Zrealizowano

4 Rajd "Śladami Przodków"

W piękny jesienny dzień 17 września 2010 roku odbył się kolejny rajd "Śladami Przodków", który towarzyszył XVIII Europejskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego. Obchodom EDDK towarzyszyło hasło "Od pomysłu do przemysłu". W rajdzie wzięło ponad 160 uczniów i opiekunów z siedmiu szkół z Kalisza i powiatu kaliskiego którzy wędrowali na trasach po naszym mieście.

Organizatorami rajdu był Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego i Urząd Miejski.

Celami rajdu było propagowanie dziedzictwa historyczno - kulturowego, promowanie edukacji regionalnej, poznawanie piękna Kalisza i Ziemi Kaliskiej a także wyrabianie tężyzny fizycznej.

W rajdzie wzięło udział ponad 160 uczniów z siedmiu szkół z Kalisza i powiatu kaliskiego, którzy wędrowali na trzech trasach pieszych prowadzących przez teren Kalisza w ten sposób aby uczestnicy mogli zobaczyć jak największą ilość zakładów przemysłowych które działały w XIX i XX wieku oraz tych które funkcjonują współcześnie.

Rajdowicze mogli w czasie spaceru po Kaliszu zobaczyć dawną architekturę przemysłową na przykładzie fabryki sukna braci Repphanów, pierwszej rzeźni, fabryki fortepianów Gustawa A. Fibigera, fabryki pluszu i aksamitu braci Millerów czy fabryki lalek i zabawek Szrajera.

Rajd poprzedziły konkursy: historyczno-etnograficzny "Od pomysłu do przemysłu" w którym startowały dwuosobowe zespoły ze wszystkich drużyn oraz konkurs na projekt znaczka rajdowego na przyszłoroczną imprezę. Tematem konkursu była historia powstania i działalność zakładów przemysłowych na terenie Kalisza, założyciele i ludzie związani z funkcjonowaniem fabryk a także przemiany produkcji w okresie od założenia do współczesności.

Zakończenie imprezy turystyczno - krajoznawczej przeprowadzono na terenie obiektu PTTK przy ulicy Łódzkiej 29 a w pobliżu hali sportowej.

Przybywające drużyny przebrane w stroje przemysłowców, książęce a nawet stroje rzymskie mogły skorzystać z ciepłego posiłku turystycznego. Zwiedzali także Regionalną Pracownię Krajoznawczą oraz potwierdzali książeczki na odznaki turystyki pieszej.

Komisja rajdowa w składzie: Danuta Urbaniak - komandor, Iwona Kapitaniak - kierownik tras, Ewa Kłysz - kustosz Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku oraz Waldemar Pol - krajoznawca i przewodnik PTTK oceniła prace konkursowe.

Najlepszy projekt znaczka rajdowego przygotował Bartłomiej Matelski ze Szkoły Podstawowej w Opatówku przedstawiający herb Kalisza w otoczeniu ratusza i baszty "Dorotki".

W konkursie historyczno - etnograficznym najlepsze wyniki uzyskały zespoły:

  1. Agata Wondrak i Dominik Hofman z Gimnazjum nr 2,
  2. Damian Grzelak i Grzegorz Pasternak ze Szkoły Podstawowej nr 9,
  3. Mateusz Gruszka i Szymon Kaźmierczak ze Szkoły Podstawowej w Opatówku.

Wyróżnieni zostali ciekawymi książkami o tematyce Kalisza i regionu.

W klasyfikacji generalnej rajdu do której zaliczono wygląd drużyny, jej liczebność, posiadanie apteczki i proporczyka a także punkty z konkursów zwyciężyła drużyna Gimnazjum nr 3 im Polskich Noblistów pod opieką Elizy Świerk.

Drugie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Opatówku pod opieką Doroty Skinder.

Trzecie miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum nr 2 im. J. Słowackiego pod opieką Ewy Wielgórskiej, Małgorzaty Urbaniak i Elżbiety Grzesiak.

Drużyna ta otrzymała także nagrodę za najliczniejszy udział w rajdzie, z tego gimnazjum wędrowało 59 osób.

Wymienione drużyny otrzymały puchary ufundowane przez prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK oraz piłki, które wręczali Danuta Urbaniak - wiceprezes i komandor rajdu w towarzystwie Mateusza Przyjaznego - prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK.

Ponadto cztery najlepsze drużyny w konkursie zostały nagrodzone dyplomami i książkami o Kaliszu i regionie kaliskim oraz przewodnikiem o Kaliszu.

Nagrodami książkowymi wyróżniono także nauczycieli - opiekunów młodzieży na trasie.

Tekst: Danuta Urbaniak, Zbigniew Pol
Zdjęcia: Zbigniew Pol

Zakończenie rajdu odbyło się w siedzibie PTTK przy ulicy Łódzkiej.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 9 przybywa na metę.

Sekretariat rajdu przyjmuje uczestników imprezy.

Na mecie wędrowcy mogli zjeść ciepłą turystyczną zupę.

Wszyscy rajdowcy uczestniczą w zakończeniu imprezy.

Danuta Urbaniak - wiceprezes Oddziału PTTK i komandor rajdu podsumowuje imprezę.

Bartłomiej Matelski ze SP w Opatówku odbiera nagrodę za najlepszy znaczek rajdowy na przyszłoroczny rajd.

Projekt znaczka rajdowego na następną imprezę turystyczną.

Puchary prezesa Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK dla najlepszych drużyn.

Nagrody za III miejsce w konkursie historyczno - etnograficznym odbierają Mateusz Gruszka i Szymon Każmierczak ze SP w Opatówku.

Damian Grzelak i Grzegorz Pasternak ze SP nr 9 odbierają nagrody za II miejsce w konkursie.

Nagrody za I miejsce w konkursie odbierają Agata Wondrak i Dominik Hofman z Gimnazjum nr 2.

Puchar za III miejsce w punktacji generalnej rajdu odbierają przedstawiciele Gimnazjum nr 2.

Puchar za II miejsce w rajdzie odbierają uczniowie ze SP w Opatówku.

Przedstawiciele Gimnazjum nr 3 odbierają z rąk prezesa Mateusza Przyjaznego i komandora puchar za I miejsce w rajdzie.

Zwycięska drużyna w strojach rzymskich w towarzystwie opiekunki i prezesa.

Drużyna Gimnazjum nr 2 zdobywcy trzeciego miejsca w rajdzie.

Weronika Kowalczyk i Sandra Szkudlarek ze SP w Opatówku przebrane za parę książęcą.