Zrealizowano

32. rajd "Uroki zimy"

W niedzielę 20 lutego, przy pięknej ale mroźnej pogodzie, odbył się kolejny trzydziesty drugi rajd turystyczny "Uroki zimy". W imprezie wzięło udział ponad 150 uczestników, z dziesięciu szkół Kalisza i powiatu oraz dwie grupy turystów indywidualnych.

Honorowym patronatem rajd objął Komendant Miejski Policji a organizatorami imprezy byli Zarząd Kaliskiego Oddziału i Koło Przewodników PTTK w Kaliszu, Straż Miejska Kalisza, Region International Police Associaton w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Strzeleckie "Bellona".

Celami rajdu była popularyzacja aktywnych form rekreacji i wypoczynku, upowszechnianie zorganizowanej turystyki i krajoznawstwa, zapoznanie ze specyfiką pracy Policji i Straży Miejskiej a także popularyzacja historii i współczesności Kalisza.

Uczestniczący w imprezie wędrowali pod opieką policjantów i strażników miejskich na trzech trasach wytyczonych przez organizatorów tak aby zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc w naszym mieście. Grupa najmłodszych turystów która rozpoczynała imprezę na terenie Straży Miejskiej wzięła udział w konkursie "Bezpieczna droga do szkoły". Zwyciężyła w nim Justyna Mielcarek.

Zakończenie rajdu odbyło się na terenie Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Kordeckiego, gdzie po ciepłym posiłku i potwierdzeniu punktów na odznaki Turystki Pieszej przedstawiciele drużyn wzięli udział w konkursach: "Znam przepisy ruchu drogowego", "Znamy nasze miasto" i strzeleckim z broni pneumatycznej.

W konkursie o znajomości przepisów ruchu drogowego zwyciężyła Maria Smelczyńska ze Szkoły Podstawowej sióstr Nazaretanek, w konkursie wiedzy o Kaliszu trzy równorzędne pierwsze miejsca zdobyli Marta Paś z gimnazjum w Kościelnej Wsi, Kacper Jesiołowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Mateusz Walczak z III Liceum Ogólnokształcącego.

W konkursie strzeleckim w którym udział brali opiekun drużyny i dwóch uczestników najlepsze wyniki uzyskała drużyna z gimnazjum w Kościelnej Wsi wyprzedzając drużyny Gimnazjum nr 1 w Kaliszu i Zespołu szkolno-przedszkolnego w Kokaninie.

W ogólnej punktacji rajdu w której oceniano aktywność i kulturę uczestników na trasie, posiadanie proporczyka drużyny i apteczki pierwszej pomocy oraz wyniki w konkursach trzy pierwsze miejsca zajęły:

  • 1. III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu - opiekun Monika Michalska i Elżbieta Wojciechowska, puchar Komendanta Komendy Miejskiej Policji,
  • 2. Gimnazjum w Kościelnej Wsi - opiekun Barbara Wiktorowicz, puchar Komendanta Straży Miejskiej,
  • 3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu - opiekun Beata Muszyńska, puchar Prezesa Zarządu Oddziału PTTK.

Puchary oraz nagrody za zwycięstwa w konkursach wręczała Komandor rajdu – Damiana Łada w towarzystwie zastępcy Komendanta Miejskiego Policji podinspektora Andrzeja Harasia oraz organizatorów rajdu.Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa w rajdzie a uczestnicy pamiątkowy znaczek rajdowy.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew POL

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 21 na trasie rajdu.

Drużyna "Kaczorów" ze Szkoły Podstawowej nr 1 dochodzi do mety.

Konkurs strzelecki z broni pneumatycznej wymagał dużego skupienia.

Zakończenie imprezy zgromadziło wszystkich uczestników.

Na zwycięzców czekały piękne puchary i nagrody książkowe.

Komandor rajdu Damiana Łada podsumowuje imprezę.

Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policjii podinspektor Andrzej Haraś wręcza puchar za I miejsce.

Inspektor Mariusz Konieczny ze Straży Miejskiej wręcza puchar za II miejsce.

Puchar za III miejsce w rajdzie wręcza Wiceprezes Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK Danuta Urbaniak.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1, która zajęła III miejsce w rajdzie.