Wydawnictwa

Sobkowicz Edmund
PTK, PTT, PTTK : 75 [siedemdziesiąt pięć] lat społecznej działalności w województwie kaliskim/
Edmund Sobkowicz. -Wyd. 2
Kalisz : Zarząd Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 1982. - 145,[1], 16 s.: tab.[11], mapa : 23 cm
Jedenasta pozycja wydawnicza Regionalnej Pracowni Krajoznawczej ZW PTTK w Kaliszu

Autor, w oparciu o materiały archiwalne oraz wydawnictwa historyczne, przedstawił procesy kształtowania się i doświadczeń krajoznawców z terenów, jakie tworzyły obszar województwa kaliskiego w latach 1975-1990. Etapy rozwoju zorganizowanej turystyki i krajoznawstwa na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski (sięgające początków XX stulecia), zbieżne z powszechnymi wydarzeniami historycznymi, pokazują kierunki działań tego ruchu społecznego w następujących miastach ziemi kaliskiej: Kaliszu, Jarocinie, Kępnie, Koźminie, Krotoszynie, Ostrowie Wlkp. Ostrzeszowie, Pleszewie, Sycowie i Wieruszowie.

Wypada podkreślić, że ranga Kalisza szczególnie po 1975 r. jako stolicy województwa miała znaczenie dla popularyzacji idei turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców miasta, co zaowocowało dynamicznym wzrostem liczby kół i oddziałów w różnych środowiskach - szkołach i zakładach pracy ; tym samym wpływała na pozyskanie społecznej akceptacji działań PTTK.

Bogaty materiał informacyjny publikacji stanowią wykazy imienne kaliszan, uhonorowanych odznaczeniami, wyróżnieniami i dyplomami organizacyjnymi nadanymi przez : Górską Komisję Turystyczną, Wojewódzką Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki z siedzibą w Poznaniu i w Kaliszu oraz ZG PTTK w Warszawie.

Opracowała: Bożena Kryst