Wydawnictwa

Kaliski kalejdoskop przewodnicki 2010
Autor: Piotr Sobolewski;
[konsultacja tekstu Stefan Szymczak]; [zdjęcia Zbigniew Pol]
Kalisz : Edytor, 2011. - 165, [1]s.; il. kolor.; 24 cm
ISBN 978-83-60579-75-6Kalejdoskop Przewodnicki 2010

"Kalejdoskop przewodnicki 2010" to swoisty zapis wielokierunkowej pracy kaliskich przewodników miejskich i terenowych PTTK, odnotowujący działania zarówno w zakresie popularyzatorskim jak i autoedukacji grona przewodnickiego. To dokument ofert krajoznawczych i jednocześnie praktyczny przyczynek służący krzewieniu regionalizmu.

W kolejnym tomie "Kalejdoskopu" autor zawarł opisy miejsc i obiektów, które poznawali uczestnicy cyklicznych spacerów po Kaliszu i najbliższej okolicy, a także tematycznych szkoleń przewodnickich i wycieczek autokarowych, organizowanych w 2010 roku. Książka ukazuje bogactwo przeszłości i dorobek Kalisza na przestrzeni wieków, podkreślając ciągłość procesu dziejowego i nieograniczoność w czerpaniu mądrości, siły i dumy z minionych lat.

Mamy więc przegląd wydarzeń historycznych i współczesnych wiadomości, przeplatanych ciekawostkami czy krótkimi fragmentami dokumentów oddających specyfikę miejsca i czasu, kiedy zostały zredagowane. Również postaci - wielokrotnie miejscowe osobistości- związane z konkretnym obiektem zostały pokrótce przypomniane. A osoby mniej znane - na nowo zaprezentowane.

Książka podzielona została tematycznie, zgodnie z zaproponowanymi trasami wędrówek. Dwadzieścia , swego rodzaju, opowieści, skupia się nie tylko w centrum miasta lokacyjnego, lecz pozwala poznać przeszłość i dzień dzisiejszy Piwonic, Rypinka czy Dobrzeca, osiedla A. Asnyka. Przywołane dzieje Zawodzia, ratusza, katedry, ulicy Kanonickiej i Grodzkiej, Babinej czy ul. Alfonsa Parczewskiego to przypomnienie miejsc związanych z najbardziej odległymi, acz nadal kryjącymi tajemnice, dziejami miasta. Rozwój przemysłu w XIX-wiecznym Kaliszu reprezentują Nowy Rynek i Piskorzewie. Mniej znane Ogrody czy ul. Tadeusza Kościuszki - z domami mieszkalnymi fabrykantów - przybliżono, najpierw spacerowiczom, a obecnie także czytelnikom. Kaliskie szkolnictwo na poziomie średnim reprezentują: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka, III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika oraz Państwowa Szkoła Muzyczna im. Henryka Melcera. Rozkwit miasta jako ośrodka akademickiego omówiono w rozdziale: "Uczelnie wyższe Kalisza". Odwiedziny Opatówka i Russowa, zrealizowane podczas, wycieczek przewodnickich, ukazują niepowtarzalne uroki poznanych miejscowości. "Kalejdoskop" przybliża również dzieje miejscowego muzealnictwa i kolarstwa, oraz zabytkowego cmentarza położonego na Luterskiej Górce przy Rogatce. Omawia też rzekę Prosnę i liczne mosty, nadające Kaliszowi przydomek "Wenecji Północy".

Podziw budzi umiejętność autora w dokonaniu syntezy i posługiwania się wieloma formami przekazywania wiedzy, skutkujący przystępnością w odbiorze materiału drukowanego. Treści trudne, skomplikowane, zagmatwane, naszpikowane fachowym nazewnictwem przeplata ciekawostkami, krótkimi fragmentami oryginalnych zapisów, humorem czy też komentarzem.

Wielo tematyczność publikacji, przystępny i żywy język przekazu, unikanie dłużyzn tematycznych wespół wyznaczają adresata książki. Autor zadbał tym samym o szeroki krąg odbiorców publikacji. Chętnie po nią sięgnie początkujący miłośnik dziejów, jak i średniozaawansowany poszukiwacz przeszłości, a i historyk nie powinien pogardzić.

Barwne fotografie, przedstawiające omówione obiekty i dokumentujące liczny udział spacerowiczów w poznawaniu dziejów miasta, uatrakcyjniły książkę. Refleksję wywołuje fakt, że wśród wizerunków wędrowców uwiecznionych na zdjęciach przeważa "młodzież wcześniej urodzona", choć może to dowodzić dojrzałości do regionalizmu. Istotą niech pozostanie uśmiech i zadowolenie przemawiające z, zatrzymanych w kadrze, ludzkich twarzy.

Niestety, nie domaga korekta.

Literówki widoczne są m.in.: na s.126, gdy winno wystąpić nazwisko w postaci Stilter, a nie Stiller; na s.165, gdzie zamiast w wyrazu "ratusz" mamy "rausz"

Aparatem pomocniczym publikacji są: spis treści, literatura, wykaz wykorzystanych tygodników regionalnych oraz stron internetowych, zamieszczone na końcu książki.

Pomocą dla dociekliwych poszukiwaczy mogą okazać się, umieszczone po omówieniu tematów, hasła - zagadnienia występujące w innych "Kalejdoskopach przewodnickich".

Tekst Bożena Kryst