Wielkopolski Klub Turystyki Konnej

Klub w więzieniu

21.01.2023 Wielkopolski Klub Turystyki Konnej, dzięki uprzejmości władz Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, zorganizował dla swoich członków zwiedzanie dawnego zakładu karnego w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 2.

Więzienie w Kaliszu (1846-2015) funkcjonowało w różnych okresach historii Polski: w czasach zaborów, okupacji niemieckiej, w czasach stalinowskich i niepodległości, a także w odmiennych systemach prawnych, w tym penitencjarnych. Na przestrzeni tych lat więźniami byli zarówno mężczyźni jak i kobiety, osoby młodociane, tymczasowo aresztowane, i te skazane na karę pozbawienie wolności, przestępcy kryminalni, ale również więźniowie polityczni.

Dzisiaj w murach dawnego więzienia mieści się obiekt szkoleniowo-dydaktyczny Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie kształcą się przyszli funkcjonariusze.

Podczas dwóch godzin zwiedzania widzieliśmy pomieszczenia biurowe, plac spacerowy, lapidarium, salę widzeń oraz pawilon mieszkalny, gdzie znajdowały się cele więźniów. Z opowieści przewodnika dowiedzieliśmy się wiele o pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, o warunkach w jakich przebywali więźniowie, ale też o pracach, przy jakich byli zatrudniani (m.in. szycie piłek dla Polsportu) i o możliwościach kształcenia. Zapoznaliśmy się ze środkami przymusu bezpośredniego, procedurą kontroli, odwiedziliśmy salę widzeń.

Dużo emocji wywołały informacje o wykonywanych tutaj egzekucjach czy też o zmiennej pojemności więzienia (która przewidziana na ok 200 osadzonych w czasach stalinowskich przekroczyła 1000!) a także o warunkach w jakich przebywali więźniowie. W pamięci pozostaną małe, ciemne, chłodne cele, zero intymności - miejsca dla toalety osobistej nie odgrodzone, łaźnia dostępna raz w tygodniu. Najwięcej jednak emocji wzbudzało samo przebywanie w murach tego obiektu, w celach, na korytarzach, skąd na świat patrzy się przez kraty… życie więźniów i codzienna praca funkcjonariuszy SW.

Tekst: Maciej Ciszewski
Fotografie: Andrzej Paruszewski i Maciej Ciszewski