Wydawnictwa

Kaliski kalejdoskop przewodnicki 2013
Autor: Sobolewski Piotr
[red. Sławomir Woźniak ; fot. Zbigniew Pol]
Kalisz, Edytor, 2014. - 127,[1] s.; fot. kolor.; 24 cm
ISBN 978-83-63808-23-5Kaliski kalejdoskop przewodnicki 2013

Rocznicę 5.lecia zainicjowania cyklicznych spacerów po Kaliszu i okolicy- z szerokimi perspektywami na przyszłość- uświetnia piąty tom "Kaliskiego kalejdoskopu przewodnickiego". Materiał przygotowany w gronie kaliskich krajoznawców i przewodników turystycznych PTTK , konsultacjami wsparli specjaliści: bibliotekoznawca Małgorzata Kowalewska , krajoznawca Natalia Kraszkiewicz i Włodzimierz Mikołajczyk , kierownik Filialnej Szkoły Podstawowej w Jarantowie, jednocześnie będący przewodnikiem PTTK.

Książka odnotowuje popularyzatorskie działania środowiska kaliskich przewodników PTTK , jakie zrealizowano w roku 2012. Były to: "Kaliszobrania ", które osiągnęły liczbę 50, dwa "Kaliszobrania Extra" oraz cztery "Heppeningi Przewodnickie" , adresowane do szerokiego grona odbiorców.

Książka odsłania historię i dzień dzisiejszy miejsc i obiektów, położonych zarówno w Kaliszu, jak i w ościennych miejscowościach, których unikatowe wartości warto poznać , zobaczyć i odwiedzać.

Z kart "Kalejdoskopu" poznamy w perspektywie historycznej dzieje: kaliskich bibliotek i księgarń, podopiecznych św. Floriana, Bractwa Kurkowego, browarów i gorzelni, lata świetności kaliskiego boksu, miejscowej cerkwi i wyznawców prawosławia, a także dzielnicę Chmielnik , osiedle Miła i ul. Niecałą. Przypomniano sylwetki pary książęcej, której zawdzięczmy fundację franciszkańską mająca niebagatelne znaczenie podczas tworzenia lokacyjnego Kalisza. Współczesność miasta ujawniły najnowsze inwestycje przemysłowe, sportowe, akademickie, infrastruktury komunikacyjnej, galerii handlowych, budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji przemysłowych.

Pozamiejskie atrakcje krajoznawcze pokazano w Choczu, Gołuchowie, Tursku, Opatówku i Cieni, Witaszycach i na terenie gminy Blizanów.

Materiał uporządkowano chronologicznie, na co wskazują informacje umieszczone po tytule każdego z opisanych tematów. Na wstępie każdego rozdziału, wyróżnione kursywą, zamieszczono krótkie wprowadzenie do problematyki. Po zakończonym tekście autor podaje wykorzystaną literaturę, materiały drukowane - w jednym ciągu wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism - oraz adresy stron internetowych i hasła tematycznie powiązane z omawianym zagadnieniem.

Publikację wieńczy "literatura". Jakkolwiek sprawia wrażenie uszeregowanego wykazu wykorzystanych druków, po bliższym analizie staje się niemiłym zaskoczeniem. Brak jest takich publikacji, jak np. Anders P., Łęcki W., Maluśkiewicz P., Słownik krajoznawczy Wielkopolski, Poznań 1992; Baranowski M., Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813, Zabrze 2006; Jabłońska-Ważny A., Pudełko E., Zabytkowe kościółki ziemi blizanowskiej, Blizanów 2002; Kajzer, Salm J.S, Kołodziejski S., Leksykon zamków Polsce, Warszawa 2001; Marek D., Ordynacja gołuchowska Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej (1830-1899),Poznań 1994. Nie ma także wykazu tytułów periodyków lokalnych oraz listy stron internetowych, z pewnością , którymi posługiwał się autor.

"Kaliski kalejdoskop przewodnicki 2012", pomimo uchybień i niedoskonałości, kontynuuje ideę dokumentowania pracy kaliskich przewodników turystycznych , popularyzacji wiedzy o mieście i regionie i pozostanie cennym źródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości Kalisza i okolic. Ponadto wzbogaca lokalną ofertę wydawniczą adresowaną do licznego kręgu odbiorców.

Tekst Bożena Kryst
(Kalisz 2014)