Władze oddziału w latach 2013-2017

Zarząd Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego
wybrany przez Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dniu 16.03.2013 r. ukonstytuowany ostatecznie w dniu 19.03.2013 r.

 • Mateusz Przyjazny - PREZES ZARZĄDU
 • Piotr Sobolewski - WICEPREZES ZARZĄDU
 • Danuta Urbaniak - WICEPREZES ZARZĄDU DS. PROGRAMOWYCH
 • Jolenta Kowalska - SKARBNIK ZARZĄDU
 • Iwona Kapitaniak - Konopka - SEKRETARZ ZARZĄDU
 • Jarosław Dolat - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Agnieszka Kieszkowska - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Andrzej Matysiak - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Wanda Pietrzykowska - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Arkadiusz Skaruz - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Stefan Szymczak - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Grzegorz Walkowiak - CZŁONEK ZARZĄDU
 • Łukasz Wolski - CZŁONEK ZARZĄDU


Komisja Rewizyjna Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego
wybrana przez Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału w dniu 16.03.2013 r.
ukonstytuowała się następująco:

 • Natalia Szczepaniak - PREZES KOMISJI
 • Ryszard Strugliński - WICEPREZES KOMISJI
 • Krystyna Kołacińska - SEKRETARZ KOMISJI
 • Grażyna Adamin - CZŁONEK KOMISJI
 • Paweł Dybka - CZŁONEK KOMISJI