Wydawnictwa

Rabiega Henryk
60 [sześćdziesiąt] lat krajoznawstwa w Kaliszu (1908-1968) / Henryk Rabiega ; [oprac. red. i poligraf. Michał Płociński ; projekt okładki, rys. i przerywniki Władysław Kościelniak]
Kalisz : Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 1968. - 117,[3] s. : fot., rys., tabl.; 20 cm

Książka opisuje losy kaliskich jednostek PTK i PTT począwszy od końca wieku XIX oraz Oddziału PTTK po rok 1968. Elastyczności struktury wewnątrz organizacyjnej umożliwiła wielokierunkową działalność, spopularyzowanie uprawiania licznych dyscyplin turystyki kwalifikowanej i osiągnięcia miejscowego środowiska krajoznawców w omawianym okresie. Kronika ważniejszych wydarzeń, zamieszczona w publikacji, odnotowała sukcesy wydawnicze, szkoleniowe i organizacyjne, m.in. publikacje krajoznawcze, rajdy, wycieczki, kursy dla przewodników turystycznych, imprezy ogólnokrajowe i regionalne. Cenne pozostają wykazy osobowe władz Kaliskiego Oddziału PTK, PTT, PTTK oraz zarządów kół zakładowych ,a także imienne listy osób posiadających uprawnienia przewodników miejskich i przodowników różnych dziedzin turystyki kwalifikowanej. Dumą napawa fakt wspierania społecznych idei miejscowego PTK i PTT przez znaczące osobistości Kalisza( znane nam z nazwisk umieszczonych wśród członków i aktywistów), które współtworzyły dzieje miejscowego Oddziału PTTK.

Publikacja upamiętnia jubileusz 60- lecia krajoznawstwa w Kaliszu.

Opracowała: Bożena Kryst