Zrealizowano

Topienie Marzanny po raz trzydziesty

Około stu uczniów z podstawówek i gimnazjów z Kalisza i powiatu kaliskiego a także grupa turystów indywidualnych, 29 marca 2008 r. uczestniczyła w jubileuszowym 30. Rajdzie "Topienia Marzanny". Novum imprezy polegało na spaleniu tylko jednej, i to ekologicznej kukły.

Rajd zorganizował Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego, Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne "Kaczory" przy Szkole Podstawowej nr 1, Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego oraz Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu.

Młodzież, pod okiem przewodników i przodowników turystyki pieszej PTTK: Zdzisława Kobyłki, Stefana Szymczaka i Hieronima Kępińskiego, wędrowała trasami wytyczonymi po mieście. Poznawała zabytki miasta znajdujące się przy trasach rajdu oraz przypominała sobie dawne obrzędy związane z powitaniem wiosny. W trakcie wędrówki rozegrano konkurs z wiedzy turystyczno - krajoznawczej.

Na mecie rajdu w Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono konkurs na "najładniejszą" ekologiczną Marzannę. Komisja, złożona z przedstawicieli organizatorów, najwyżej oceniła Marzannę wykonaną przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11, które otrzymały puchar ufundowany przez Kaliski Oddział PTTK. Z biegiem nurtu Prosny odpłynęła tylko jedna, nadpalona słomiana kukła - ze względu na obostrzenia ekologiczne.

W konkursie turystyczno - krajoznawczym zwyciężyła Joanna Mielczarek - Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu a następne miejsca zajęli: Semko Kuciński - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kaliszu i Jakub Kępiński - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu.

Konkurs na projekt przyszłorocznego znaczka rajdowego wygrał Karol Świerczyński z Zespołu Szkół w Marchwaczu.

W końcowej klasyfikacji rajdu, w której oceniano wygląd i liczebność drużyn, posiadanie proporczyka, apteczki oraz kulturę i aktywność uczestników na trasach a także wyniki z konkursów zwyciężyła drużyna "Albatrosów" ze Szkoły Podstawowej nr 11 (opiekun Elżbieta Misterska). Kolejne miejsca zajęły drużyny: "Powsinogi" z Zespołu Szkół w Marchwaczu (opiekun Ada Widawska) oraz "Wędrowcy" ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu (opiekun Violetta Rachwalska).

Laureaci otrzymali puchar ufundowany przez Kaliski Oddział PTTK, a wszystkie nagrodzone w konkursach osoby i drużyny nagrody książkowe i dyplomy. Puchary, nagrody i dyplomy wręczała komandor rajdu - Beata Muszyńska - opiekun SKKT - PTTK przy Szkole Podstawowej nr 1 w towarzystwie kaliskich przewodników PTTK.

Warto zaznaczyć, że Beata Muszyńska już po raz dwudziesty, była organizatorem tego cieszącego się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży wiosennego rajdu turystycznego. Wszyscy uczestniczący w imprezie nagrodzili ją wielkimi brawami.

Tekst: Zbigniew Pol
Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu

Najładniejsza ekologiczna Marzanna - dzieło dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11

Drużyna "Albatrosów" ze Szkoły Podstawowej nr 11 - zwycięscy jubileuszowego

Uczestnicy rajdu w drodze na miejsce spalenia i topienia tylko jednej Marzanny

Fot. (3x) Zbigniew Pol