przyjazny ogłasza wyniki.

Animator konkursu Dorota Skinder prezentuje nagrodzone prace - II miejsce w pionie szkół podstawowych.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał "książkowe" podziękowanie.

Pisemne podziękowania otrzymali również Opiekunowie uczestników konkursu.

Nagrodzeni otrzymali również upominki od CIT w Kaliszu.

Juror Dorota Skinder prezentuje nagrodzone prace - II miejsce w pionie szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu podziwiają wyróżnione i nagrodzone prace.

Wystawa pokonkursowa w gościnnych progach Villi Calisia.

Uczestnicy konkursu i organizatorzy dzielą się swoimi wrażeniami.

Zapraszamy do udziału w następnym konkursie. Jaki będzie jego temat... ? Właśnie o tym myślę...

Poniżej nagrodzone prace.