Zrealizowano

31. rajd "Uroki zimy"

W niedzielę 7 lutego odbył się kolejny trzydziesty pierwszy rajd turystyczny "Uroki zimy" W imprezie, podczas mroźnej pogody, wzięło udział ponad 160 uczestników ze szkół podstawowych Kalisza i powiatu kaliskiego a także grupa turystów indywidualnych.

Honorowym patronatem rajd objął Komendant Miejski Policji w Kaliszu mł. insp. Romuald Miling a jego organizatorami byli Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, Straż Miejska Kalisza, Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego, Stowarzyszenie Strzeleckie "Bellona", Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O’chikara" oraz International Police Association.

Celami rajdu była popularyzacja aktywnych form wypoczynku, upowszechnianie zorganizowanej turystyki, zapoznanie się ze specyfiką pracy Policji i Straży Miejskiej a także propagowanie profilaktyki i prewencji wśród najmłodszych i budowanie więzi społeczeństwa z policją.

Młodzieżowe drużyny pod opieką policjantów i strażników miejskich wędrowały czterema trasami wytyczonymi na terenie miasta.

Przedstawiciele wszystkich drużyn uczestniczyli w konkursach: krajoznawczym "Kalisz - nasze miasto", "Znam przepisy ruchu drogowego" oraz strzeleckim z broni pneumatycznej.

W konkursie krajoznawczym czołowe miejsca zajęli:

Na trasie nr 1

 • I m-ce Monika Dwernicka i Adam Benedykt,
 • II m-ce Aleks Bednarczyk i Wiktor Piotrowski,
 • III m-ce Aleksander Dobroch

Na trasie nr 2

 • I m-ce Agata Gąsiorek
 • II m-ce Jakub Kempiński,
 • III m-ce Marin Maj Konkurs na znajomość przepisów ruchu drogowego wygrał Emil Bęcki

a dalsze miejsca zajęli Jan Budziński i Mateusz Gruszka.

W konkursie strzeleckim najwięcej punktów zdobył Adrian Jeziorski który wyprzedził Zuzannę Kraszewską, Juliusza Wajgelta i Mikołaja Mielczarka. Przedstawiciele drużyn rozpoczynających trasę na terenie siedziby Straży Miejskiej wzięli udział w konkursach "Bezpieczna zima" i "Pomoc Przedmedyczna". W tym pierwszym najlepsi okazali się Aleks Benedyczak, Aleksandra Synkiewicz i Weronika Pogorzelec. W konkursie pomocy przedmedycznej czołowe miejsca zajęli Mateusz Madejski, Rafał Olszyna i Mateusz Gilicki. Zdobywcy czołowych miejsc w konkursach otrzymali nagrody książkowe.

W drużynowej klasyfikacji rajdu w której oceniano kulturę i aktywność uczestników, odpowiednie przygotowanie drużyny oraz wyniki konkursów czołowe miejsca zajęły:

 • I m-ce - Szkoła Podstawowa nr 18 - opiekun Agnieszka Kieszkowska, puchar Komendanta Miejskiego Policji,
 • II m-ce - Szkoła Podstawowa w Opatówku - opiekun Dorota Skinder, puchar Komendanta Straży Miejskiej,
 • III m-ce - 36. Kaliska Drużyna Harcerska "Orły" - opiekun Piotr Gutowski, puchar prezesa Zarządu Oddziału PTTK,
 • IV m-ce - Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek - opiekun Joanna Kobusińska, puchar International Police Association,
 • V m-ce - Szkoła Podstawowa nr 22 - opiekun Jolanta Gilicka, puchar dyrektora Policealnej Szkoły "O’chicara",
 • VI m-ce - Szkoła Podstawowa nr 21 - opiekunki Katarzyna Lewandowska i Agnieszka Celka, puchar Stowarzyszenia Strzeleckiego "Bellona"

Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa w rajdzie a wszyscy turyści uczestniczący w imprezie okolicznościowy znaczek rajdowy.

Puchary oraz nagrody wręczała Komandor rajdu - Damiana Łada w towarzystwie fundatorów oraz przedstawicieli organizatorów rajdu.

Uczestnicy rajdu pod opieką policjantów i strażników miejskich zmierzają do mety.

Konkurs strzelecki z broni pneumatycznej.

Przejażdżka pojazdem policyjnym była atrakcją dla najmłodszych.

Sala widowiskowa w Komendzie Policji wypełniona przez rajdowiczów.

Zwycięzca konkursu strzeleckiego Adrian Jeziorski uzyskał wynik 36 pkt. na 50 możliwych.

Aspirant sztabowy Robert Rutkowski wręcza puchar Komendanta KM Policji drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 18.

Inspektor Mariusz Konieczny wręcza puchar Komendanta Straży Miejskiej przedstawicielom Szkoły Podstawowej w Opatówku.

Mateusz Przyjazny wręcza puchar Kaliskiego Oddziału PTTK harcerzom z 36. Kaliskiej Drużyny Harcerskiej.

Przedstawiciele drużyny Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek cieszą się z IV miejsca w rajdzie.

Instruktor Janusz Lis wręcza puchar przedstawicielce Szkoły Podstawowej nr 21.

Aneta Moczulska wręcza puchar Dyrektora Policealnej Szkoły "O’chikara" przedstawicielom Szkoły Podstawowej nr 22.

Drużyna Szkoły Podstawowej w Opatówku z dyrektorem Mateuszem Przyjaznym i opiekunką Dorotą Skinder.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew POL