Wydawnictwa

Autor: Piotr Sobolewski;
[zdjęcia, okładka Zbigniew Pol, Łukasz Wolski, wewnątrz Zbigniew Pol]
Kalisz, Edytor,2013. - 128 s. ; il., il. kolor. ; 24 cm
ISBN 978-83-63808-03-7Kaliski Kalejdoskop przewodnicki 2012

Oddany czytelnikom tom "Kalejdoskopu przewodnickiego 2012" jest kontynuacją, ukazujących się rok rocznie publikacji, zyskujących coraz większą popularność wśród czytelników. Książka, odnotowująca przedsięwzięcia krajoznawcze kaliskich przewodników PTTK, należy do najnowszych kompendiów wiedzy o Kaliszu i okolicznych miejscowościach.

Materiał informacyjny zawarty w publikacji to zbiór tematów omawianych podczas "Kaliszobrań", części szkoleniowej zebrań przewodnickich oraz dwóch happeningów przewodnickich, zrealizowanych w 2012 roku.

Tom przedstawia wybrane zagadnienia, nawiązujące do przeszłości Kalisza i okolic, jednocześnie pokazujące specyfikę miasta i pobliskich terenów na ogólnym tle historycznym i społecznym.

A zatem poznajemy historię kaliskiego handlu i szkolnictwa ekonomicznego, banków, badań archeologicznych, astronomii i meteorologii, czasomierzy i kolejnictwa, zorganizowanej turystyki. I sylwetki inicjatorów miejscowego handlu, badaczy - archeologów, astronomów, meteorologów, ród zegarmistrzów i protoplastę kaliskiej turystyki i architektów kaliskiego klasycyzmu. Średniowieczny układ urbanistyczny i pozostałości zabudowy miasta lokacyjnego, z ulicą Babiną i plantami. Przypomniane zostały klęski, powodzie , wojny i liczne na przestrzeni wieków przemarsze wojsk, mające druzgocący wpływ na codzienne życie mieszkańców. Odrębnie omówiono dzieje miejscowego więziennictwa, gmachy w stylu klasycystycznym i ich budowniczych oraz sylwetkę patrona kaliskich przewodników turystycznych, Stanisława barona Graeve’go i postać Adama Asnyka uchodzącego za "najbardziej kaliskiego z kaliskich poetów".

Z miejscowości położonych poza Kaliszem zaprezentowano Chełmce, Wolicę, Żydów i Nowe Skalmierzyce.

Poszczególne rozdziały, uporządkowane w kolejności chronologicznej, ze wskazaniem dat dziennych ich zrealizowania, podzielone zostały na dwie części. Znacznie obszerniejsza - to tematy omówione podczas turystycznych spacerów po mieście i heppeningów przewodnickich. Skromniejsza w objętości część zawiera problematykę omawianą na szkoleniach przewodnickich.

Po każdym rozdziale znajduje się wykaz wykorzystanej literatury, tekstów pomocniczych oraz wskazania haseł nawiązujących do omówionego zagadnienia.

Da się zauważyć novum formalno-graficzne. Wprowadzeniem do każdego rozdziału jest krótki wstęp, wyróżniony kursywą, nakreślający istotę omawianego tematu. W tekstach wielo tematycznych, przy pomocy okienek z sygnalną informacją, wyodrębnione zostały niektóre wątki, z pewnością ułatwiające czytelnikowi odszukanie poszczególnych fraz.

Trochę szwankuje korekta i niedomaga aparat informacyjny publikacji.

Autor nie ustrzegł się literówek, jak choćby na s.113, kiedy przestawienie liter w imieniu budowniczego kaliskiego więzienia może sugerować, że mężczyzna był kobietą. Niewłaściwa data- na skutek błędnie użytej cyfry - mylnie wskazuje lata przebudowy odwachu, to na s.43.

Zaś na s.58 nazwa własna szkoły występująca w tytule pracy Amborożego Idzikowskiego, winna przybrać zdecydowanie inną formę.

Umieszczony na końcu książki wykaz literatury niestety, nie zawiera wszystkich publikacji, jakie podane są po zakończeniu poszczególnych rozdziałów. Próżno szukać takich wydawnictw, jak choćby: Wielkopolski Słownik Biograficzny, Warszawa-Poznań, 1981; Osiemnaście wieków Kalisza: studia i materiały do dziejów miasta i regionu kaliskiego. T.1, oprac. Stanisław Herbst, Poznań 1960; [Bestian-Zając Anna et.al.],Portret miasta: Architektura Kalisza w dokumentach archiwalnych = Portrait of a city: the architecture of Kalisch in historiacal documents , Kalisz 2010; [Idzikowski Ambroży], Szkoła kaliska (Szkoła Wyższa Realna-Gimnazyum) 1850-1900, Kalisz 1900 czy też czasopism: Krajoznawstwo i Turystyka 1998 , Spotkania z zabytkami 2003 oraz Asykowców. Nieczytelny jest opis rozdziału z Dziejów Kalisza : pracy zbiorowej, pod red. Władysława Rusińskiego, w którym zabrakło roku wydania - dla przypomnienia - był to rok 1977.

Nie do zidentyfikowania pozostaje praca Władysława Kościelniaka, występująca jako: Przewodnik, Kalisz 2002. Czyżby miał to być: Kalisz : ilustrowany przez autora przewodnik po mieście z praktycznym informatorem, wzbogacony 132 nowymi kolorowymi zdjęciami Kalisza. Kalisz 2002?

Pomimo uchybień- rażących bardziej wymagającego czytelnika- publikacja ma liczne zalety przemawiające na jej korzyść - popularyzuje wiedzę, rozbudza zainteresowania historią, uświadamia odbiorcy teraźniejszość w nawiązaniu do interesującej przeszłości, zachęca do poznawania dziejów Kalisza i okolicznych miejscowości, uwrażliwia na niepowtarzalność obiektów, w otoczeniu których żyjemy.

Tekst Bożena Kryst