Wydawnictwa

Sobolewski Piotr
Kaliski kalejdoskop przewodnicki 2009 / Piotr Sobolewski [tekst],
Stefan Szymczak [konsultacja tekstu], fot. Zbigniew Pol
Kalisz, Edytor, 2010. - 125 s., fot. kolor.; 24 cm
ISBN 978-83-60579-55-8Kaliski kalejdoskop przewodnicki 2009

Książka zawiera dwadzieścia tematów tyczących przeszłości i teraźniejszości Kalisza i jego najbliższej okolicy, i jest posumowaniem cyklu spacerów krajoznawczych po mieście oraz szkoleń przewodnickich realizowanych w 2009 r. Można ją nazwać dokumentem aktywności miejscowego środowiska przewodnickiego.

Piotr Sobolewski zainicjował krajoznawcze wędrówki nazwane "Kaliszobraniami", cieszącymi się znaczną popularnością wśród mieszkańców miasta. Ulotność słowa mówionego, duża doza przekazywanych informacji oraz sugestie uczestników spacerów, utwierdziły organizatora nie tylko w społecznym zapotrzebowaniu prowadzenia cyklicznych, bezpłatnych spacerów turystycznych po miejscowych zakątkach i obiektach, ale także w przygotowaniu postaci drukowanej omawianych wówczas zagadnień. Ponadto tematyka szkoleń prowadzonych podczas 2009 r. dla grona przewodników turystycznych doskonale uzupełnia zestaw tematów występujących w książce. A w centrum zainteresowania przewodników PTTK w 2009r.– poza zabudowaniami poreformackimi- były obiekty powstałe na przełomie XX i XXI wieku. A należały do nich: pomnik zburzenia Kalisza w 1914 r.(odsłonięty w 1984r.), kościół pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła na Dobrzecu (świętujący w 2007r. dwudziestolecie istnienia parafii), Hala Sportowo-Widowiskowa "Kalisz-Arena" (oddana do użytku po koniec 2006r.) czy nowa siedziba Archiwum Państwowego, urzędującego przy ul Poznańskiej od początkowych lat tegoż stulecia.

Publikacja, pomimo że jest zestawem wybranych zagadnień, ukazuje bogactwo kulturowe miasta i okolicy. Na kartach ożywają miejsca i obiekty rozpoznawalne przez mieszkańców i znane ze starych fotografii czy też odtworzone z ludzkiej pamięci. Obiekty świeckie opisane wespół z licznymi świątyniami rzymsko-katolickimi i losami wielowyznaniowych nekropolii. Z kart książki poznamy dzieje dawnego Przedmieścia Wrocławskiego z budowlami kościelno- zakonnymi i szpitalnymi, i losy jedynej oryginalnej rogatki, a także niegdysiejsze Przedmieście Toruńskie z zespołem pobernardyńskim. Spacerowa aleja Kalisza, o historii liczonej z początkami XIX stulecia i zabytki Kościelnej Wsi również tu znaleźć można. Nie pominięto dziejów miejscowej sceny teatralnej oraz parku z ponad 200.letnią historią. Na tle rozwoju przestrzennego miasta podkreślono aktywność jego mieszkańców wyrażaną w działalności organizacji o charakterze społecznym, by wspomnieć : Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie, Kaliskie Towarzystwo Cyklistów, Ochotniczą Straż Pożarną, Kaliskie Towarzystwo Muzyczne czy Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Podkreślić wypada, że książka Piotra Sobolewskiego, z konsultacjami Stefana Szymczaka i fotografiami Zbigniewa Pola, jest wydawnictwem na wskroś przewodnickim. Bo wszyscy trzej panowie są wysokiej klasy przewodnikami turystycznymi, cieszącymi się uznaniem wśród krajowej braci przewodnickiej. Rozkochani w "najstarszym polskim mieście" i jego okolicach, promują uroki całej ziemi kaliskiej przez wiele lat społecznej służby. Wsparcie finansowe, dokonane przez : Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graeve'go, Urząd Miejski w Kaliszu oraz posła Adama Rogackiego, pozwoliło na druk "Kaliskiego kalejdoskopu przewodnickiego 2009".Warto, by przedsięwzięcie utrwalenia w postaci czarnodrukowej tematów przybliżających przeszłość i współczesność Kalisza i jego okolicy, miało swą kontynuację.

Pozostaje, jednak ale... Znajomość przez autorkę zawartości najnowszych wydawnictw tyczących przeszłości Kalisza pozwala na podkreślenie, że książka P. Sobolewskiego zawiera aktualne informacje. Jakże szczęśliwy byłby czytelnik, gdyby w omawianej publikacji znalazł dokładne wskazówki bibliograficzne publikacji stanowiących źródło tychże informacji, a które tylko ogólnie wskazuje autor. I jest to- nie ukrywam- poważny mankament "Kalejdoskopu". Czytelnik nie wie, kiedy ukazały się oraz jaką postać dostępności mają materiały wskazane pod konkretnymi tekstami, na które powołuje się autor.

Ważną sugestią niech będzie przekonanie autorki o tym, iż z publikacji Piotra Sobolewskiego wynika coś więcej niż tylko zapis dokonań przewodnickich z niedawnej przeszłości. Lektura jej wyzwala zainteresowanie poznawaniem dziejów miasta i najbliższej okolicy, i obserwowanie zmian zachodzących wokół nas, a także wrażliwości i doceniania tego, co ocalało mimo zawieruchy historycznej, która nie oszczędzała Kalisza w perspektywie czasowej. Staje się przyczynkiem wzmacniającym poczucie regionalizmu wśród mieszkańców miasta. Wzbogaca także zbiór kalisianów. I wydaje się to najwłaściwszym miejscem dla omawianej książki.

Opracowała: Bożena Kryst