Zrealizowano

Młodzieżowy Rajd PTTK Szlakiem Kaliskich Kapliczek i Sanktuariów

W piątek 14 września 2007 roku ulice Kalisza zapełniły się młodzieżą szkolną bowiem tego dnia prawie 350 uczniów wzięło udział w nowej imprezie turystycznej. Celem rajdu było propagowanie dziedzictwa historyczno - kulturowego Ziemi Kaliskiej, budowanie świadomości narodowej przy poszanowaniu dorobku innych kultur i narodów a także popularyzacja śpiewu grupowego i poznawanie piękna Kalisza. Organizatorem tej imprezy byli: Kaliski Oddział PTTK im. St. Graevego, Sanktuarium św. Józefa w Kalisza oraz Urząd Miejski w Kaliszu. Rajd wkomponowany był w obchody XV Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkopolsce. Temat wiodący EDDK brzmiał: "Ludzie gościńca. Wędrowcy, pielgrzymi, tułacze".

W rajdzie udział wzięła młodzież z dziesięciu szkół podstawowych, gimnazjów i ponad gimnazjalnych z Kalisza i powiatu kaliskiego. Rozpoczęcie rajdu oraz przebieg tras wędrowania zaproponowano w taki sposób aby uczestnicy mogli podziwiać zachowane jeszcze przydrożne kapliczki. Tego dnia dopisała pogoda, było słonecznie i bardzo ciepło więc młodzi wędrowcy ze wszystkich tras w dobrym nastroju dotarli do położonego w północno – wschodniej części Kalisza kościoła i klasztoru pobernardyńskiego. Najdłuższą trasę pokonała młodzież z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku – bo przybyła do nas pieszo... W marcu 2007 roku minęło 400 lat od konsekracji tego kościoła. W roku 1998 kościół podniesiono do godności Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. Wystrój kościoła, nie zmieniony od połowy XVIII wieku, jest bardzo dekoracyjny, bogaty plastycznie, utrzymany w stylu późnego baroku. Polichromię kościoła, bogatą, zawiłą, pełną symboli, metafor i alegorii, wykonał zakonny artysta, bernardyn brat Walenty Żebrowski. Dziś kościół i klasztor są w posiadaniu zakonu Societas Jesus.

Uczestnicy rajdu z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji o historii kompleksu zabudowań. A wiadomości dotyczące polichromii i wyposażenia przypomniały wszystkim zebranym słowiańskie powiedzenie: "Boh Trojcu Lubit". Wszak cyfra "3", symbolizująca Świętą Trójcę, ujawnia się w wystroju świątyni co najmniej 30 razy...

Po nacieszeniu się pięknem barokowej świątyni młodzież przeszła do ogrójca przykościelnego, gdzie stoi kolumna zwieńczona krzyżem, postawiona przez Francuzów w 1813 roku na zbiorowej mogile żołnierzy napoleońskich poległych w czasie bitwy z Rosjanami pod Kaliszem i zmarłych w tutejszym lazarecie. Podziwiano również pomnik katyński, umieszczony tu w 1991 roku, upamiętniający kaliszan i mieszkańców okolic, zamordowanych lub zmarłych na zesłaniu w obozach bolszewickich. Następnie wszyscy udali się w kierunku parku kaliskiego, podziwiając pomniki Adama Asnyka i Jana Pawła II.

Na skraju parku znajduje się Bazylika p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – Sanktuarium Św. Józefa. W bazylice młodych turystów powitał ks. Prałat dr Jacek Plota, który przedstawił zgromadzonym historię świątyni. Kościół wzniesiono w 1353 roku jako budowlę gotycką. Dzisiejszy kształt architektoniczny powstał po roku 1790, po zniszczeniu kilka lat wcześniej. Jest późnobarokowy z gotyckim prezbiterium i zakrystią. Wielkim wydarzeniem w jego historii była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 4 czerwca 1997 roku, który modlił się w Kaplicy św. Józefa – patrona Kalisza.

Następnie do zebranych przemówił Mateusz Przyjazny – pomysłodawca i komandor rajdu. Jego rozważania o wartościach i celach wspólnego pielgrzymowania spowodowały, iż wśród zgromadzonych w Bazylice zapadła cisza...

