Zrealizowano

Marsz patrolowy "Tajemnice Nazaretu"

Program jubileuszu 90.lecia szkół nazaretańskich w Kaliszu, różnorodny i bogaty, był promocją systemów kształcenia i wychowania stosowanych w placówkach oświatowych zarządzanych przez zakonnice, którym patronuje bł. Franciszka Siedliska. Wśród propozycji obchodów przeplatały się : historia ze współczesnością, powaga i dostojeństwo z radością, zabawą i edukacją. Turystycznym elementem uroczystości był marsz patrolowy "Tajemnice Nazaretu", współorganizowany przez Kaliski Oddział PTTK.

Wczoraj i dziś kaliskiego "Nazaretu"

Nazaretańska szkoła średnia dla dziewcząt rozpoczęła działalność w Kaliszu z dniem 2 września 1918 r. przy ul. Wiejskiej (obecnie ul. K. Pułaskiego). Z następnym rokiem szkolnym naukę rozpoczęto w nowo wyremontowanych budynkach poklasztornych znajdujących się przy ul. Harcerskiej. W latach 1962-1989 szkoła była zamknięta, a reaktywowano ją 1 września 1990r.Obecnie Centrum Edukacyjne Nazaret (CEN) prowadzi kilka placówek oświatowych i wychowawczych: koedukacyjne przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, internat oraz świetlicę socjoterapeutyczną, obejmując opieką około pół tysiąca dzieci i młodzieży.

"Tajemnice Nazaretu"

Do marszu patrolowego, zorganizowanego 26 września 2008 r., udział zgłosiło ponad 215 uczestników. Turystyczno-edukacyjne zadania, poza reprezentacjami nazaretańskich placówek, wykonywali uczniowie miejscowych szkół podstawowych nr 7, 8, 9, 12 i z Kokanina, gimnazjaliści z kaliskiej "dwójki" i z Kościelnej Wsi, oraz podopieczni Zespołu Szkół im. S. Mikołajczyka w Opatówku. W CEN drużyny otrzymały koperty z pakietem pytań, testem z wiadomości sportowych oraz poleceniem ułożenia wiersza ( minimum 8.wersowego) o szkole nazaretańskiej. Czas na ich wykonanie był ograniczony; należało w ciągu dwu godzin uporać się ze wszystkimi zadaniami. Udzielenia odpowiedzi na dwadzieścia dziewięć niełatwych pytań, dotyczących historii i dnia dzisiejszego kaliskich placówek nazaretańskich, dziejów kościoła poreformackiego, życia i działalności Adam Chodyńskiego, wymagało odszukania i poznania treści tablic pamiątkowych umieszczonych w CEN, kilku świątyniach, na kamienicach, teatrze i liceum przy ul. Grodzkiej. Najwięcej emocji, ale i zabawy, wzbudziło dokonanie pomiaru długości balustrady Mostu Teatralnego sznurkiem o wymiarze 50 cm. Trudność konkurencji polegała na zachowaniu tolerancji błędu do… pół centymetra.

Nagrody i dyplomy

Turyści z opiekunami, po intensywnym marszu, spotkali się na boisku szkolnym, gdzie w blasku jesiennego słońca raczyli się smacznym posiłkiem. Następnie, pod opieką swych rówieśników, zwiedzili kompleks szkół nazaretańskich i obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez licealistów z Nazaretu. W tym czasie komisja oceniająca w składzie: komandor marszu - siostra Kamila - Cecylia Dawidowska oraz Joanna Kubasińska, Maria Molska i Anna Lisewska, pracowała nad podsumowaniem imprezy. Organizatorzy założyli, że nie zastosują gradacji, ale niespodzianki otrzymały wszystkie drużyny. Wyróżniono jedynie autorów wiersza o szkole nazaretańskiej, czyli drużynę z SP nr 12 w Kaliszu. Nagrody drużynowe, dyplomy i piłki do gry w siatkówkę wręczała siostra Amata - Jolanta Nowaszewska, dyrektor CEN. Młodzież biorąca udział w rajdzie otrzymała pamiątkowe gadżety. Potwierdzenia punktów OTP oraz pamiątkowe zdjęcie uczestników rajdu, opiekunów i organizatorów imprezy zakończyło marsz patrolowy.

A oto nagrodzony utwór o kaliskim Nazarecie:

U nas w Kaliszu szkół jest bardzo wiele
Lecz tylko jedna, co w Bogu ma nadzieję
Kształci w miłości, rozgrzewa do boju.
Jest nam tu miło, dobrze, wspaniale
Za rok tu wrócimy znów bawić się wytrwale.
Wygrana, przegrana - to nie ma znaczenia.
Dziękujemy bardzo z uśmiechem i mówimy do widzenia.

Zbigniew Pol
Kaliskie Koło Przewodników PTTK

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kokaninie w czasie ustalania daty poświęcenia kościoła poreformackiego po zburzeniu w 1914 r.

Młodzież na cmentarzu katolickim przy Rogatce podczas rozwiązywania zadań związanych z postacią Adama Chodyńskiego

Odczytywanie napisu na płycie z 1706 roku z łacińskim napisem Hic iacet peccator (Tu leży grzesznik) młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 8 nie sprawiło trudności

Uczestnicy marszu podczas pomiarów balustrady mostu na Prośnie przy teatrze

Klaudia Bem - autorka nagrodzonego wiersza odbiera laury z rąk dyrektor CEN - siostry Amaty - Jolanty Nowaszewskiej

Uczestnicy marszu patrolowego "Tajemnice Nazaretu" z opiekunami i organizatorami

Fot. (6x) Zbigniew Pol