Zrealizowano

11 rajd "Barwy Jesieni"

W piękny słoneczny dzień 8 października odbył się kolejny, jedenasty, rajd "Barwy Jesieni". W tej imprezie krajoznawczej wzięło udział ponad 530 uczniów i opiekunów z czternastu szkół z Kalisza i powiatu kaliskiego, którzy wędrowali na pięciu trasach przygotowanych przez organizatorów.

Organizatorami rajdu byli: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy w Opatówku i Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku, Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego oraz Urząd Miejski w Kaliszu i Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kalisz.

Celami rajdu było: popularyzowanie turystyki pieszej, budzenie wrażliwości na piękno przyrody, poznawanie Ziemi Kaliskiej, wyrabianie tężyzny fizycznej i odporności psychicznej a także popularyzacja idei zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej.

Drużyny wędrowały wśród pól i lasów okolic Opatówka kończąc ją w ciekawej scenerii dawnych domów wypoczynkowych mieszkańców Kalisza w osadzie Rożdżały - Słoneczna przy leśniczówce. Wśród piechurów pojawiali się na rowerach turyści - kolarze z Klubu Turystyki Kolarskiej "Cyklista" przy PTTK w Kaliszu.

Na mecie, po odebraniu znaczków rajdowych i potwierdzeniu udziału w książeczkach wycieczek pieszych, drużyny kolejno przedstawiały swoje wersje piosenek turystycznych koniecznie z własnymi słowami. Uczestnicy mogli skorzystać z ciepłego posiłku przy ognisku.

Następnie przedstawiciele wszystkich drużyn wzięli udział w konkursie krajoznawczym, tematem którego była geografia i historia Ziemi Kaliskiej oraz w konkursie dendrologicznym w którym zadanie polegało na odnalezieniu w lesie w okolicy mety liści następujących drzew: klon pospolity, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, jarząb pospolity, lipa drobnolistna, grab pospolity, modrzew europejski, topola czarna, robinia akacjowa i klon jawor.

Rozegrano także konkurs na projekt znaczka rajdowego na przyszłoroczną imprezę.

Opiekunowie drużyn wzięli udział w konkursie zręcznościowym "Unieszkodliwianie wampira kołkiem osikowym" w czasie którego było dużo śmiechu, dopingu swoich i dobrej zabawy.

Komisja konkursowa rajdu w składzie: Wanda Pietrzykowska - kierownik konkursów, Danuta Urbaniak - kierownik mety, Iwona Konopka i Agnieszka Marciniak oceniła prace konkursowe.

W konkursie krajoznawczym najlepsze miejsca zajęli:

  1. Mateusz Walczak - III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu,
  2. Piotr Golanowski - Szkoła Podstawowa w Opatówku,
  3. Zuzanna Domagała - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu

W konkursie dendrologicznym przedstawiciele sześciu szkół: SP-nr 9 w Kaliszu, II LO i III LO w Kaliszu, Gimnazjum nr 3 i 4 w Kaliszu oraz Gimnazjum w Opatówku poprawnie wyszukały wszystkie liście.

W konkursie na projekt znaczka rajdowego najlepsze prace wykonali:

  1. Mateusz Gonera - Gimnazjum w Opatówku,
  2. Karolina Suchecka - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu,
  3. Maria Wosiek - II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Kaliszu

Konkurs zręcznościowy dla opiekunów wygrał Zbigniew Muzalewski ze Szkoły Podstawowej w Opatówku.

W ogólnej punktacji rajdu do której zaliczano wygląd drużyny, posiadanie apteczki i proporca a także punkty zdobyte w konkursach najwyższe lokaty zajęły drużyny:

  1. III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika pod opieką Moniki Michalskiej i Elżbiety Wojciechowskiej,
  2. Szkoły Podstawowej w Opatówku pod opieką Doroty Skinder i Zbigniewa Muzalewskiego,
  3. Gimnazjum w Opatówku pod opieką Anny Nowackiej i Anny Marszał - Olejnik

Wymienione drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala który wręczał je w towarzystwie Stanisława Kusia przewodniczącego Rady Gminy w Opatówku, Mateusza Przyjaznego komandora rajdu i prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Kaliszu oraz Waldemara Pola krajoznawcy i przewodnika PTTK.

Ponadto drużyny te otrzymały nagrody książkowe, piłki sportowe i dyplomy.

Zwycięzcy konkursów również otrzymali nagrody książkowe o tematyce przyrodniczej, krajoznawczej, Kaliszu i regionie kaliskim.

Wyróżniono także drużynę ze Szkoły Podstawowej w Opatówku za najliczniejszy udział w rajdzie oraz za wykonanie piosenki turystycznej.

Na zakończenie Mateusz Przyjazny - Prezes Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego wręczył uczniom odznaki Turystyki Pieszej w stopniu popularnym i brązowym które zdobyli podczas poprzednich rajdów i wędrówek.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Pol
Koło Przewodników PTTK

Drużyna II LO im. T. Kościuszki z opiekunką Jolantą Kowalską w czasie odpoczynku na trasie.

Drużyny rozpoczynające rajd w Opatówku dochodzą do mety,

Wykonanie piosenki turystycznej przez młodzież ze SP w Opatówku bardzo spodobało się uczestnikom rajdu i komisji.

Posiłek przy ognisku smakował wybornie.

Waldemar Pol - Przodownik Turystyki Pieszej PTTK nr 4034 potwierdza w książeczkach przebycie trasy rajdu.

Dziewczęta ze SP w Opatówku w przebraniu z jesiennymi akcentami.

Przedstawiciele drużyn podczas rozwiązywania konkursu krajoznawczego.

Chwila odpoczynku przed następnymi atrakcjami na rajdzie.

Konkurs zręcznościowy dla opiekunów drużyn wzbudził wielkie emocje.

Krzysztof Nosal - Starosta Kaliski z ufundowanymi pucharami dla najlepszych drużyn.

Mateusz Przyjazny - komandor rajdu wita gości przybyłych na zakończenie imprezy.

Młodzież w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursów i końcowych raju.

Mateusz Walczak z III LO odbiera nagrodę za zwycięstwo w konkursie krajoznawczym.

Zbigniew Muzalewski ze SP w Opatówku zwyciężył w konkursie zręcznościowym dla opiekunów.

Zdobywcy kolejnych stopni odznaki Turystyki Pieszej odbierają zweryfikowane książeczki wycieczek pieszych.

Puchar za trzecie miejsce w rajdzie odbierają przedstawiciele drużyny Gimnazjum w Opatówku.

Przedstawiciele drużyny Szkoły Podstawowej w Opatówku odbierają puchar za drugie miejsce w rajdzie.

Puchar za zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej rajdu odbierają przedstawiciele drużyny III LO im. M. Kopernika w Kaliszu.

Uradowane ze zwycięstwa, pucharu i nagród opiekunki drużyny.

Najlepsza drużyna rajdu z opiekunkami a także pucharem nagrodami na tle leśniczówki w Rożdżałach - Słonecznej.