Wydawnictwa

Kalisz ma nowy przewodnik turystyczny

Długo wyczekiwany, nowy przewodnik turystyczny po Kaliszu i okolicach ukazał się w połowie 2015 roku, tuż przed rozpoczynającym się sezonem wycieczkowym. Jego pomysłodawcą i autorem jest Piotr Sobolewski, popularyzator dziejów miasta. Wydany na wzór pocket booka zmieści się niemal w każdej kieszeni czy torebce, o plecaku nie wspominając. Odmienny od przewodników, do jakich przywykliśmy, wydaje się być nowoczesnym, a z pewnością przydatnym podczas odkrywania niezwykłości miasta i miejscowości położonych w odległości do 15 km. od Kalisza.

Zastosowany układ treści w pełni uzasadnia tytulaturę publikacji. "Wszystkie drogi prowadzą do…Kalisza : Przewodnik turystyczny", uzupełnia dopisek występujący na okładce: "Kalisz i okolice". Publikacja jest dedykowana Panu Władysławowi Kościelniakowi, niestrudzonemu piewcy i dokumentaliście dziejów Kalisza i ziemi kaliskiej.

Materiał podzielony został na sześć tras turystycznych, rozpoczynających się w miejscowościach położonych nieopodal Kalisza i wiodących do nadprośniańskiego grodu oraz Gołuchowa, omówionego oddzielnie. Przebieg tras, przedstawiony na początku wydawnictwa, z wyszczególnieniem miejscowości oraz omówionych obiektów, pełni rolę spisu treści. Gdzie niegdzie, wyróżnione inną czcionką, umieszczono nazwiska i tematy - hasłowo tutaj potraktowane - rozwinięte wewnątrz przewodnika. Każda wędrówka znalazła odzwierciedlenie na planach z oznaczonymi numerycznie, opisywanymi obiektami . Te zaś przedstawiono w następującej po sobie kolejności na przestrzeni przewodnika. Tym sposobem można łatwo odnaleźć interesujący temat czy opisaną postać. Najwięcej miejsca zajmuje przedstawienie obiektów i postaci związanych z przeszłością, ale - co warto podkreślić - w perspektywie ciągłości dziejowej. Nie brak akcentów współczesnych, odkreślających, że miasto rozwija się na miarę swoich możliwości i pozostaje otwarte na przybyszów.

Posługując się "Przewodnikiem" możemy poznawać uroki ścieżek turystycznych rozpoczynających się w różnych miejscowościach. Trasa 1 wiedzie z Chełmc, poprzez Żydów, Chotów, Sulisławice, Piwonice, Zawodzie do kaliskiego Parku Miejskiego. Druga trasa zaczynająca się w Opatówku, przez Tłokinię, las w Winiarach, Aquapark , obiekty sportowe położone przy ul. Łódzkiej, Most Warszawski, kończy się przy ul. Niecałej. Kolejna propozycja wędrówki ma start w Żelazkowie. Wiedzie przez Kamień, Dębe, Skarszew, Russów, Kokanin, Niedźwiady, Majków, Chmielnik, Plac. J. Kilińskiego, planty, ul. Majkowską, ul. F. Chopina, by zakończyć się przy ul. T. Kościuszki. Trasa czwarta- wydaje się najkrótsza, odkrywa dzieje Kościelnej Wsi oraz współczesne oblicze ul. Poznańskiej i osiedla Wydarte. Kolejna trasa rozpoczyna się w Skalmierzycach. Prowadzi przez Nowe Skalmierzyce, ul. Wrocławską, osiedle Dobrzec, ul. Podmiejską, ul. Polną, do Parku Przyjaźni, i przez Nowy Świat do Rogatki. Trasa nr 6 prezentuje najcenniejsze zabytki Kalisza usytuowane w zarysie średniowiecznego miasta lokacyjnego i obiekty położone tuż za jego obrębem. Ostatnia z ofert zawartych w "Przewodniku" to opis walorów turystycznych Gołuchowa, z urokliwym zamkiem Działyńskich , niepowtarzalnymi obiektami Ośrodka Kultury Leśnej i kościołem.