Nadto uświadomił zebranym konieczność przebaczania... "Panie Boże –i odpuść nam nasze winy – jako i my odpuszczamy –naszym winowajcom!" – Jako i my, jako i ja - a nie inaczej...

Więc – Panie Boże – jeśli ja nie przebaczyłem moim winowajcom – to i Ty mi nie przebaczaj... "

Po wysłuchaniu historii i zwiedzeniu kościoła uczestnicy rajdu udali się na dziedziniec bazyliki, gdzie rozpoczęto przygotowania do zakończenia imprezy. Wszystkie drużyny wzięły udział w inscenizacji pieśni "Na skrzyżowaniu świata dróg". Konkurs był bardzo wyrównany i interesujący ale należało przeprowadzić dogrywkę; dopiero ponowne zaśpiewanie pieśni, wyłoniło zwycięzcę. Okazał się nim zespół z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu który pokonał drużynę z Zespołu Szkół w Opatówku.

Najciekawszy projekt znaczka rajdowego na przyszłoroczną imprezę przygotowała Magdalena Bocheńska z Zespołu Szkół w Opatówku.

W ramach rajdu odbył się konkurs historyczno – etnograficzny zatytułowany "Krzyże przydrożne, kapliczki i sanktuaria ziemi polskiej". Ze względów organizacyjnych przeprowadzony został w przeddzień imprezy a udział brały dwuosobowe drużyny.

W grupie szkół podstawowych zwyciężyli: Klaudia Kubiak i Jakub Kępiński ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Kaliszu, w grupie gimnazjów wygrali: Wiktoria Witczak i Angelika Ignaszak z Gimnazjum nr 3 w Kaliszu natomiast w grupie szkół ponad gimnazjalnych najlepsi okazali się: Ewelina Cieślak i Agnieszka Banach z Zespołu Szkół w Opatówku.

W klasyfikacji generalnej rajdu, w której oceniano wygląd i liczebność grup, posiadanie proporczyka i apteczki oraz kulturę i aktywność na trasie a także wyniki z konkursów zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku pod opieką Wandy Pietrzykowskiej, zdobywając puchar Kustosza Sanktuarium św. Józefa. Na drugim miejscu uplasowali się uczniowie z Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu pod opieką siostry Cecylii Dawidowskiej, którzy otrzymali puchar Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK. Trzecie miejsce zdobyła drużyna Gimnazjum nr 3 w Kaliszu pod opieką Elizy Świerk, także wyróżniona pucharem Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK.

Wręczenia pucharów, nagród za najlepsze miejsca w rajdzie oraz w konkursach dokonali: Kustosz Sanktuarium Św. Józefa ks. Jacek Plota w towarzystwie Naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, Marzeny Ścisłej oraz Komandora rajdu Mateusza Przyjaznego – Prezesa Kaliskiego Oddziału PTTK i inspektora ds. zabytków UM Anny Woźniak. Zwycięscy otrzymali wspaniałe puchary i nagrody książkowe. A wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali publikację "Średniowieczne mury obronne Kalisza" ufundowane przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Zbigniew Pol
Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu.

Bazylika p.w. Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium Św. Józefa

Kościół i klasztor Jezuitów – Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego

Uczestnicy konkursu historyczno-etnograficznego wraz z organizatorami w Regionalnej Pracowni Krajoznawczej

Piękny barokowy kościół młodzież wypełniła do ostatniego miejsca

Uczestnicy rajdu wchodzą do bazyliki, w głębi pomnik Jana Pawła II

Drużyna gimnazjum Sióstr Nazaretanek, zwycięscy konkursu na wykonanie pieśni

Komandor rajdu – Mateusz Przyjazny prezentuje nagrodzony projekt znaczka rajdowego na przyszłoroczną imprezę

Przedstawiciele drużyny Zespołu Szkół w Opatówku, zdobywcy pucharu za pierwsze miejsce w rajdzie, w towarzystwie ks. prałata

Najlepsze drużyny z organizatorami rajdu na tle wizerunku Świętej Rodziny z kaplicy św. Józefa.

Fot. (9x) Zbigniew Pol