Zrealizowano

I Rajd Pieszy "Szlakiem Bursztynowym"

W dniu 2 października 2010 r. w godz. 900-1230 odbył się - organizowany przez SKKT PTTK III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu - I Rajd Pieszy "Szlakiem Bursztynowym". Współorganizatorami rajdu byli: Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława. Graevego, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej i Urząd Miejski w Kaliszu. Rajd odbył się w ramach projektu "Wyprawa po bursztyn". Patronat nad imprezą objęli Prezydent Kalisza i Prezydent Miasta Gdańsk.

Do rywalizacji zgłosiło się 16 szkół, tworząc 22 drużyny - 245 uczniów + 22 opiekunów, w sumie 267 osób. Uczestnicy byli ze szkół:

 1. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (organizator)
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki - 2 drużyny
 3. Zespół Szkół Nazaret - szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum
 4. Gimnazjum nr 1 w Kaliszu
 5. Gimnazjum nr 2 w Kaliszu
 6. Gimnazjum w Kościelnej Wsi
 7. Gimnazjum w Russowie - 2 drużyny
 8. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaliszu
 9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaliszu
 10. Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu - 2 drużyny
 11. Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu
 12. Szkoła Podstawowa nr 11 w Kaliszu
 13. Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu - 2 drużyny
 14. Szkoła Podstawowa nr 21 w Kaliszu
 15. Szkoła Podstawowa w Kokaninie
 16. Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi - 2 drużyny

Uczestnicy spotkali się najpierw w Parku Miejskim, gdzie przebiegał I etap zmagań konkursowych: 1/marsz na orientację w terenie z wykorzystaniem umiejętności czytania mapy, 2/rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość faktów historycznych dotyczących parku, miejsc z nim związanych i zabytkowych obiektów w okolicy. Następnie drużyny przeszły do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu. Trasa przebiegała koło Teatru im. W. Bogusławskiego, przez mauzoleum, Wał Piastowski i jaz pod Trasą Bursztynową. W skansenie uczestnicy zmierzyli się w konkurencjach "bursztynowych". Jednym z zadań było odnalezienie "bursztynowych skarbów". Prowadziły do nich "wskazówki", ale i te trzeba było odszukać, kierując się wyznaczonym azymutem. Skarby schowane w lnianych workach (uszytych ze starych obrusów przez młodzież III LO) to: okolicznościowe plakietki, dyplom dla szkoły za udział w rajdzie, wafelki (ufundowane przez firmę Nestle), ulotki dotyczące projektu "Wyprawa po bursztyn" i jubileuszu 18,5 wieków Kalisza (od współorganizatorów: MOZK i Prezydenta miasta Kalisza), bursztynowy paszport, książki o Gdańsku (podarowane przez Prezydenta Miasta Gdańsk) oraz woreczek z bursztynami bałtyckimi (od Stowarzyszenia Bursztynników w Polsce). Bursztynową tematykę uzupełniły krzyżówki nawiązujące do szlaku bursztynowego, projektu "Wyprawa po bursztyn", Gdańska - jako stolicy bursztynu i oczywiście Kalisii, oraz samego magicznego kamienia: jantara, sukcynitu, elektronu (tak nazywany jest bursztyn). Wszystkie konkurencje przygotowały i pytania ułożyły nauczycielki z III LO: komandor rajdu - Monika Michalska i Elżbieta Wojciechowska. Ciekawostką dla młodych rajdowców było spotkanie z ludźmi "epoki", bowiem na Zawodziu w dniach 1-3 października przebywały grupy rekonstrukcyjne z okazji Festiwalu Ognia. Dzieci mogły podglądać życie mieszkańców chałup średniowiecznej osady. Nie obyło się oczywiście bez pokazu bitwy wojów. Słodkim dopełnieniem były pyszne drożdżówki z cukierni Sośniccy - Lechowscy. Nagrody, dyplomy i statuetki wręczyli: Anna Marciniak - wicedyrektor III LO oraz Mateusz Przyjazny - prezes Zarządu Oddziału PTTK.

Wyniki konkursów:

Kategoria - szkoły podstawowe

 • I miejsce - SP 11
 • II miejsce - SP 7
 • III miejsce - SP 9

Kategoria - szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:

 • I miejsce - II LO im. T. Kosciuszki
 • II miejsce - Gimnazjum nr 1
 • III miejsce - Gimnazjum i Liceum "Nazaret"

Wyróżnieni opiekunowie najliczniej uczestniczących szkół:

 • opiekun II LO im. T. Kościuszki ( 30 osób)
 • opiekun Szkoły Podstawowej nr 16 ( 28 osób)
 • opiekun Zespołu Szkół Nazaret ( 26 osób)

Dziękujemy naszym sponsorom wśród od których znaleźli się Urząd Miejski w Kaliszu, Prezydent Miasta Gdańsk, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników w Polsce, firmy Nestle i Lazur.

Tekst: Monika Michalska
Zdjęcia: Agnieszka Grabarek