Nie ulega wątpliwości ,iż najwięcej miejsca w "Przewodniku" zajmują informacje tyczące samego Kalisza. Poszczególne miejsca, ulice, place, obiekty omówiono w sposób uzasadniający ich powstanie, z podkreśleniem pomysłodawców, twórców i przeznaczenia. Od wyglądu zachowanego do dziś sięgamy wstecz do historycznego znaczenia przestrzeni , roli inicjatorów, budowniczych, właścicieli dostrzegając mało znane detale, które decydują o ich niezwykłości i bezcenności. Prócz tego autor przygotował omówienie szerszych zagadnień, wplecionych odpowiednio do przedstawianego konkretnego miejsca. Przeczytamy zatem o wielokulturowej, wielowyznaniowej i wieloreligijnej przeszłości Kalisza, o obrazie Św. Rodziny łaskami słynącym, o rozwoju przemysłowym miasta, o klasycyzmie w architekturze, o życiu teatralnym, o tradycjach sportowych, o zniszczeniu Kalisza w pierwszych dniach pierwszej wojny światowej. Biografie związanych z miastem osób, jak Mieszka I, Bolesława Pobożnego, Stefana Szolc-Rogozińskiego, gen. Józefa Zajączka, Alejzego Prospera Biernackiego , czy przemysłowców - braci Repphanów, Arnolda Fibigera, uzupełniają życiorysy literatów: Adama Asnyka, Marii Konopnickiej, Marii Dąbrowskiej i Janusza Teodora Dybowskiego. Co nie oznacza braku nazwisk innych osób, dzięki którym dzieje miasta były tak bogate, ze swoimi wzlotami i upadkami.

Omawiane miejscowości, osiedla, ulice, place czy obiekty odkrywają ich właścicieli, architektów, mieszkańców, anegdoty, nieprawdopodobne zdarzenia. Całość tworzy niepowtarzalną mozaikę odległej przeszłości i teraźniejszości Kalisza oraz najbliższej mu okolicy. Nie trudno się przekonać, że historia Kalisza jest odzwierciedleniem wydarzeń ogólnoeuropejskich, tyle tylko że w miniaturze. Choć podkreślić należy jej indywidualizm i niepowtarzalność w wielu aspektach.

Uzupełnieniem zrębu głównego książki jest wybór literatury, wskazane strony www oraz wykazy: przydatnych adresów w Kaliszu, wykaz urzędów administracyjnych i kościelnych, instytucji kulturalnych, kościołów różnych wyznań, obiekty sportowo-rekreacyjne, hotele z wybranymi hostelami, reklamy - portalu calisia.pl, restauracji "Piwnica ratuszowa" i Kaliskiego Oddziału PTTK.

Publikacja ujrzała światło dzienne dzięki środkom budżetowym Miasta Kalisza oraz wsparciu finansowemu Grzegorza Walkowiaka z firmy "Alukal". Swój udział w powstaniu publikacji zaznaczyło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu oraz Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Kaliszu.

Wydawnictwo zdobią kolorowe, współczesne fotografie, w tym pokazująca ratusz z nowym rozwiązaniem elewacji. Jakość niektórych z nich wymaga jednak korekty technicznej. Podobnie rzecz się ma w stosunku do techniki wydania. Publikacja jest klejona, co przy wykorzystaniu papieru kredowego i objętości 200- stronicowej, nie zapewnia jej trwałości, bo po kilku otwarciach kartki zaczynają wypadać i książka rozsypuje się. Edytorskie mankamenty również są zauważalne. Zastosowane zbyt wąskie marginesy na stronach sprawiają niemiłe wrażenie estetyczne. Ponadto niejednakowa metoda zamieszczania fotografii, często bez zachowania marginesów zewnętrznych, wpływa niekorzystnie na odbiór wizualny całej strony.

Odbiorcom najnowszego "Przewodnika o Kaliszu i okolicach" polecam wziąć go do ręki i wyruszyć na wędrówkę by zachwycić się ocalałymi pamiątkami historii najstarszego miasta w Polsce, i życzę miłych wspomnień. Zatem: W drogę!

Bożena Kryst

Wszystkie drogi prowadzą do …Kalisza : Przewodnik turystyczny [Kalisz i okolice] / Piotr Sobolewski;
fot. Andrzej Sobolewski, Andrzej Matysiak ; szlice mapek Miejski System Informacji Przestrzennej Kalisz
Kalisz : Edytor, 2015. - 199 s.: il. kolor., mapy ; 16 cm
ISBN 978-83-63808-33-4