Zrealizowano

I Mistrzostwa Kalisza Młodych Informatorów Turystycznych

1 grudnia 2006 w klubie Osiedlowym Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Serbinowskiej rozegrano I Mistrzostwa Kalisza Młodych Informatorów Turystycznych. Do głównych celów Imprezy należały: popularyzacja walorów krajoznawczych Kalisza, upowszechnianie wśród młodzieży praktycznej wiedzy o mieście, integracja środowisk szkolnych i turystycznych, niebanalne i pożyteczne wypełnienie czasu wolnego młodzieży. Nie bez znaczenia była te, na co zwrócił uwagę główny organizator, instruktor Klubu - Piotr Sobolewski idea pełniejszej promocji naszego miasta, osiąganej przez pogłębienie wiedzy o nim wśród młodych. Po testach eliminacyjnych do ścisłego, widowiskowego finału, zakwalifikowała się, spośród kilkunastu uczestników, czwórka najlepszych. Musieli się oni wykazać wszechstronną wiedzą obejmującą m.in.: historię, zabytki i przyrodę miasta, znajomość topografii, sylwetek znanych kaliszan, zagadnień kulturalnych i samorządowych, lokalizację ulic i najważniejszych instytucji miejskich.

Były też testy praktyczne (np. rozpoznawanie obiektów z częściowo odsłoniętych zdjęć, określanie naszych eksportowych kaliskich wyrobów) oraz konkursy niespodzianki, jak choćby budzący największą wesołość wśród publiczności (szkoda, że niezbyt licznej) konkurs pn. piórkiem i węglem. W wyniku tychże zmagań zaszczytny i historyczny (wszak to pierwsza edycja konkursu) tytuł młodego informatora turystycznego zdobył Adam Plichta z III L.O., który wyprzedził Adriana Kosiorka i Patrycję Polowczyk z Gimnazjum nr 10. Cenne nagrody - wśród nich np. karnety wstępu na basen przy ul. Łódzkiej, otrzymali również Paulina Nowicka z Gimnazjum w Rajsku i Joanna Wojciechowska z IV L.O. Finał uświetniła swymi występami młodzież z sekcji turystycznej, teatralnej i rytmicznej Klubu Osiedlowego oraz tancerki z Gimnazjum nr 9. Organizatorzy - a, oprócz Klubu Osiedlowego, byli nimi również: PTTK - Komisja krajoznawcza Oddziału Kaliskiego i Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - Centrum Informacji Turystycznej - zapowiedzieli kontynuację tego cyklu w następnych latach, zwłaszcza, że przedsięwzięć i imprez służących popularyzacji i promocji Kalisza jest w kaliskich mediach, niestety, niewiele.

Uczestnicy finałowej rozgrywki w skupieniu słuchają kolejnego pytania

Przerwy pomiędzy kolejnymi etapami konkursu wypełniły wystepy młodzieży z sekcji rytmiki Klubu K.S.M.

Tablica informacyjna z końcowymi wynikami rywalizacji

Krystyna Licznerska - kierownik Klubu Osiedlowego wręcza zwycięzcy nagrody książkowe

Uczestnicy finału: od lewej Adam Plichta, Adrian Kosiorek, Patrycja Polowczyk i Paulina Nowicka w towarzystwie organizatorów mistrzostw

Tekst: Piotr Sobolewski
Zdjęcia: Zbigniew Pol