Zrealizowano

29. Rajd "Uroki zimy"

24 lutego 2008 r. ponad 180 uczestników wzięło udział w cyklicznej imprezie zorganizowanej przez kaliskich policjantów. Rajd odbył się pod honorowym patronatem Komendanta Miejskiego w Kaliszu - inspektora Romana Boryckiego. Luty to zima, ale tego dnia była ona tylko kalendarzowa, słoneczna i ciepła pogoda sprzyjała młodym wędrowcom. Głównym celem rajdu była integracja dzieci i młodzieży z policjantami. Upowszechnianie zorganizowanej turystyki oraz popularyzacja historii i współczesności Kalisza to dalsze cele tej imprezy.

Organizatorami rajdu byli: Koło PTTK nr 83 przy Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego i Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego, Straż Miejska, Stowarzyszenie Strzeleckie "Bellona", Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "O'chikara" oraz Region International Police.

W rajdzie wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów Kalisza oraz powiatów kaliskiego i ostrowskiego a także, jak zawsze w tej imprezie, liczna grupa turystów indywidualnych. Uczestnicy rajdu wędrowali trasami wytyczonymi po mieście, a w rolę przewodników wcielili się policjanci i strażnicy miejscy. Na trasach przeprowadzony został konkurs z zakresu udzielania pomocy przed medycznej w którym zwyciężyli Kamil Michałek - Szkoła Podstawowa nr 16 w Kaliszu i Milena Staszak - Gimnazjum w Ociążu przed Mikołajem Radomskim - SP nr 16 w Kaliszu i Adamem Koszelą - Gimnazjum w Russowie oraz Arturem Woźniakiem - SP w Marchwaczu i Michałem Kubackim - Gimnazjum w Ociążu. Zwycięscy zostali wyróżnieni nagrodami książkowymi oraz dyplomami ufundowanymi przez Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu.

Na mecie rajdu która znajdowała się na terenie Komendy Miejskiej Policji przy ulicy Kordeckiego na wszystkich czekało wiele atrakcji: konkurs strzelecki, pokazy technik interwencyjnych, pokaz interwencji przy zatrzymaniu napastnika a także przejażdżki pojazdami policyjnymi dla najmłodszych. Wszystko to jednak odbyło się po pysznym posiłku z policyjnego kotła i po potwierdzeniu tras w książeczkach wycieczek pieszych na odznaki krajoznawcze i turystyki pieszej.

Konkurs strzelecki przeprowadzili Zbigniew Jóźwiak i Antoni Bura ze Stowarzyszenia Strzeleckiego "Bellona" oraz starszy inspektor Straży Miejskiej Janusz Lis. Zespoły składające się z opiekuna drużyny i dwóch uczestników strzelały do celu z karabinka pneumatycznego "Bajkał" produkcji radzieckiej. Najcelniej strzelał zespół Gimnazjum w Ociążu a kolejne miejsca zajęły zespoły: drugie - ex-equo Szkoła Podstawowa nr 9 w Kaliszu i Zespół Szkół w Russowie, trzecie także ex-equo kaliskie Szkoły Podstawowe nr 16 i 21. Zwycięski zespół, jako nagrodę, otrzymał statuetkę strzelca ufundowaną przez "Bellonę".

Słuchacze Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony "O'CHIKARA" z Kalisza przedstawili bogaty pokaz technik interwencyjnych. Ich głównym celem było ukazanie jak obronić się i obezwładnić napastnika - przestępcę uzbrojonego w nóż i broń palną przy pomocy pałki "Tonfa" i kajdanków.

Sierżant sztabowy Ireneusz Byster z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu zapoznał zebraną młodzież z problematyką pracy policjanta z wykorzystaniem psa służbowego. Następnie przedstawił pokaz interwencji przy zatrzymaniu napastnika z udziałem dwuletniego owczarka niemieckiego "Gorbi" używanego do czynności patrolowo - tropiących. Pokaz ten wzbudził wielkie zainteresowanie i zachwyt zebranych a braw za determinację w wykonaniu zadań dla psa policyjnego nie było końca.

W końcowej klasyfikacji rajdu w której oceniano wygląd i liczebność drużyn, posiadanie proporczyka i apteczki oraz kulturę i aktywność na trasie a także wyniki z konkursów zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Ociążu pod opieką Elżbiety Nowak. Drużyna została nagrodzona pucharem Kaliskiego Oddziału PTTK.

Drugie miejsce i puchar Region International Police Association IPA zdobyła drużyna z Zespołu Szkół w Russowie pod opieką Urszuli Woźniak.

Trzecie miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu pod opieką Violetty Rachwalskiej otrzymując puchar ufundowany przez dyrektora Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony "O'chIKARA" Ryszarda Struglińskiego.

Wręczono także puchar Komandora rajdu Grzegorza Serbakowskiego dla drużyny najmłodszych uczestników - dzieci klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 16 oraz puchar dla najliczniejszej drużyny ufundowany przez Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu Ireneusza Dziubka. Otrzymała go drużyna z Zespołu Szkół w Russowie.

Puchary, nagrody i dyplomy wręczał Komandor rajdu - Grzegorz Serbakowski w towarzystwie przedstawicieli organizatorów imprezy.

Tekst: Zbigniew Pol
Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu

Okazałe puchary i nagrody oczekują na zwycięzców

Młodzi strzelcy nie zawsze trafiali do celu

Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji o pracy psa policyjnego

Słuchacze szkoły "O'chikara" zademonstrowali pokaz technik interwencyjnych

Najlepsza drużyna w rajdzie, z Gimnazjum w Ociążu, z nagrodami i dyplomami

Fot. (5x) - Zbigniew Pol