Wydawnictwa

Krajoznawstwo i Turystyka:
Informator Regionalnej Pracowni Krajoznawczej
Oddziału PTTK w Kaliszu

Periodyk wydawany w latach 1987-2002. W zamierzeniach pomysłodawców, przed dwudziestoma laty, miał być kwartalnikiem redagowanym przez środowisko kaliskich krajoznawców, z przeznaczeniem do użytku wewnątrzorganizacyjnego. Głównym celem powołania go była popularyzacja wiedzy krajoznawczej i promocja ziemi kaliskiej i zachęta do uprawiania turystyki. Przez lata promowała społecznikowską pasję przewodników, przodowników, zaszczepiała zainteresowanie przeszłością i teraźniejszością Wielkopolski i całego kraju.

Kilkunastostronicowa broszura, formatu A-5, początkowo przygotowywana na ręcznej maszynie do pisania, z czasem rozrosła się do profesjonalnego periodyku, z kolorową okładką i opatrzonego międzynarodowym numerem wydawnictw ciągłych.

Pierwotny zespół redakcyjny, w osobach: Mieczysław Krysiak, Piotr Sobolewski i Zdzisław Uczkiewicz, pracował przy wsparciu m.in. Emilii i Mariusza Hertmannów, Józefa Łoboza, Zdzisława Biernata, Henryka Tyszkiewicza (z Kępna), Jerzego Kaźmierczaka, Cezarego Domańskiego, Krystiana Niełacnego, Zdzisława Kobyłki, Piotra Wencfla, Romana Szmyta. Zebrany materiał informacyjny w kolejnych latach występował w kilku blokach tematycznych, np. w rozdziale "Co słychać?" zamieszczano krótkie notki o ogólnopolskich przedsięwzięciach i o imprezach turystycznych organizowanych w regionie. Sylwetki żyjących, wieloletnich działaczy PTTK, i tych którzy odeszli na zawsze, przybliżano w dziale "Czy ich znasz?", natomiast człon "Spotkajmy się" zachęcał do uczestnictwa w planowanych rajdach i wycieczkach turystycznych, podobnie jak rozdział "A może by tak do...".

Od końca roku 1989 zaniechano używania w podtytule pisma klauzuli o jego wewnątrzorganizacyjnym przeznaczeniu i dzięki temu zyskało ono szerszy krąg odbiorców. Wsparcie finansowe i dostęp do osiągnięć techniki drukarskiej pozwoliły zaspokoić rosnące oczekiwania czytelników .W 1995 r. format pisma powiększono do rozmiarów A-3, barwna okładka zachęcała do kupna i poznawania zawartości czasopisma. Trzon zespołu redakcyjnego nadal tworzył M. Krysiak i P. Wencfel (z Kalisza), do których przyłączyli się: Marek Olejniczak, Arkadiusz Wiśniewski, Maciej Maśliński (z Ostrowa Wlkp.). Znaczącą część kolejnych wydań zajmował rozdział "Poznaj swój region", na tyle pojemny, by pomieścić różnorodne - pod względem treści i formy - publikacje skupione wokół krajoznawstwa i turystyki ziemi kaliskiej. Różne imprezy turystyczne, wystawy i spotkania "Zapisywano w kronice".

Od r. 1997 "KiT" posiada międzynarodowy numer wydawnictw ciągłych ISBN 1429-0820 . Poszczególne numery wzbogacono też o spis treści, istotny element informacyjny dla czytelnika. Korektą redakcyjną zajmowała się Jolanta Antczak. Od 1999 r. redakcją, korektą i składem komputerowym "KiT"- u kierował Marek Olejniczak, którego w zmaganiach edytorskich wspierał Arkadiusz Wiśniewski. W oparciu o materiały nadsyłane z terenu zapełniano kolejne działy tematyczne pisma: "Z szuflady krajoznawcy szperacza", "Wydarzenia", "Rozmaitości", "Historia" , "Z regionalnej półki". Autorami tekstów byli, m.in. Jan Jajor i Wacław Adamiak z Jarocina, Józef Zdunek z Krotoszyna, koledzy z Ostrowa Wlkp., Tomasz Dera i Tomasz Stasik ze Strzyżewa , Henryk F. Nowaczyk z Pogorzeli, Jacek Pawłowski z Gliśnicy, Ewa Nowacka i Kazimierz Mądrecki ze Stawiszyna, Stanisław Kałka z Pleszewa. Kalisz reprezentowali, m.in. Feliks Hertz, Grażyna Adamin, Piotr Wencfel, Zdzisław Kobyłka, Mateusz Przyjazny, Ewa Wiąz, Bożena Kryst, Waldmar Pol, Zbigniew Pol.

Ostatni numer "KiT"- u , wydany w 2002 roku na okoliczność odbywającego się w Kaliszu 45. Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej, zakończył żywot periodyku kaliskiego środowiska krajoznawców i turystów.

Popularny przez lata "KiT", redagowany społecznym wysiłkiem, zyskał liczne grono stałych odbiorców i zainteresowanie regionalistów. Niestety, od lat próżno szukać wśród periodyków charakterystycznej winiety czasopisma kaliskich krajoznawców i turystów. Nic nie wskazuje na odrodzenie się KiT-u w postaci czarnodrukowej.

Opracowała: Bożena Kryst