Zrealizowano

XIX Rajd Szlakami Powstańców Wielkopolskich

Na metę XIX Rajdu Szlakami Powstania Wielkopolskiego1918 - 1919 zorganizowanego 17 stycznia 2009 r. przybyła młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Kalisza, Kościelnej Wsi, Ociąża i Opatówka . Ponad setka piechurów pokonała trasy rajdowe i poznawała fragment historii naszego miasta. Najlepsze drużyny i opiekunowie otrzymali dyplomy, laureaci konkursów nagrody książkowe ufundowane przez Kaliski Oddział PTTK im. S. Graevego i dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Kaliszu.

Jednym z najważniejszych celów zorganizowania rajdu było uczczenie 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919, która przypadła 27 stycznia 2008 roku. Poznawanie przez młodzież miejsc związanych z historią naszego miasta, sylwetek postaci historycznych, zachęcanie młodych ludzi do pogłębiania wiedzy związanej z historią naszego regionu oraz upowszechnienie i popularyzacja walorów krajoznawczych Kalisza i okolic ma miejsce co roku podczas wędrówki zorganizowanej przez Kaliskie Koło Przewodników PTTK, Kaliski Oddział PTTK i Szkołę Podstawową nr 21 w Kaliszu.

Najważniejszym celem dla organizatorów rajdu było przybliżenie miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Trasy rajdu wiodły m.in. do pomnika Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, do obelisku poświęconego Janowi Mertce (uważanego za pierwszego poległego w tych rejonach powstańca). Na terenie Kalisza uczestnicy mogli odwiedzić m.in. tablicę pamiątkową, odsłoniętą w 60 - rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 mieszczącą się na zewnętrznej ścianie Kaplicy Żołnierskiej kościoła Świętej Rodziny, pomnik upamiętniający zburzenie Kalisza w 1914 roku, . Meta rajdu znajdowała się na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczypiornie.

Na mecie wszyscy turyści otrzymali pamiątkowy znaczek rajdowy, potwierdzenia punktów OTP oraz przepyszną zupę grochową. Reprezentanci drużyn wzięli udział w konkursach: historycznym - opracowanym i przeprowadzonym przez panią Bożenę Kryst - Kaliskie Koło Przewodników PTTK im. A. Chodyńskiego oraz krajoznawczym - autorstwa nauczycielki SP nr 21 w Kaliszu panią Małgorzatę Zdobych.

Główną nagrodę w ogólnej klasyfikacji generalnej - puchar rajdu, otrzymała drużyna "Wędrowców" ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, pod opieką Violetty Rachwalskiej.

Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu wywalczył drużyna "Włóczykijów" z Ociąża.

W konkursie historycznym w kategorii szkół podstawowych wygrała Sylwia Frydrychowicz (SP Nr 16 w Kaliszu), drugie miejsce zajęła Agnieszka Mikołajczyk (SP Nr 1 w Kaliszu, opiekunka: Beata Muszyńska). Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Andrzej Sip (Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu, opiekunki: Anna Jędrzejewska, Joanna Wasielewska), a tuż za nim - Agnieszka Grabarek z Kościelnej Wsi (opiekunka: Aneta Rataj), natomiast trzecie miejsce w tej kategorii przypadło turyście indywidualnemu - Jakubowi Kempińskiemu. Wśród szkół ponadgimnazjalnych najlepszy był Mateusz Olszyna z Opatówka (opiekunka Wanda Pietrzykowska).

W konkursie krajoznawczym w kategorii szkół podstawowych najlepszy okazał się Szymon Caruk (SP Nr 16 w Kaliszu), drugie miejsce zajął Kacper Misterski (SP Nr 1 w Kaliszu). W kategorii gimnazjum, pierwsze miejsce zajął Semka Kosiński z Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu (opiekunka Anna Sradomska), drugą lokatę wywalczyła Barbara Balcer z Kościelnej Wsi, natomiast trzecie miejsce przypadło Izabeli Cichej z Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu. W grupie szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Mariusz Mikołajczyk z Opatówka.

Wszyscy opiekunowie drużyn, poza podziękowaniami za udział w rajdzie, otrzymali pamiątkowe dyplomy, sponsorowane przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu. Nagrody oraz zwycięski puchar, ufundowany przez Kaliszki Oddział PTTK oraz puchar Dyrektora SP Nr 21, ufundowany przez dyrektora szkoły, wręczały: Agnieszka Kieszkowska - komandor rajdu oraz Izabela Pietrzak - dyrektor szkoły. Swój wkład organizacyjny mieli także Hieronim Kempiński, Zenon Florczyk i Piotr Sobolewski - przewodnicy, którzy oprowadzali uczestników po trasach rajdu, Małgorzata Zdobych - kierownik mety, Waldemar Pol - kierownik tras i OTP, pracownicy kuchni szkolnej i uczniowie Szk. Podst. Nr 21 w Kaliszu. I oczywiście nauczyciele, opiekunowie drużyn, dzięki którym uczestnicy przyjemnie spędziła sobotnie przedpołudnie, poznając przy tym wydarzenia powstańcze, które miały miejsce na terenie naszego regionu.

Tekst: Agnieszka Kieszkowska
Zdjęcia: Zbigniew Pol

Obelisk w Boczkowie poświęcony Janowi Mertce

Do mety dotarły drużyny: Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z opiekunką Anną Sradomską oraz Szkoła Podstawowa nr 16 z opiekunką Violettą Rachwalską

Zwycięska drużyna Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu z opiekunką Violettą Rachwalską

Gimnazjaliści z Ociąża z opiekunką Elżbietą Nowak